Sivukartta

  Pääsivu  English Leena's.com-tietoa Yhteystiedot

Tervetuloa Leena's.com
web-sivulle!

Tervetuloa Leena's.com web-sivulle, jossa opetetaan kaavojen piirtämistä tietokoneohjelman avulla käyttäen
PatternMaker Drafting Software for PC -ohjelmaa.
Tältä sivulta löydätte neuvontaa, ohjeita kaavojen piirtämiseen ja ompelemiseen sekä monia muita ompeluideoita.
Siitä vaan nauttimaan!

Käytä sivukarttaa

Tältä nettisivulta löytyy satoja opastussivuja. Löytääksenne nopeasti haluamanne ohjeen käyttäkää apuna
sivukartta

PatternMaker Manufacturers and Dealers

Yllä mainitun kaavanpiirtoohjelman valmistajista ja myyjistä löydätte lisätietoja nettisivulta
http://www.patternmakerusa.com


Oppimis-keskus

Käyttöoppaat
Mittaaminen
Ompeluohjeet
Kaavanpiirto-
ohjeita

Sivukartta
Yhteystiedot

Sarjonta PatternMaker -ohjelmalla

Lyhennykset :
H1 = hiiren vasemman puoleinen näppäin; H3 = hiiren oikeanpuoleinen näppäin

Yleistä: Kaavojen sarjominen

Sarjonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla yksittäisestä kaavasta johdetaan sarja saman kaavan eri kokonumeroita. Sarjonta on hidasta ja epätarkkaa manuaalisesti tehtynä. PatternMaker –ohjelman Expert-versiolla toteutat sarjonnan yhdellä komennolla ja tietokone varmistaa, että lopputuloksena saatavat eri kokonumerojen kaavat noudattavat tarkasti annettuja sarjontasääntöjä. PatternMaker –ohjelmalla voit määritellä sarjontasäännöt, tallentaa sarjontataulukot ja soveltaa niitä uudelleen eri kaavoihin.

Tarvitset PatternMaker Expert tai Marker –version voidaksesi luoda ja tallentaa sarjontataulukoita. Ainoa sarjontakomento, joka on käytettävissä Home-versiossa, on päävalikon Grade/Grade, joka sallii sellaisten kaavojen sarjonnan, jotka jo sisältävät sarjontanuolet.
Sarjontaa voit harjoitella ja kokeilla PatternMaker demo-ohjelmalla. Demolla ei kuitenkaan voi tallentaa eikä tulostaa tiedostoja tai sarjontataulukoita.

Sarjontasäännöt kertovat PatternMaker –ohjelmalle, miten ja mistä kaavaa suurennetaan, jotta siitä tulisi yhtä kokonumeroa isompi. Sarjontasääntönä esim. housuille voi olla, että vyötärön ympärys on 2 cm suurempi siirryttäessä koosta toiseen. Sarjontasäännöt määritellään sarjontanuolien avulla. Kukin sarjontanuoli kertoo ohjelmalle, paljonko tiettyä kaavan pistettä on siirrettävä siirryttäessä seuraavaksi suurempaan (tai pienempään) kokoon. Kun PatternMaker tekee, tallentaa ja lukee sarjontataulukkoa, se itse asiassa lukee ja kopioi sarjontanuolia. Sarjontakomennot löytyvät päävalikon kohdasta "Grading" (Sarjonta).

Grade = Sarjo
Read Table = Lue taulukko
Save Table = Tallenna taulukko
Add Arrow = Lisää nuoli
Add Tack = Lisää sarjontanasta
Copy Arrow =Kopioi sarjontanuoli
Move Arrow = Siirrä sarjontanuolta
Interp Arrow = Interpoloi sarjontanuoli
Delete Arrow = Poista sarjontanuoli
Edit Arrow =
Muuta sarjontanuolta

Sarjontasäännön luominen:

 1. Piirrä kaava joko käsin tai makron avulla.

 2. Lisää sarjontanuolet. Käytä Grade / Add Arrow –käskyä (Sarjonta / Lisää sarjontanuoli) lisätäksesi sarjontanuolen johonkin kaavan pisteeseen.

 3. Nimeä nuolet ja määrittele niiden pituudet ja suunnat. Mikäli haluat antaa sarjontanuolelle eri säännöt eri kokoja varten, käytä Edit Arrow -käskyä (Sarjonta / Muuta sarjontanuolta) (tästä enemmän edempänä).

 4. Lisää sarjontanuolet varsinaisten kaavakappaleiden lisäksi myös muotolaskoskappaleisiin, lankasuoraviivoihin, sisävaroihin yms. toissijaisiin kaavakappaleisiin.

Kaava on nyt valmis sarjottavaksi.

Sarjontasäännön tallentaminen :

 1. Valitse Grade / Save Table -käsky (Sarjonta / Tallenna taulukko).

 2. Valitse ne kaavakappaleet, joissa on sarjontanuolet, H1, H3. Voit valita kaikki kappaleet perä perää, H1 ja hyväkyä valinnan lopuksi yhdellä kertaa, H3 . Kaikki sarjontanuolet, jotka on lisätty kappaleisiin tallennetaan sarjontataulukkoon. (Kaikkien kaavakappaleiden sarjontasääntöjä ei tarvitse tallentaa samaan taulukkoon. Jos kaavasi sisältävät esim. puseron ja housut, voit tallentaa kummankin vaatteen sarjontasäännöt eri taulukoihin).

 3. Anna tiedostolle nimi.

 4. Anna taulukolle kuvaus tai otsikko.

PatternMaker luo nyt sarjontataulukon ja tallentaa sen tiedostoon nimellä, jonka olet antanut.

Sarjontasäännön lukeminen kaavaan:

 1. Luo tai avaa piirros, jossa on sarjottavaksi haluamasi kappale.

 2. Valitse Grade / Read Table -käsky (Sarjonta / Lue taulukko).

 3. Valitse sarjontatiedosto avautuvasta sarjontatieostojen nimilistasta.

 4. Sijoita sarjontanuolet kaavakappaleisiin. Taulukosta näet kunkin sarjontanuolen nimen ja Sinun tehtäväsi on kertoa ohjelmalle, mihin kaavan pisteeseen sarjontanuoli liitetään. Voit hypätä sellaisten sarjontanuolien yli, joita et tarvitse.

Kaava on nyt valmis sarjottavaksi. Alkuperäien kappaleen sarjontasäännöt siirtyvät uuteen kappaleeseen. Jos haluat muuttaa jotakin sarjontanuolta koskevaa sarjontasääntöä uudessa kaavassa, voit tehdä sen käyttämällä eri sarjontakäskyjä.

