Sivukartta

  Pääsivu  English Leena's.com-tietoa Yhteystiedot

Tervetuloa Leena's.com
web-sivulle!

Tervetuloa Leena's.com web-sivulle, jossa opetetaan kaavojen piirtämistä tietokoneohjelman avulla käyttäen
PatternMaker Drafting Software for PC -ohjelmaa.
Tältä sivulta löydätte neuvontaa, ohjeita kaavojen piirtämiseen ja ompelemiseen sekä monia muita ompeluideoita.
Siitä vaan nauttimaan!

Käytä sivukarttaa

Tältä nettisivulta löytyy satoja opastussivuja. Löytääksenne nopeasti haluamanne ohjeen käyttäkää apuna
sivukartta

PatternMaker Manufacturers and Dealers

Yllä mainitun kaavanpiirtoohjelman valmistajista ja myyjistä löydätte lisätietoja nettisivulta
http://www.patternmakerusa.com


Oppimis-keskus

Käyttöoppaat
Mittaaminen
Ompeluohjeet
Kaavanpiirto-
ohjeita

Sivukartta
Yhteystiedot

Pikaopas | Peruskurssi | Jatkokurssi

PatternMaker -leikkaussuunnitelma
(PatternMaker Marker-versio)

Useimmat Marker-käskyt ovat Marker-menussa. Kaksi käskyistä, PRINT MARKER (Tulosta leikkaussuunnitelma) ja PRINT MARKER REPORT (Tulosta raportti) ovat File-menussa.

LEIKKAUSSUUNNITELMAN (Marker) LUOMINEN

· Tee kaavat
· Määrittele Marker-objektit (Marker piece)
· Ryhmitä Marker-objektit muiden kappaleiden kanssa
· Muuta työskentelytila Marker-työskentelytilaksi
· Sarjo kaava
· Määrittele leikkausmääräsuhde (cut ratio)
· Monista kaavat leikkausmääräsuhteen avulla.
· Järjestä ja pakkaa kappaleet leikkausuunnitelman alueelle (Marker Area)
· Tulosta leikkaussuunnitelma (Marker) ja raportti (Marker report)

Tee ensin kaavat

Tee ensin vaatteen kaavat. Määrittele sitten DEFINE PIECE (Määrittele kappale) -käskyä käyttäen se, mitkä kappaleet muodostavat Maker-kappaleen (Marker piece).

Määrittele Marker-kappaleet (Defining Marker Pieces)

Leikkaussuunnitelmassa näkyy leikattavien kappaleiden ääriviivat (= Marker-kappaleet). Kun järjestelet kappaleita suunnitelmassa, järjestelet näitä kappaleita. Muut kaavojen elementit, lankasuoraviivat, tekstit jne. eivät vaikuta järjestelyyn. Sinun pitää määritellä ne kappaleet, joita PatternMaker pitää Marker-kappaleina.

Käytä DEFINE PIECE-käskyä muuttaaksesi tavallisen kappaleen Marker-kappaleeksi. Käytä UNDO PIECE-käskyä muuttaaksesi kappaleen takaisin tavalliseksi kappaleeksi. Näistä enemmän alempana.

Marker-kappale on kuin tavallinen PatternMaker-objekti. Voit tehdä sille kaikkia normaaleja toimenpiteitä, leikata, siirtää tai poistaa sen jne. Mutta Marker-kappaleet ovat erityislaatuisia muutamalla tavalla:
·ARRANGE (Järjestele), PACK (Pakkaa) and CUT RATIO (Leikkausmääräsuhde) -käskyjä voi soveltaa vain Marker-kappaleisiin
· Kun PatternMaker on Marker-työskentelytilassa, mitkään muut kappaleet eivät näy
· Marker-raportti kertoo tilastotiedot näistä kappaleista, kuinka monta niitä on, paljonko niihin tarvitaan kangasta jne.

Muiden kappaleiden ryhmittäminen Marker-kappaleiden kanssa

Marker-käskyt vaikuttavat vain Marker-kappaleisiin. Sen vuoksi Sinun pitää ryhmittää ne muut kappaleet, jotka kuuluvat kuhunkin Marker-kappaleeseen (lankasuoraviivat, tekstit jne.). Käytä normaalisti GROUP-käskyä.