Kaavan sarjominen:

Grade / Grade –käsky (Sarjonta / Sarjo) on ainoa toiminta, jonka voit toteuttaa PatternMaker Home –versiossa.

 1. Avaa piirros, joka sisältää sarjontanuolet. Jos Sinulla jo on tällainen tiedosto avoinna, käytä sitä.

 2. Valitse Grade / Grade –käsky (Sarjonta / Sarjo).

 3. Valitse kappaleet, jotka haluat sarjoa, H1, H3. Jätä valitsematta kappaleet, joita ei tarvitse sarjoa. Voit valita kaikki kappaleet perä perää, H1 ja hyväksyä valinnan lopuksi yhdellä kertaa, H3

 4. Kirjoita haluamasi kokojen lukumäärä (Sizes ) ja kokojen väli (Interval). Esimerkki: Jos perustana on. koko 38 ja haluat sarjoa sen. kokoihin 40, 42 ja 44, määrittelet, että kokoja on 3 ja niiden väli on 1 (koska koot määritellään parillisia lukuja hyväksi käyttäen eikä kokoja 41, 43 jne. käytetä).

PatternMaker piirtää uudet, sarjotut kappaleet. Kunkin koon kappaleet ovat eri kerroksilla (Layer) erivärisinä.

Sarjontanuolet

Sarjontanuolet ovat PatternMakerin sarjonnan perusta. Kun sarjot kaavan, luot sarjan isompia (tai pienempiä) kaavakappaleita. Jokaisessa uudessa kappaleessa on sama määrä pisteitä kuin alkuperäisessä kappaleessa, mutta pisteet sijaitsevat eri paikoissa. Sarjontanuoli kertoo PatternMaker –ohjelmalle, minne sen pitää sijoittaa kunkin suuremman (tai pienemmän) kappaleen pisteet. Kappaleen jokaisessa pisteessä (vertex, point) voi olla sarjontanuoli.. Kaikissa pisteissä ei tarvitse olla sarjontanuolta, mutta voit sijoittaa sarjontanuolen vain olemassaolevaan pisteeseen. Saat sarjontanuolet näkyville tai pois funktionäppäimellä <F7>.

Sarjontanuolien esitystapoja on kolme:

 1. piilota sarjontanuolet (Hide arrows)

 2. näytä sarjontanuolet ilman nimiä (Show arrows without names) ja

 3. näytä sarjontanuolet niminen (Show arrows with names).

Liikut näiden vaihtoehtojen välillä painamalla funktionäppäintä <F7> kerran tai useammin. Sarjontanuolien piilottaminen lisää ohjelman työskentelynopeutta, joten älä pidä niitä tarpeettomasti näkyvillä. Piirroksesta näet, miltä sarjontanuoli näyttää.

Kukin sarjontanuoli kertoo PatternMaker –ohjelmalle, kuinka paljon tiettyä pistettä pitää siirtää vaakasuoraan (X) tai pystysuoraan (Y). Nämä arvot ovat dx ja dy arvoja. Jokaisella sarjontanuolella on dx ja dy -arvo ja nimi. Sarjontanuolella voi olla eri dx ja dy –arvo eri työskentelykerroksille (eri koot ovat eri kerroksilla). Sarjontanuoli, jonka näet ruudulla, kertoo nuolen sen kerroksen sarjontasäännön, jolla kappale on. Jos sarjot kappaleen useisiin kokoihin, ohjelma käyttää kullekin koolle määriteltyjä dx ja dy –arvoja. Jos siirrät kappaleen työskentelykerrokselta toiselle käyttäen Edit / Change / Object –käskyä, sen sarjontanuolet muuttuvat vastaavasti. Käytä Edit /Arrow –käskyä (Muuta sarjontanuolta) nähdäksesi sarjontanuolten arvot. Edit Arrow –käskystä enemmän edempänä.

Jos sarjontanuolen dx ja dy –arvo on 0 sillä kerroksella, jolla se on, se piirretään ns. sarjontanastana . Nastat ovat ruudulla eri näköisiä kuin sarjontanuolet, mutta ne toimivat samalla tavalla. Nasta kertoo PatternMaker –ohjelmalle, ettei kyseistä kaavan pistettä siirretä ollenkaan sarjottaessa. Jos pisteessä ei ole sarjontanuolta, PatternMaker etsii piste pisteeltä, kunnes se löytää seuraavaksi lähimmän sarjontanuolen myötäpäivään ja edellisen sarjontanuolen vastapäivään (ks. alla olevaa kuvaa). Sitten se käyttää näitä kahta sarjontanuolta laskeakseen pisteen paikan interpoloimalla. Tämä tarkoittaa, että riittää kun käyttäjä määrittelee muutaman pisteen sarjontanuolet kussakin kappaleessa ja PatternMaker huolehtii loppujen laskemisesta. Jos kappaleessa on kaksi nastaa ja niiden välissä pisteitä, nämä pisteet eivät siirry kappaletta sarjottaessa.

Kun piirrät kaavakappaleen, toteutat sen yleensä useana eri kappaleena: varsinainen kappale, sisävarat, lankasuoraviiva, muotolaskos, nappirivi jne. Kun sarjot tällaisen kaavakappaleen, Sinun pitää sarjoa myös tällaiset toissijaiset kappaleet. Jos sarjot kappaleen ilman sarjontanuolia, kopiosta tulee täsmälleen samanlainen kuin originaali on ja se piirretään alkuperäisen päälle. Tee näin, jos haluat täysin identtisten kappaleiden kopioitumisen eri työskentelykerroksille. Jos sarjot kappaleen, jossa on yksi sarjontanuoli, kappaleen kopio siirtyy, mutta sen koko ja muoto eivät muutu. Jos sarjot kappaleen, jossa on kaksi sarjontanuolta, kappaleen kopio saattaa siirtyä, pyörittyä tai suurentua, mutta sen muoto säilyy samanlaisena kuin sen alkuperäinen muoto on. Jos sarjot kappaleen, jossa on useampi kuin kaksi sarjontanuolta, kappale muuttuu sekä kooltaan että muodoltaan. Sarjontanuolet tallentuvat kun tallennat kaavan. Jos haluat soveltaa sarjontanuolia johonkin muuhun kaavaan, tallenna myös sarjontataulukko Grade / Save Table –käskyllä.

Vinkki: Käytä Int Arrow –käskyä (Interpoloi nuoli) lisätäksesi kappaleeseen sarjontanuolia, joiden sijainti täytyy laskea kappaleen muiden sarjontanuolien avulla (käskystä enemmän edempänä).

Vinkki: Kun luet sarjontataulukkoa uuteen kaavaan, varmistu siitä, että kappaleet on asemoitu samalla tavalla kuin kappaleet alkuperäisessä tiedostossa. Jos yrität lukea taulukkoa, joka on tehty alunperin pystysuorassa asennossa olevaan kaavaan, vaakasuorassa asennossa olevaan tai peilattuun kappaleeseen, sarjonta ei toimi. Pyöritä kappaleet ensin samaan asentoon kuin alkuperäisen sarjontatiedoston kaavat ovat olleet, lisää sarjontanuolet ja pyöritä kappaleet sitten takaisin siihen asentoon, jossa haluat niiden olevan.

Vinkki: Jos et tiedä, mitkä dx:n ja dy:n tarkat numeroarvot sarjontasäännöstössäsi pitäisi olla, voit luoda sarjontanuolet graafisesti. Voit esimerkiksi piirtää tai tulostaa makron avulla kahden koon kaavat päällekkäin ja lisätä sarjontanuolet lähtien pienemmän koon pisteistä ja päätymällä suuremman koon pisteisiin käyttämällä Add Arrow -käskyä (Lisää sarjontanuoli). Saadaksesi määritellyksi sarjontanuolet tarkasti, käytä tartuntaa pisteeseen (Ctrl F3) yhdistääksesi pienemmässä kaavassa valitun pisteen suuremmassa koossa olevan kaavan vastaavaan pisteeseen. Näin syntyy sarjontasääntö, jonka voit tallentaa. Tästä enemmän harjoituksen lopussa. Vinkki: On Sinun päätettävissäsi, minkä suuruisen muutoksen haluat kaavoihin kokoluokkien välille. Jos haluat kaavasi muuttuvan kahden kokoluokan välillä, voit määritellä sarjontanuolet siten, että hyppy koosta toiseen on esim. 36->40->44 jne. Ohjelma ymmärtää sitten kahden koon muutoksen yhtenä.

Vinkki: Kun sarjot kaavan, uusien kokojen kaavat tulostuvat kukin omille työskentelykerroksilleen erivärisinä. Nimeä kerrokset kokojen mukaan, esim. "Koko 36", "Koko 38", "Koko 40" jne. Kerrokset pääset nimeämään klikkaamalla hiirellä näytön yläosassa olevaa mustaa ruutua, jossa lukee Layer0 (kerros 0). Kun kerrosten määrittelyruutu aukeaa, voit kirjoittaa uudet nimet entisten päälle. Kun olet valmis, klikkaa <Done> -painiketta.

Sarjontakäskyt

Menu Item (Valikko)

Function (Toiminto)

Grade

Sarjo yksi tai useampi kappale

Read Table

Lue sarjontataulukko tiedostoon

Save Table

Tallenna sarjontataulukko sarjontanuolien avulla

ARROW FUNCTIONS:

SARJONTANUOLIA KOSKEVAT TOIMINNOT

Lisää Arrow

Lisää sarjontanuoli

Add Tack

Lisää sarjontanasta

Copy Arrow

Kopioi sarjontanuoli

Move Arrow

Siirrä sarjontanuolta

Interp Arrow

Luo interpoloitu sarjontanuoli kahden olemassa olevan sarjontanuolen avulla

Delete Arrow

Poista sarjontanuoli

Edit Arrow

Muuta sarjontanuolen dx ja dy –arvoja ja/tai nimeä

 

Sarjo (Grade ) Sarjoo kappaleet uudessa koossa piirrokseen luotujen tai siihen luettujen sarjontanuolien avulla. Kukin uusi koko on omalla työskentelytasollaan (Layer).

Lue taulukko (Read Table) Lukee tallennetun sarjontataulukon piirrokseen.

Tallenna taulukko (Save Table ) Tallentaa sarjontataulukon, joka on luotu piirroksessa olevien sarjontanuolien avulla.

Lisää sarjontanuoli (Add Arrow) Lisää sarjontanuolen kappaleen pisteeseen. Valitse piste, johon haluat liittää sarjontanuolen, H1, hyväksy valinta H3. Valittu piste on sarjontanuolen alkupää. Valitse sitten piste, joka on sarjontanuolen loppupää, H1, H3.

Vinkki: Jos aiot käyttää Edit Arrow -käskyä (Muuta sarjontanuolta) kirjoittaaksesi dx- ja dy- arvot jälkeenpäin, ei ole väliä, minne sijoitat sarjontanuolen loppupään sitä luodessasi.

Lisää sarjontanasta ( Add Tack) Lisää sarjontanastan kappaleen pisteeseen. Valitse piste, H1, H3, ja PatternMaker lisää nastan siihen. Ne pisteet, joissa on sarjontanasta, "naulataan" paikalleen. Niitä ei siirretä kappaleita sarjottaessa.

Siirrä sarjontanuoli (Move Arrow) Siirtää sarjontanuolen pisteestä toiseen. Valitse sarjontanuoli valitsemalla piste (point, vertex), johon se on liitetty, H1, H3. Osoita sitten piste, johon haluate sarjontanuolen siirtää, H1, H3.

Kopioi sarjontanuoli (Copy Arrow) Kopioi sarjontanuolen pisteestä toiseen. Valitse sarjontanuoli valitsemalla piste (point, vertex), johon se on liitetty, H1, H3. Osoita sitten piste, johon haluat sarjontanuolen kopioida, H1, H3.

Poista sarjontanuoli (Remove Arrow) Poistaa sarjontanuolen. Valitse sarjontanuoli, jonka haluat poistaa. , H1, H3.

Interpoloi sarjontanuoli (Int Arrow) Lisää sarjontanuolen kahden muun sarjontanuolen tietojen avulla. Valitse piste, johon haluat lisätä sarjontanuolen, H1, H3. Ohjelma pyytää sinua määrittelemään ne sarjontanuolet, joiden perusteella uusi nuoli luodaan. Valitse nämä kaksi sarjontanuolta. Uuden nuolen luomisessa ohjelma noudattaa seuraavaa interpolointisääntöä:

Uuden sarjontanuolen dx ja dy -arvot lasketaan kahden lähimmän sarjontanuolen avulla samalla tavalla kuin sellaisen pisteen arvot, joissa ei ole sarjontanuolta. Interpolointi tarkoittaa välipisteen arvon laskemista siten, että muutos on suhteessa interpoloinnin perustana olevien pisteiden muutosten kanssa. Käytä tätä käskyä silloin, kun haluat sarjoa kappaleen toisen kappaleen sarjontanuolien avulla ja jonkun nuolen kopiointi tuottaisi väärän lopputuloksen.