Kun Marker-käskyt huolehtivat siitä, etteivät Marker-kappaleet ole päällekkäin toistensa kanssa, se ei ota huomioon näitä Marker-kappaleiden kanssa ryhmitettyjä muita kappaleita. Huolehdi siis, etteivät tällaiset muut kappaleet ulotu Marker-kappaleen ulkopuolelle, jos haluat, etteivät ne mene minkään Marker-kappaleen kanssa.

Huom.: Marker-kappaletta ei voi yhdistää toisen Marker-kappaleen kanssa.

Marker-työskentelytila

PatternMakeria voidaan käyttää kahdessa työskentelytilassa. Marker-työskentelytilaa (Marker Mode) käytetään leikkaussuunnitelmaa järjesteltäessä, piirto-työskentelytilaa (Draw Mode) aina muulloin. Statuspalkin vasemmasta reunasta näet kummassa työskentelytilassa ohjelma on. Voit vaihtaa työskentelytilaa klikkaamalla statuspalkin ao. ruutua.

Kun vaihdat Marker-työskentelytilaan, kaksi asiaa tapahtuu. Ensinnäkin, kaikki muut paitsi Marker-kappaleet häviävät näkyviltä. Näin on helpompi järjestellä Marker-kappaleita. Toiseksi, kuvakevalikoima muuttuu. Kaikki normaalit käskyt ovat kuitenkin käytettävissä ruudun yläreunan menurivin kautta.

Kaavojen sarjonta

Piirrettyäsi kaavat, sarjo ne.

Huom.: Voit joutua lisäämään sarjontanuolia Marker-kappaleiden kanssa ryhmiteltyihin muihin kappaleisiin.
PatternMaker tekee sarjoessaan 1:1 -kopiot kaikista sellaisista kappaleista, joissa ei ole sarjontanuolia.

GRADE ja CUT RATIO-käsky monistaa valitut kappaleet. Ole varovainen määrien määrittelyssä, voit vahingossa luoda satoja turhia kappaleita, mikä hidastaa ohjelmaa ja tekee tiedostosta hyvin suuren. Se voi viedä koneen työmuistia niin paljon, että ohjelma kaatuu.

Huom.: Jotta et menettäisi tietoja, tee välitallennuksia mahdollisimman usein.

Huom. Jos haluat määritellä kappaleiden asettelua ruutujen tai raitojen mukaan (ks. alla), tee se ennen sarjontaa. Siten ruutu/raita-merkit ovat myös kaikissa sarjotuissa kappaleissa.

Leikkausmääräsuhde (Cut Ratio)

Leikkausmääräsuhteella määritellään valmistettavien kokojen määrät. Esim. 2 kpl kokoa S, 3 kpl kokoa M, 3 kpl kokoa L ja 2 kpl kokoa XL.

PatternMakerin CUT RATIO-käsky monistaa valitut kappaleet siten, että se vastaa kullekin koolle määriteltyä leikkausmääräsuhdetta. Se myös levittää kappaleet erilleen, niin että voit nähdä.

Huom.: Kappaleen leikkausmääräsuhde määritellään sen mukaan, millä tasolla (Layer) se on. Varmistu sen vuoksi, että kaikki tiettyä kokoa varten tarvittavat kaavakappaleet ovat keskenään samalla tasolla. Sarjontakäsky sijoittaa automaattisesti eri koot eri tasoille.

Käytä LAYER-käskyä SETTINGS -menussa määritelläksesi kunkin kerroksen leikkausmääräsuhteen. Leikkausmääräsuhde pitää määritellä vain niille tasoille, joilla on kokoja, joita haluat käyttää.

Huom.: Nimeä kerrokset kokojen mukaan, niin niitä on helpompi jälkeenpäin käsitellä.

Valitse seuraavaksi CUT RATIO-käsky. PatternMaker monistaa valitsemiasi Marker-kappaleita kokojen leikkausmääräsuhteen mukaan. Tavallisesti valitset kaikki kappaleet monistettaviksi.

Esimerkki: Jos kappale on kerroksella "L" ja sen leikkausmääräsuhde (cut ratio) on 3, ohjelma tekee 2 kopiota kappaleesta, yhteensä alkuperäisen kanssa 3 kpl.