Kun sarjot yllä kuvatun kappaleen, olkaviivan siirtyminen määräytyy X ja Y –pisteissä olevien sarjontanuolien avulla. Muotolaskos pitää sarjoa niin, että se koskettaa uutta olkaviivaa. Siksi myös pisteet C ja D pitää määritellä X ja Y –pisteissä olevien sarjontanuolien perusteella. Käytä Grade / Int Arrow -käskyä lisätäksesi uudet sarjontanuolet pisteisiin C ja D ja käytä X ja Y –pisteitä niiden määrittelyn pisteinä.. Huomaa: Jos käytät käskyjä Edit / Cut (leikkaa) tai Edit / Join (yhdistä) sellaiseen kappaleeseen, jossa on sarjontanuolia, PatternMaker saattaa automaattisesti lisätä sarjontaluolia uusiin kappaleisiin, jotta niiden sarjonta tapahtuu samalla tavalla kuin alkuperäisen kappaleen sarjonta oli tarkoitettu tapahtuvaksi. Sellaisessa tapauksessa ohjelma käyttää samaa toimintatapaa kuin käskyssä Grade / Int Arrow.

Sarjontanuolien näyttö päällä/pois/nimi (On/Off/Name ) Tämä käsky löytyy valikon kohdan Misc. (sekalaiset) alla ja sillä muutetaan sarjontanuolien näyttöä ruudulla. Voit valita kolmesta eri vaihtoehdosta:

  1. sarjontanuolet ja niiden nimet näkyvillä (display arrows and their names)

  2. sarjontanuolet näkyvillä ilman niiden nimiä (display arrows without names)

  3. sarjontanuolet ja niiden nimet piilotettu (don’t display arrows or names).

Voit myös käyttää funktionäppäintä F7 tähän tarkoitukseen.

Muuta sarjontanuolta (Edit Arrow) Tätä käskyä käytetään antamalla sarjontanuolen koko ja suunta. Et aina voi piirtää sarjontanuolta tarkalleen oikean kokoisena hiirellä, joten ellet kopioi sarjontanuolia aikaisemmin tekemästäsi sarjontataulukosta, Sinun täytyy käyttää Grade / Edit Arrow –käskyä kirjoittaaksesi sarjontanuolen tarkat dx ja dy –arvot. Grade / Edit Arrow –käskyä käytät myös määritelläksesi sarjontasäännöille hyppäyksiä kerrokselta toiselle eli koosta toiseen.

Sarjontasääntöjen muutoskohdat

Sarjonnassa ei aina käytetä samansuuruisia muutoksia eri kokojen välillä. Esim. koot n:o 40:een asti voivat muuttua jollakin tavalla ja siitä eteenpäin jollakin toisella tavalla. Niitä kohtia sarjontataulukossa - siis kohtia, joissa sarjontasääntö muuttuu kutsutaan sarjontasäännön muutoskohdiksi.

Kun luot ensimmäisen sarjontanuolen, ainoa sarjontasäännön muutoskohta on kerroksella 0 (Layer 0). Jos muita sarjontasääntöjen muutoskohtia ei ole, muutos koosta toiseen siirryttäessä on aina sama. Kun valitset Grade / Edit Arrow –käskyn, ohjelma pyytää sinua valitsemaan sen kaavakappaleen pisteen, jonka sarjontanuolen määrityksiä haluat muuttaa. Sen jälkeen näet alla olevan kaltaisen syöttöruudun:

Ylimmällä rivillä ovat sarjontanuolen nimi (Name), mittayksiköt (Units) ja näyttömuoto (näyttömuoto). Näiden alapuolella ovat sarjontanuolen kunkin kerroksen (koon) dx- ja dy- arvot ja sarakkeessa Break" on "B", jos kyseisellä kerroksella olevan koon kohdalla on sarjontasäännön muutoskohta. Määritelläksesi mittayksikön tai näyttömuodon klikkaa näitä koskevan valkoisen kentän vieressä olevaa nuolta. Kun muutat dx- ja dy- arvoja, syötä uusi arvo entisen päälle tai käytä arvon vieressä olevia pikkunuolia suurentamaan/pienentämään arvoja.

Mittayksikkö (Units)

Klikkaa "Units" -laatikon vieressä olevaa nuolta muuttaaksesi mittayksikön. Jos olet valinnut metrisen mittajärjestelmän ohjelman mittayksiköksi, voit valita sentit tai millit. Jos käytät tuumia, voit valita desimaali- tai murtoluvut (Decimal/ Fractions).

Huomaa: T ässä käsitelty mittayksikön määrittely koskee vain sarjontanuolen esitys- ja laskentatapaa. Sen määritteleminen, mitä mittayksikköä koko ohjelma käyttää piirrettäessä, mitattaessa välimatkoja jne., tapahtuu päävalikon kohdassa Misc. / Units (Sekalaiset / Mittayksikkö)

Näyttömuodot (Modes)

Sarjontanuolien dx ja dy –arvojen näyttömuotoja on kolme:

  1. X-Y,

  2. Polar ja

  3. Relative (suhteellinen) X-Y.

Valitsetpa minkä näyttömuodon tahansa, sarjontanuolen pituus ja suunta on sama. Vain sarjontanuolen tiedot syöttöruudussa muuttuvat.

X-Y näyttömuodossa, sarjontanuolen dx ja dy -arvot näytetään jokaisella kerroksella. Useimmat kaupalliset sarjontamenetelmät käyttävät dx ja dy -arvoja sarjonnan määrittelemiseen Niitä saatetaan kutsua jollakin toisella nimellä, mutta periaate on kuitenkin sama.

Myös suhteellisessa (relative) X-Y näyttömuodossa , dx ja dy -arvot näytetään, mutta yksi kerros on valaistuna ja muiden kerrosten dx ja dy –arvot näytetään suhteessa valaistuun kerrokseen. Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa, kerros 2 on valaistu ja dx ja dy -arvot tälle kerrokselle ovat 3/16" (kolme kuudestoistaosaa tuumaa). Suhteelliset arvot kerrokselle 1 ovat -1/8 tuumaa.

3/16" miinus 1/8" on 1/16", joten absoluuttiset sarjontanuolen arvot kerrokselle 1 ovat 1/16" sekä X (vaaka-) että Y (pysty-) suuntaan. Kerros 1 on sama kuin kerros 0, siten sen suhteelliset arvot ovat 0. Kerros 3 on sama kuin kerros 2, joten senkin suhteelliset arvot ovat 0. Kerroksen 4 suhteelliset arvot ovat 1/8, joten tämän kerroksen absoluuttiset arvot ovat 3/16" + 1/8" = 5/16". Sekä kerroksen 1 että kerroksen 3 arvot ovat samat kuin edellisen kerroksen, joten ne ovat sarjontasääntöjen muutoskohtia.

Polar-näyttömuodossa , arvot näytetään sarjontanuolen pituutena ja kulmana. Kulma lasketaan seuraavasti: 0 astetta on vaakasuoraan oikealle, 90 astetta on suoraan ylös, 180 astetta on vaakasuoraan vasemmalle jne. Tämä näyttömuoto on hyödyllinen, jos tiedät sarjontanuolen pituuden, mutta haluat asettaa suunnan silmämääräisesti. Piirrä ensin sarjontanuoli haluamaasi suuntaan ja käytä sitten Grade / Edit Arrow -käskyä määritelläksesi nuolen pituuden.

Vinkki: Jos haluat muuttaa sarjontanuolen vastakkaiseen suuntaan, jätä kulma muuttamatta, mutta muuta pituus negatiiviseksi (miinusmerkkiseksi) luvuksi. Ohjelma laskee sarjontanuolen uuden suunnan ja pituuden.

Kerrosten nimet ja värit (Layer names ja colors)

Edit Arrow –syöttöruudun vasemmassa reunassa ovat kerrosten nimet. Valitaksesi kerroksen suhteellisessa X-Y näyttömuodossa, klikkaa ao. kerroksen nimeä. Muissa näyttömuodoissa kerrosten nimet ovat vain tiedoksi, eikä niitä voi muuttaa. Kerrosten värit ovat samoin vain tiedoksi. Mikäli kaikki kerrokset eivät näy Edit Arrow –syöttöruudussa, voit vierittää lisää kerroksia näkyville ruudun vasemmassa reunassa olevaa vierityspilaria käyttäen.

Sarjontasäännön muutoskohdat (Break points)

Sarjontanuolten syöttöruudussa näkyvät dx- ja dy- arvot vain sellaisilla kerroksilla, jotka ovat sarjontasäännön muutoskohtia. Kerros, jonka arvot-kenttä on tyhjä, käyttää samoja sarjonta-arvoja kuin sen yläpuolella oleva kerros. Sarakkeessa "Break" on "B" niillä kerroksilla, joilla on sarjontasäännön muutoskohta. Kunkin sarjontasäännön muutoskohdan dx ja dy –arvoja käytetään sitä seuraaviin kerroksiin, aina seuraavaan sarjontasäännön muutoskohtaan asti. Lisätäksesi sarjontasäännön muutoskohdan, klikkaa hiirellä "Break" –sarakkeessa ao. kerroksen kohdalla. Ohjelma lisää sarakkeeseen merkin "B". Voit myös kirjoittaa uudet arvot tyhjiin kenttiin, jolloin kerroksesta tulee automaattisesti sarjontasäännön muutoskohta. Poistaaksesi sarjontasäännön muutoskohdan, klikkaa hiirellä "Break" –sarakkeessa ao. kerroksen kohdalla ja "B" poistuu. Dx ja dy -arvot seuraavat silloin edellisen sarjontasäännön muutoskohdan arvoja.

Huomaa: Kullakin piirroksesi sarjontanuolella on omat sarjontasäännön muutoskohtansa ja -arvot. Eri sarjontanuolia koskevat sarjontasääntöjen muutoskohdat voivat olla keskenään eri kohdissa. Jos haluat, että kaikkien sarjontanuolien muutoskohdat ovat samoissa kohdissa, määrittele niiden muutoskohdat samalla tavalla.

Dx- ja dy– arvojen kirjoittaminen

Edit Arrow –käskyn keskeisin asia on kirjoittaa sarjontanuolta koskevat luvut sarakkeisiin. Ruudun yläreunassa olevat otsikot ovat joko

  1. "dx" ja "dy," tai

  2. "Dist" (pituus) ja "Angle," (kulma)

riippuen sarjontanuolen näyttömuodosta. Voit kirjoittaa luvut suoraan sarakkeisiin. Voit myös käyttää sarakkeen vieressä olevia pikkunuolia lisätäksesi tai vähentääksesi lukujen arvoa. Huomaa, että jos kirjoitat luvut tyhjään kenttään kerroksella, joka ei ole sarjontasäännön muutoskohta, siitä tulee muutoskohta. Huomaa myös, että lukuarvo tulee kenttään lopullisesti vasta kun poistut kentästä joko klikkaamalla jossakin muussa kohdassa näyttöä tai painat tabulaattorinäppäintä.

Edit Arrow –käskyn käyttäminen

Näin käytät Grade / Edit Arrow syöttölaatikkoa: Kirjoita ensin sarjontanuolen nimi ja valitse sitten sen mittayksikkö ja lopuksi sen näyttömuoto. Valittuasi nämä, syöttöruudun ulkoasu muuttuu. Muista kuitenkin, ettei itse sarjontanuoli tai sen arvot eivät ole muuttuneet, vain niiden esitystapa.

Syötä sarjontanuolen arvot niiden kerrosten kohdalle, joille haluat asettaa sarjontasäännön muutoskohdan. Voit kirjoittaa arvot niille varattuihin kohtiin tai voit käyttää ao. kohdan vieressä olevia pikkunuolia lisäämään tai vähentämään arvoa.

Jos merkitset ensin sarjontasäännön muutoskohdat "Break" –sarakkeeseen, muista myös antaa muutoskerrosten lukuarvot. Muista, että kaikki kerrokset eivät ehkä ole näkyvillä, vieritä syöttöruutua tarvittaessa alaspäin. Kun olet määritellyt tarvittavat tiedot syöttöruudussa, klikkaa "Done" –painiketta (valmis) poistuaksesi syöttöruudusta.

Sarjontanuolien tarkistaminen

Jos kaava on suuri ja sarjontanuolia on paljon, voi olla työlästä tarkistaa sarjontanuolia. Paras tapa tehdä tämä on käyttää Grade / "Save Table" –käskyä (Sarjonta / Tallenna taulukko). PatternMakerin sarjontataulukkotiedosto on ASCII –muodossa oleva tekstitiedosto, joten voit katsella ja muuttaa sitä millä tahansa tekstieditorilla. Voidaksesi erottaa nuolet toisistaan tekstitiedostossa, anna sarjontanuolille järkevät nimet ennen taulukon tallentamista.