CUT RATIO-käsky antaa "nippunumeron" (bundle number) jokaiselle kappaleelle, jonka se luo. Kun leikkaussuunnitelma tulostetaan tämä ja kokonumero tulostuvat kuhunkiin kappaleeseen. Kun yhdistät kaikki saman koko- ja niputusnumeron omaavat kappaleet, saat yhteen vaatekappaleeseen ko. kokoa kuuluvat kaavakappaleet.

Automaattinen järjestely (Auto Arrange)

AUTO ARRANGE-käskyllä leikkaussuunnitelma järjestetään automaattisesti. Huomaa, että tämä voi olla hidasta ja ettei tuloksena välttämättä ole paras mahdollinen järjestely. Muuta järjestelyä tarvittaessa käsin. Automaattista järjestelyä on helppo käyttää. Valitse käsky (H1) ja sen jälkeen ne Marker-kappaleet, jotka haluat järjesteltäväksi (yleensä kaikki) (H1, H2). Ohjelma kokeilee eri vaihtoehtoja. Odota kunnes järjestely on tapahtunut. Voit halutessasi keskeyttää järjestelyn klikkaamalla työalueella hiiren oikealla näppäimellä. Jos keskeytät järjestelyn, kappaleet jäävät siihen asentoon, jossa ne keskeytyshetkellä ovat.

Automaattisesti järjestellyn leikkaussuunnitelman muuttaminen

Muuta tarvittaessa joidenkin kappaleiden paikkaa tai asentoa. Joskus huomaat, että pääset tiukempaan järjestelyyn pyörittämällä joitakin kappaleita hiukan (kappaleiden lankasuoravaatimusten sallimissa rajoissa). Käytä ROTATE-käskyä (AUTO ARRANGE -käsky ei automaattisesti pyöritä tai peilaa kappaleita niitä järjestellessään, eikä myöskään muuta kankaan mallikertojen välimatkoja).

Jos muutat joidenkin kappaleiden paikkaa tai asentoa, käytä AUTO ARRANGE -käskyä uudelleen. Valitse järjestettäväksi vain ne kappaleet, jotka ovat uudelleen järjestämiesi kappaleiden oikealla puolella.

Muutaman kappaleen järjestely kerrallaan

Joidenkin kaavojen kohdalla on tehokkaampaa järjestellä automaattisesti muutama kappale kerrallaan. Valitse 6-10 kappaletta järjesteltäväksi kerrallaan. Tämä toimii usein hyvin esim. siten, että järjestelet ensin kaikki hihakappaleet. Yleensä saat paremman pakkauksen, kun järjestelet hihat muiden hihojen kanssa.

Leikkaussuunnitelman alue (Marker Area)

Leikkaussuunnitelman alue on se alue, jota leikkaussuunnitelma piirroksessasi koskee. Kun käytät Tulosta leikkaussuunnitelma (Print Marker) -käskyä, tämä alue tulostuu. Leikkaussuunnitelman alue näkyy ruudulla harmaa-punaisena suorakaiteena. Suunnitelman oikea reuna ulottuu ruudun ulkopuolelle. Tämä edustaa kankaan (rullalta tulevaa) pituussuuntaa. Kun laitat Marker-kappaleita leikkaussuunnitelm-alueelle, pystysuora vihreä viiva näyttää sen, kuinka pitkä se on. Käytä TOGGLE MARKER AREA (leikaussuunntelman alue päälle/pois) tai SET MARKER AREA-käskyä (aseta leikkaussuunnitelman alue) kun haluat katsoa leikkaussuunnitelman aluetta ruudulla. Leikkaussuunnitelman korkeus ruudulla vastaa kankaan leveyttä. Määrittele kankaan leveys käyttäen SET MARKER AREA-käskyä.

Järjestely (Arranging The Marker)

Kun olet sarjonut kaavan ja monistanut kaavakappaleet Cut Ratio -käskyä käyttäen, voit ryhtyä järjestelemään kappaleita niin, että ne sijoittuvat leikkaussuunnitelmaan mahdollisimman tehokkaasti.

Käytä ARRANGE MARKER (Järjestele leikkeussuunnitelmaa) -käskyä asettaaksesi kappaleet, yksi kerrallaan, leikkaussuunnitelma-alueelle. Voit pyörittää niitä 45 asteen välein kun sijoitat niitä paikalleen. Pakkaa ne tiiviisti yhteen käyttääksesi kankaan tehokkaasti. PatternMaker huolehtii siitä, että ne koskettavat toisiaan, mutta eivät ole päällekkäin. Käytä PACK LEFT (Pakkaa vasemmalle), PACK UP (ylös) ja PACK DOWN (alas) -käskyjä tiivistääksesi kappaleet. Jos käytät raidallista tai ruudullista kangasta, määrittele mallikertamerkit ennen kuin käytät ARRANGE-käskyä (ks. tästä edempänä). ARRANGE -käsky toimii kuin MOVE-käsky (siirto), sillä on kuitenkin joitakin erityispiirteitä. ARRANGE -käsky sallii vain Marker-kappaleiden siirtämisen ja se huolehtii siitä, etteivät kappaleet mene päällekkäin. Koska et voi valita muita kuin Marker-kappaleita, ryhmitä muut mahdolliset kappaleet Marker-kappaleisiin ennen järjestelyä pitääksesi ne yhdessä.

Käytä järjestä (ARRANGE) -käskyä seuraavasti:

1. Valitse siirrettävä kappale hiiren vasemmalla (H1) ja hyväksy hiiren oikealla (H2) tai <ESC>-näppäimellä.
2. Osoita siirron perus- ja päätepiste kuten tekisit siirtokäskyn kohdalla. Ennen kuin valitset nämä pisteet, voit pyörittää kappaletta, jotta se sopii käytettävissä olevaan tilaan paremmin (ks. alla).
3. Kun siirrät kappaletta, PatternMaker tarkistaa, ettei kappale mene toisen kappaleen päälle tai Marker-alueen reunan yli. Se ponnahtaa takaisin siihen suuntaan, josta sitä siirrettiin ennen törmäämistä toiseen kappaleeseen tai reunaan.
4. Käytä sitten nuolinäppäimiä tai näppäimistön kirjaimia L (Left = vasemmalle), U (Up = ylös) ja D (Down = alas) pakataksesi kappaleet tiiviimmin. Voit tehdä tämän niin monta kertaa kuin haluat.
5. Kun järjestely on valmis, paina <ESC> -näppäintä tai klikkaa hiiren oikeaa näppäintä (H2) lopettaaksesi ARRANGE-käskyn käyttämisen tämän kappaleen osalta.

Vinkki: ARRANGE-käsky edellyttää useampipolvista hiiren klikkaamista kuin muut PatternMaker -toiminnot. Se on tärkein Marker-toiminnoista. Harjoittele sen käyttämistä oppiaksesi käyttämään sitä nopeasti. Muista, että kun olet lopettanut ARRANGE-käskyn käyttämisen yhden kappaleen osalta voit jatkaa kappaleiden järjestelyä valitsemalla seuraavan kappaleen (H1).

Vinkki: Käytä takaisinponnahtamisominaisuutta hyväksesi. Siirtääksesi kappaleen kiinni toiseen kappaleeseen, siirrä sitä vähän toisen kappaleen päälle ja PatternMaker ponnauttaa sitä takaisin niin, että se juuri ja juuri koskettaa tätä kappaletta. Sinä päätät, mihin suuntaan kappaletta siirrät ja PatternMaker sen, kuinka paljon.

Huom.: Jos kappale ponnahtaa takaisin alkuperäiseen paikkaansa, se merkitsee, ettei PatternMaker löydä sille paikkaa, jossa se ei ole päällekkäin minkään kappaleen kanssa. Siirrä kappale vapaaseen paikkaan leikkaussuunnitelmaa ja sitten siitä lopulliseen paikkaansa.

Vinkki: Jos haluat kappaleiden olevan hyvin tiiviisti ja siten, että joku saumanvara vähän menee jonkun toisen kappaleen saumanvaran päälle, käytä siirtokäskyä (Move) äläkä Arrange-käskyä. Siirtokäskyllä voit siirtää kappaleita päällekkäin. Voit valita siirtokäskyn Edit-menusta, vaikka sen kuvaketta ei näy, kun olet Marker-työskentelytilassa. Jos haluat pyörittää kappaletta, jotta se mahtuu paremmin Marker-alueelle, käytä pyörityskuvaketta tai kappaletta siirtäessäsi kirjaimia X (vasemmalle) or C (oikealle). Nämä pyörittävät kappaletta oikealle tai vasemmalle 45 asteen askelin. Kuvakepalkissa on myös kuvake, jonka avulla voit pyörittää kappaletta 1 asteen askelin. Minkälaisia pyöritysmääriä voit käyttää, riippuu kankaan lankasuoravaatimuksista.