Huomaa: Voit muuttaa sarjontataulukkotiedostoa millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla, mutta tallenna se aina txt-muodossa. Huomaa kuitenkin, että jos muutat sarjontatiedostoa tekstieditorilla, muutokset eivät tule voimaan ennen kuin luet taulukon (Grade / Read table) kaavapiirrokseesi PatternMakerillä.

Toinen tapa nopeasti testata sarjontanuolia, on yksinkertaisesti sarjoa kaava. Todennäköisesti pystyt silmämääräisesti näkemään, jos jonkin Sarjontanuolien arvo ei ole oikein. Jos tulos on virheellinen, käytä "Edit / Undo" –käskyä (kumoa) kumotaksesi sarjonnan.

HARJOITUS

Tämän harjoituksen avulla opit luomaan oman sarjontasäännöstön. Tallennat sarjontataulukon ja sovellat sitä toiseen piirrokseen toisessa tiedostossa. Käytät sarjontatiedostoa luodaksesi kappaleen uusissa kokonumeroissa. Tässä harjoituksessa sarjomme yksinkertaisuuden vuoksi suorakaiteen, mutta samaa toimintatapaa käyttämällä voit luoda omat sarjontasäännöstösi mihin tahansa kaavakappaleeseen.

Käynnistä PatternMaker. Jos ohjelma on jo käynnissä tyhjennä ruutu käyttämällä käskyä File / New (Tiedosto / Uusi). Käytä käskyä Draw /Rect (Piirrä / Suorakaide) ja piirrä ruudulle mielivaltainen suorakaide klikkaamalla hiiren vasemmalla näppäimellä suorakaiteen vastakkaisissa kulmissa esim. vasemmassa ylänurkassa ja oikeassa alanurkassa.

Sarjontasäännön luominen

Valitse käsky Grade / Add Arrow (Sarjonta / Lisää nuoli) . Ohjelma pyytää Sinua osoittamaan sen pisteen, johon sarjontanuoli liitetään. Kehotuksen näet ruudun alareunassa olevalta siniseltä komentoriviltä, jossa tässä tapauksessa lukee: "Point to attach arrow to" (Osoita piste, johon nuoli luodaan). Osoita suorakaiteen oikeaa alakulmaa, H1, H3. Seuraavaksi ohjelma pyytää Sinua osoittamaan sarjontanuolen päätepisteen, "Select end point for arrow" (Osoita nuolen päätepiste). Valitse päätepisteeksi haluamasi kohta ruudulta, H1, H3. Päätepisteen ei tarvitse olla mikään kappaleen pisteistä.

Edempänä tässä harjoituksessa opit määrittelemään nuolen pituuden tarkemmin käyttämällä käskyä Grade / Edit Arrow (Sarjonta / Muuta sarjontanuolta) . Lisää samalla tavalla sarjontanuoli suorakaiteen vasempaan yläkulmaan: valitse käsky Grade / Add Arrow (Sarjonta / Lisää nuoli), osoita suorakaiteen vasemman yläkulman pistettä, , H1, H3, ja osoita nuolen päätepisteeksi mitä tahansa kohtaa ruudulta, H1, H3. Lisää seuraavaksi sarjontanasta suorakaiteen vasempaan alakulmaan valitsemalla käsky Grade / Add Tack (Sarjonta / Lisää sarjontanasta) osoittamalla suorakaiteen vasemman alakulman pistettä H1, H3. Sarjontanasta on nuoli, jonka pituus on 0 (nolla). Kolmeen suorakaiteen pisteeseen on nyt liitetty sarjontatieto mukaanlukien piste, jossa on sarjontanasta.

Käytä käskyä Grade / Edit Arrow (Sarjonta / Muuta sarjontanuolta) tarkentaaksesi sarjontatietoja. Ohjelma pyytää Sinua valitsemaan pisteen, johon sellainen sarjontanuoli on liitetty, jonka tietoja haluat muuttaa. Aloita valitsemalla suorakaiteen oikeanpuoleisen alakulman piste, H1, H3. Ohjelma avaa nyt sarjontanuolen syöttöruudun, se on otsikoitu "Enter Arrow Info" (Syötä sarjontatieto). Syöttöruudussa on kolme syöttökenttää, jotka on otsikoitu

 • Name:" (Nimi)

 • "dx=" ja

 • "dy=".

Voit syöttää sarjontatiedon näihin kenttiin. Klikkaa kutakin kenttää vuorotellen ja syötä tieto näppäimistöltä. Aluksi sarjontanuolen nimikenttä (Name) on valaistuna ja siinä lukee "ARROW". Muuta tähän sellainen nimi, joka kuvaa pisteen paikkaa, esim. "Oikea ala". Siirry seuraavaan kenttään tabulaattori -näppäimellä.

Huomaa: Sarjontanuolen nimessä ei saa olla skandinaavisia merkkejä ä, ö ja å. Korvaa nämä a:lla, o:lla ja a:lla tai käytä nimiä, joissa ei ole skandinaavisia merkkejä. Nyt keskimmäinen kenttä on valaistuna.

Dx ja dy –arvot määrittelevät sen pisteen, johon alkuperäinen piste siirtyy vaakasuoraan (dx) ja pystysuoraan (dy) kappaletta sarjottaessa. Aseta nämä arvot seuraaviksi: dx = 1 ja dy = 0. Siirry dx-kentätä dy-kenttään tabulaattori-näppäimellä. Hyväksy syötetty tieto klikkaamalla syöttöruudun "OK" –painiketta. Oikeanpuoleisen alakulman sarjontanuolen pitäisi nyt olla hyvin pieni ja sen tulisi osoittaa oikealle. Paina funktionäppäintä F7 (tarvittaessa usean kerran) nähdäksesi sarjontanuolen nimen.

Muuta seuraavaksi vasemman yläkulman sarjontanuolen ja vasemman alakulman sarjontanastan tietoja. Anna niille seuraavat nimet ja arvot: Valitse vasen yläkulma, H1, hyväksy, H3, ja kirjoita "Vasen yla". Siirry sarjontanuolen dx ja dy –arvojen syöttökenttiin painamalla tabulaattorinäppäintä ja kirjoita dx-arvoiksi 0, paina tabulaattori-näppäintä ja kirjoita dy-arvoksi 0.5 sekä klikkaa syöttöruudun "OK"-painiketta. Valitse vasen alakulma H1, H3,anna sille nimeksi "Vasen ala" ja klikkaa syöttöruudun "OK"-painiketta. Sarjontanastan dx ja dy –arvoja ei siis muuteta.