Kun olet järjestellyt kappaleet, ruudun alareunassa olevalla komentorivillä kerrotaan kuinka monta prosenttia kankaasta on käytetty. Tämä on Marker-alueen pinta-ala jaettuna kaikkien sillä olevien kappaleiden pinta-alalla. Jos kappale on osittain Marker-alueen ulkopuolella, PatternMaker ei laske sitä mukaan.

Pakkaaminen (Packing)

Järjesteltyäsi kappaleen, voit siirtää sitä edemmäksi ylös, vasemmalle tai alas tehokkaamman pakkaamisen saavuttaaksesi. PatternMaker ehdottaa pakkaamista jokaisen kappaleen järjestelyn jälkeen. Käytä nuoli ylöspäin, alaspäin tai vasemmalle -kuvakkeita siirtääksesi kappaleita nuolen suuntaan. PatternMaker siirtää kappaletta tuohon suuntaan kunnes se koskettaa toista kappaletta tai leikkaussuunnitelman reunaa. Pakkauskäsky (Pack) voidaan valita käytettäväksi myös erikseen.

Kankaan mallikertojen määrittely

Jos käytät ruudullista, raidallista tai kuviollista kappaletta, haluat yleensä määritellä kaavojen sijoittelun mallikertoihin nähden. Esim. Raidallisen paidan etukappaleella oleva tasku voidaan haluta leikattavaksi siten, että se sijoittuu kankaalle etukappaleen raitojen mukaisesti. Tämä tarkoitaa, että et voi järjestellä taskua jonkun muun kappaleen viereen, vaan tiettyyn kohtaan kankaan mallikertaa. Ruudullisessa tai kuviollisessa kappaleessa pitää ottaa huomioon sekä vaaka- että pystymallikerrat. PLAID ARRANGE-käsky (mallikertajärjestely) mahdollistaa mallikertojen määrittelyn.

PLAID ARRANGE -käskyn käyttäminen muistuttaa muutamin lisäominaisuuksin siirtokäskyn käyttämistä silloin, kun tartunta grid-pisteisiin on päällä.

Mallikerran pituus

Käytä SET MARKER AREA-käskyä määritelläksesi raitojen tai ruutujen mallikerran. Kun käytät tätä käskyä, avautuu ikkuna, jossa on useita mallikertoja määritteleviä numeroita. Vert. Stripe -arvolla määritellään pystysuorien viivojen väli, Horiz. Stripe -arvolla vakkasuorien viivojen väli. Huomaa, että tämä ei ole kahden yksittäisen raidan väli, vaan yhden koko mallikerran pituus.

Jos kankaassa on pystysuoria viivoja (= jotka näkyisivät pystysuorina tietokoneen näytöllä näkyvinä), aseta Vert. Stripe (pystysuora) -arvo haluamaksesi ja Horiz. Stripe (vaakasuora) -arvo nollaksi ja päinvastoin. Jos kangas on ruudullinen tai kuviollinen, määrittele molemmat arvot.

Mallikertojen peruspiste

Set Marker Area ikkunassa määritellään myös "Horiz. Base" (vaakasuora peruspiste) ja "Vert. Base" (pystysuora peruspiste). Näiden lukujen avulla määritellään raitojen tai ruutujen alkupiste. Jos kankaan ruutumallikerta alkaa 1 cm:n Marker-alueen vasemmasta reunasta ja 3 cm alareunasta, määrittelisit nämä numerot seuraavasti: 1.00 ja 3.00.

Huom.: Jos mallikerran alkupaikalla ei ole merkitystä ja jos riittää, että ruutujen/raitojen linjaus kappaleilla on varmistettu, näillä numeroilla ei ole merkitystä.

Mallikerran kohdistuspisteiden määrittely kaavoihin

Ennenkuin voit asettaa kappaleen tiettyyn kohtaan ruudullista tai raidallista kangasta, kappaleelle pitää määritellä mallikerran kohdistuspiste. Se on se kohta kappaleesta, jonka pitää asettua raidalle tai ruudulle, kun kappale leikataan. Asettellessasi kaavoja kankaalle käsin, olet ehkä reijittänyt kaavoihin mallikertamerkit. Aseta mallikerran kohdistuspiste siihen paikkaan kohdistettavissa kaavoissa, johon olisi reijittänyt mallikertamerkin.

Lisätäksesi mallikerran kohdistuspisteen Marker-kappaleeseen käytä ADD PLAID POINT-käskyä. Kappaleella voi olla useampi kuin yksi mallikerran kohdistuspiste, mutta vain yhtä voidaan käytettää kerrallaan. Jos kappaleessa on useita mallikerran kohdistuspisteitä voit määritellä yhden niistä aktiiviseksi käyttäen ACTIVE PLAID POINT-käskyä. Mallikerran kohdistuspiste näkyy pienenä keltaisena "+" -merkkinä ruudulla. Ei-aktiivinen mallikerran kohdistuspiste on punainen.

Mallikertajärjestely

Järjestelläksesi kappaleen mallikerran mukaan, käytä PLAID ARRANGE-käskyä. Valitse Marker-kappale (H1, H2). Huomaa, ettei tätä siirtoa varten tarvitse valita siirron peruspistettä. Mallikerran kohdistuspiste toimii peruspisteenä. Klikkaa siirron loppupisteessä ja PatternMaker ponnauttaa loppupisteen paikkaan, missä on raita tai ruutu tai SET MARKER AREA-käskyllä määritelty seuraavan mallikerran alku. Tämä ohittaa muut mahdollisesti aktiivisena olevat tartunnat.

HUOM.! Toisin kuin ARRANGE-käsky, PLAID ARRANGE-käsky ei tarkista, ettei kappale mene minkään toisen kappaleen päälle. Se varmistaa vain, että kappale tottelee sitä ruutu- tai raitajaoitusta, jonka olet määritellyt.

Marker-raportti (Marker Report)

Kun olet järjestellyt leikkaussuunnitelman, käytä MARKER REPORT-käskyä saadaksesi leikkaussuunnitelmaa koskevia tietoja. Ohjelma avaa ruudun, jossa on seuraavat tiedot:
· Päivä ja aika
· Mallin nimi
· Tiedoston nimi
· Leikkaussuunnitelman pituus ja leveys
· Kappaleiden määrä (sekä kokonaismäärä että leikkaussuunnitelmalle sijoitettujen kappaleiden määrä)
· Tehokkuus (kankaan käyttö prosentteina)
· Tarvittava kankaan määrä (määrä "nippua" kohti)
· Kunkin koon leikkausmääräsuhteet
· Valmistajan nimi
· Varoitus jos kappaleiden määrä ei vastaa leikausmääräsuhdetta

Voit tulostaa raportin klikkaamalla Print-kuvaketta. Voit myös lähettää raportin suoraan kirjoittimelle käyttäen PRINT REPORT-käskyä File -menussa.

Huom.: Jos tietokone on yhdistetty isoon plotteriin, haluat todennäköisesti tulostaa Marker-raportin pienemmällä kirjoittimella. Käytä silloin PRINT SETUP-käskyä valitaksesi toisen kirjoittimen.

Marker-raportilla on kaksi pääkäyttötarkoitusta. Toinen on tarvittavan kangasmäärän kustannusten laskeminen.Toinen on sen tarkistaminen, että leikkaussuunnitelma on täydellinen Jos olet tehnyt virheen ja leikkaussuunnitelma ei sisällä oikeata kappaleiden määrää, voit havaita asian raportista ennen leikkaussuunnitelman lähettämistä leikkaamoon.

Katso ensin leikkaussuunnitelmaan sijoitettujen kappaleiden määrää varmistaaksesi, että kaikki kappaleet ovat mukana. Toiseksi katso, ettei raportin lopussa ole huomautusta, joka kertoo että kappaleiden/nippujen määrä ei vastaa leikkausmääräsuhdetta ("Piece/bundle count does not match cut ratio"). Jos raportissa on tällainen huomautus, joko kappaleiden määrä per nippu tai nippujen määrä per koko ei vastaa leikkausmääräsuhdetta.

 

 


   Pääsivu       |          English       |        Leena's.com-tietoa       |          Yhteystiedot
Leena's.com kuuluu alaosastona PatternMaker Software'een. Copyright© 1998, 2006 Leena Lähteenmäki, PatternMaker Software.
  http://www.patternmakerusa.com