Sarjontataulukon luominen ja käyttö

Valitse käsky Grade / Save table (Sarjonta / Tallenna taulukko). Anna avautuvaan tallennusruutuun taulukolle nimi, esim. "harj1", kirjoittamalla se näppäimistöltä valaistuna olevan syöttöruudun kohdalle ja painamalla sen jälkeen <ENTER>-näppäintä. Sarjontataulukon tiedostopääte on .GRD. Ohjelma lisää sen automaattisesti nimen loppuun, joten Sinun ei tarvitse kirjoittaa sitä. Seuraavaksi aukeaa toinen syöttöruutu, johon kirjoitetaan vastaavalla tavalla tarjontatiedoston kuvaus, esim. "Harj1 sarjontataulukko". Paina taas <ENTER>.

Huomaa: tiedostojen nimissä voi olla korkeintaan 8 merkkiä. Skandinaavisia merkkejä ä, ö ja å ei saa olla. Sarjontataulukon kuvauksessa voi olla merkkejä enintään 49, mutta siinäkään ei saa olla skandinaavisia merkkejä. Sarjontataulukko on nyt tallennettu ja sitä voidaan soveltaa muihin tiedostoihin. Tietenkään tällä harjoitustiedostolla ei ole varsinaista käyttöä, koska oikeassa sarjontatilanteessa et sarjoisi suorakaidetta vaan oikean kaavakappaleen.

Soveltaaksesi luomaasi sarjontataulukkoa esim. perusyläosan kaavaan, tyhjennä ensin näyttö käskyllä File / New (Tiedosto / Uusi). Aja sitten peruskaavan makro (Nperus.mac). Valitse sen jälkeen käsky Grade / Read Table (Sarjonta / Lue taulukko). Valitse avautuvasta sarjontataulukoiden nimilistasta juuri luomasi taulukko "Harj1.grd". Ruudun alareunassa olevalla sinisellä komentorivillä näkyy ensin sarjontataulukon mukana tallentamasi taulukon kuvaus "Harj1 sarjontataulukko". Sen alla ohjelma kysyy, mihin uuden tiedoston pisteeseen taulukon ensimmäinen sarjontanuoli kuuluu liitetään. Huomaa, että nuolet käyttävät nimiä, jotka annoit niille niitä alkuperäisessä tiedostossa luodessasi. Sinisellä alueella lukee siis: Grading using Harj1 sarjontataulukko (Sarjonta käyttäen Harj1 sarjontataulukkoa). (Valitse piste nuolelle "Oikea ala", tai paina <Esc> jättääksesi ko. [nuolen] pois [uudesta tiedostosta])

TÄRKEÄTÄ: Kiinnitä huomio sarjontanuolten nimiin. Perusyläosa ei muistuta muodoltaan suorakaidetta, eivätkä sarjontanuolet sen vuoksi välttämättä listaudu samassa järjestyksessä, kuin missä niitä tarvitaan peruskaavassa. Jos nuolet ovat eri järjestyksessä, kuin mitä tässä harjoituksessa alla oletetaan, varmistu siitä, että liität oikeat nuolet oikeisiin pisteisiin. Liittääksesi sarjontanuolen johonkin peruskaavan pisteeseen, klikkaa pistettä H1, hyväksy, H3. Jos, sen sijaan, että valitset pisteen H1:llä, klikkaat H3:lla tai painat <Esc>-näppäintä, ohjelma jättää kysymyksessä olevan sarjontanuolen liittämättä tiedostoon ja siirtyy kysymään seuraavan nuolen paikkaa.

Tässä harjoituksessa käytämme kaikkia luotuja sarjontanuolia. Klikkaa H1, H3, seuraavissa pisteissä liittääksesi sarjontanuolet peruskaavaan: Oikea ala: valitse perusyläosan takakappaleen helman oikeanpuolimaisin piste Vasen ylä: valitse se piste, jossa perusyläosan takakaula-aukko yhtyy KT-viivaan Vasen ala: valitse perusyläosan takakappaleen helman vasemmanpuolimaisin piste Vinkki: Tee sarjontataulukko peruskaavan eri kokojen avulla siten kuin tämän harjoituksen lopussa opastetaan. Myöhemmin voit lukea tämän sarjontataulukon muihin, joko makroilla tekemiisi ja/tai itse kuosittelemiisi vastaaviin vaatteisiin, esim. bleisereihin, puseroihin, mekkoihin jne. Jos käytät sarjontataulukkoa luodessasi tämän harjoituksen liitteenä olevia Vatevan naisten vakiomittoja saat todelliset, vakiomittoihin sarjotut kaavat.

Kaavan sarjominen

Tässä harjoituksessa sarjot vain perusyläosan takakappaleen. Valitse käsky Grade / Grade (Sarjonta / Sarjo). Valitse takakappale, H1, hyväksy H3 tai <Esc>. Sarjonnan syöttöruutu aukeaa. Ohjelma pyytää Sinua antamaan seuraavia tietoja:

 

Sizes = Kokojen lukumäärä
Size interval = Kokojen väli

Kirjoita luotavien kappaleiden lukumääräksi "3". Jätä kokojen väliksi "1". Älä klikkaa vielä <OK> taikka paina <ENTER>-näppäintä. "3" tarkoittaa, että sarjottavien uusien kokojen lukumäärä on 3. Kokojen väli "1" tarkoittaa, että koska alkuperäinen perusyläosa testimitoilla on n:o 42, uudet koot tulevat olemaan 44, 46 ja 48. Jos annat kokojen väliksi "–1", uudet koot ovat 40, 38 ja 36. Sarjontanuolet kertovat ohjelmalle, kuinka paljon koko eroaa seuraavasta koosta.

Huomaa: Koska tässä harjoituksessa ei käytetä oikeita perusyläosan sarjontasääntöjä, sarjotut koot eivät tietenkään vastaa kokojen välillä todellisuudessa olevia eroja.

Nyt voit suorittaa sarjonnan loppuun klikkaamalla <OK>-näppäintä. PatternMaker luo 3 uutta perusyläosan takakappaletta, vihreän, sinisen ja punaisen. Tarkastele kuvaa ja sarjontanuolia, jotta ymmärrät, miten sarjonta tapahtui. Niissä pisteissä, joissa on sarjontanuoli, sarjotun kappaleen vastaava piste on nuolen loppupäässä. Niiden pisteiden osalta, joissa ei ole sarjontanuolta, ohjelma laskee, mihin pisteet pitää siirtää käyttäen apuna kahta pisteiden molemmin puolin olevaa lähintä pistettä. Niitä pisteitä, joissa oli sarjontanasta, ohjelma ei siirtänyt ollenkaan.

Kukin sarjottu uusi koko on omalla työskentelykerroksellaan (Layer). Voit sulkea jonkun tai jotkut kerrokset näkyviltä klikkaamalla ruudun yläosassa olevaa Layer0-ruutua. Klikkaa avautuvassa kerrosten määrittelyruudussa On/Off-sarakkeessa niiden kerrosten kohdalla, jotka haluat piiloon ja kun se on tehty <Done>.

 

 

Vinkki: On kaksi hyvää tapaa tehdä sarjontataulukko. Toinen on käyttää Grade / Edit Arrow –käskyä (Sarjonta / Muuta sarjontanuolinuolta) ja syöttää ennalta lasketut dx ja dy –arvot. Muista myöskin, että tämän tehdäksesi voit avata sarjontatiedoston jossakin tekstinkäsittelyohjelmassa ja kirjoittaa sarjontasäännöt tiedostoon.

Toinen helpompi – tapa on piirtää (perus)kaava kahtena kappaleena, yksi pienemmässä koossa (esim. 40) ja yksi suuremmassa koossa (esim. 42). Aseta kappaleet päällekkäin esim. siten, että niiden KE- ja KT- ja helmaviivat kohtaavat. Sarjontanuolet voi sitten piirtää pienemmän kappaleen pisteistä suuremman kappaleen ao. pisteisiin käyttäen tartuntaa pisteeseen (CtrlF3).

Näiltä nettisivuilta saat naisten vakiomitat osoitteesta http://home.icon.fi/~leena/vatevan_vakiomitat.htm .

Aja peruskaavamakro ensin siinä olevilla vakiomitoilla työskentelytasolle 1. Ennen kuin ajat makron vaihda siis tasoa klikkaamalla näytön yläreunassa olevaa mustaa laatikkoa, jossa lukee Layer0 klikkaa Layer 1:n kohdalla Current-sarakkeessa. Hyväksy klikkaamalla <Done>. Makrossa olevat vakiomitat vastaavat koon 42 mittoja. Vaihda nyt käyttöön työskentelytaso 0 (Layer0). Aja peruskaavamakro uudelleen, mutta syötä siihen Vatevan koon 40 mitat. Siirrä kaavakappaleet siten, että ne ovat päällekkäin KE-, KT-viivoista ja helmasta.

Piirrä sitten sarjontanuolet lähtien pienemmän koon pisteistä päätyen suuremman koon pisteisiin. Klikkaa H1, H3 pienemmän koon pistettä, ja sen jälkeen H1, H3 vastaavaa suuremman koon pistettä. Paina tarvittaessa funktionäppäintä F7 nähdäksesi nuolet ruudulla. Riittää, kun lisäät sarjontanuolet kaavakappaleen kulmiin. Esim. takakappaleeseen voit laittaa sarjontanuolet seuraaviin paikkoihin:

 • Helman sivupiste

 • Hiha-aukon kainalopiste

 • Olan pää kädentiellä

 • Olan pää kaula-aukolla

 • Kaula-aukon niskapiste

Lisää sarjontanastat seuraaviin takakappaleen pisteisiin

 • Helman KT-piste

 • KT-viivan piste, joka on hihanaukon kainalopisteen korkeudella eli viimeinen KT-viivan piste alhaalta lukien ennen niskapistettä

Lisää sarjontanuolet muotolaskoksen kaikkiin pisteisiin.

Siirrä hihan kaavat siten, että ne ovat päällekkäin hihansuun vasemmanpuoleisesta pisteestä, Muista valita myös hihan keskiviiva, kun suoritat siirron. Hihan kaavan kohdalla riittää, kun lisäät sarjontanuolet pyöriökaaren kainalopisteisiin ja huippuun (olkapisteeseen) sekä hihansuun oikeanpuoleiseen pisteeseen. Lisää sarjontanasta hihansuun vasemmanpuoleiseen pisteeseen. Lisää sarjontanuolet hihan keskiviivan molempiin päihin.

Huomaa, että Sinun täytyy lisätä sarjontanastat niihin pisteisiin, joita ei siirretä eli KE- ja KT-pisteisiin sekä niihin helman pisteisiin, jotka ovat kokoluokissa päällekkäin. Koska sarjontanasta on voimassa seuraavaan sarjontanastaan asti, riittää kun lisäät sarjontanastat näistä pisteistä äärimmäisiin.

Kun olet piirtänyt kaikki sarjontanuolet ja –nastat, suorita työskentelytasolla 0 olevien kaavakappaleiden sarjonta Grade/Grade ja katso mitä tapahtuu. Valitessasi sarjottavia kappaleita, valitse pienemmän koon kappaleet. Voit valita kaikki sarjottavat kappaleet yhdellä kertaa ja hyväksyä valinnan vasta kun olet valinnut kaikki kappaleet. Anna sarjottavien kokojen määräksi esim. "4", jätä kokoluokkien väliksi "1".

Näin saat kaavat kokoihin 42, 44, 46 ja 48. Tasolle 1 tulevat sarjotun koon 42 kaavat niiden päälle, jotka sille harjoituksen alussa makrolla piirrettiin. Jos olet piirtänyt sarjontanuolet ja –nastat oikein, nämä tasolla 1 olevat kaavakappaleet ovat samanlaisia ja päällekkäin. Jos niissä on eroja, sulje näkyviltä muut kerrokset ja tarkasta vain kerroksien 0 ja 1 näkyvillä ollen, mikä virhe sarjontanuolissa tai –nastoissa on.

Huomaa kuitenkin, että oikeassa elämässä sarjontasäännöt eivät ole tasainen koosta 40 kokoon 48, kuten tässä harjoituksessa on oletettu, joten suurempien kokojen kaavat eivät ole oikeita. Oikeassa sarjontatilanteessa pitäisi ajaa makro kaikissa kokonumeroissa syöttämällä aina kunkin koon Vatevan mitat Markoon. Sarjontanuolien pituudet voit sitten mitata kaavoista. Yksinkertaisinta on tällaisessa tapauksessa korjata kahden koon avulla luotu sarjontataulukko jossakin tekstinkäsittelyohjelmassa sellaiseksi, että siinä on oikeat sarjontasäännöt halutuille muille kokonumeroille.

 

 


   Pääsivu       |          English       |        Leena's.com-tietoa       |          Yhteystiedot
Leena's.com kuuluu alaosastona PatternMaker Software'een. Copyright© 1998, 2006 Leena Lähteenmäki, PatternMaker Software.
  http://www.patternmakerusa.com