Sivukartta

  Pääsivu  English Leena's.com-tietoa Yhteystiedot

Tervetuloa Leena's.com
web-sivulle!

Tervetuloa Leena's.com web-sivulle, jossa opetetaan kaavojen piirtämistä tietokoneohjelman avulla käyttäen
PatternMaker Drafting Software for PC -ohjelmaa.
Tältä sivulta löydätte neuvontaa, ohjeita kaavojen piirtämiseen ja ompelemiseen sekä monia muita ompeluideoita.
Siitä vaan nauttimaan!

Käytä sivukarttaa

Tältä nettisivulta löytyy satoja opastussivuja. Löytääksenne nopeasti haluamanne ohjeen käyttäkää apuna
sivukartta

PatternMaker Manufacturers and Dealers

Yllä mainitun kaavanpiirtoohjelman valmistajista ja myyjistä löydätte lisätietoja nettisivulta
http://www.patternmakerusa.com


Oppimis-keskus

Käyttöoppaat
Mittaaminen
Ompeluohjeet
Kaavanpiirto-
ohjeita

Sivukartta
Yhteystiedot

Pikaopas | Peruskurssi | Jatkokurssi | Sarjonta | Leikkaussuunnitelma

Itseopiskeluaineisto: Jatkokurssi

Lyhennykset :
H1 = hiiren vasen näppäin
H2 = hiiren oikea näppäin

Harjoitus 1: Puhvihiha

1. Suorita yläläosien peruskaava (File /Macro. Lbodice.mac/Nperus.mac). Poista kaikki muut paitsi hihan kaava (Edit /Erase).

2. Piirrä hihaan leikkausviivat

a) piirrä vasemmanpuoleinen viiva (Draw /Line), ks. kuvaa

b) piirrä oikeanpuoleinen viiva käyttäen monikulmio-työkalua (Draw /Poly … Open). Koska tähän viivaan tarvitaan kolme pistettä, sitä ei voi piirtää viivatyökalulla. Piirrä monikulmio kyynärpäänmuotolaskoksen kautta (CtrlF3)

Leikkaa hiha juuri piirtämilläsi leikkausviivoilla (Edit /Cut). Valittuasi käskyn valitse ensin leikattava kappale (= hiha), H1, hyväksy, H2 ja vasta sen jälkeen leikkaava kappale (= leikkausviiva), H1, hyväksy, H2

Leikkaa hiha vuorotellen molemmilla leikkausviivoilla.

3. a) pyöritä leikkaamistasi hihankappaleista vasemmanpuoleisinta vastapäivään: valitse käsky Edit /Rotate; osoita kappale, H1, hyväksy, H2; anna pyörityksen alku- ja keskipisteet (ks. kuvaa), H1, H1, ja kirjoita näppäimistöltä "2" <Enter>

b) pyöritä leikkaamistasi hihankappaleista oikeanpuoleisinta myötäpäivään: (käskyä ei tarvitse valita uudelleen, koska se on jo päällä); osoita kappale, H1, hyväksy, H2; anna pyörityksen alku- ja keskipisteet (ks. kuvaa), H1, H1, ja kirjoita pyöritysmatkaksi näppäimistöltä "-2" <Enter>.

4. Siirrä hihan keskikappaletta 6 cm ylöspäin (Edit /Move). Valittuasi käskyn, osoita siirrettävää kapaletta, H1, hyväksy, H2. Anna siirron alkupisteeksi näppäimistöltä "0,0" <Enter> ja siirron loppupisteeksi "0,6" <Enter>.

5. Piirrä hihan uusi muoto pitkin olemassaolevia pisteitä (Draw /Poly, CtrlF3).

6. Korjaa tarvittaessa pyöriön muotoa jälkeenpäin siirtämällä pisteitä (Point /Move vertex). Huomaa, minkälaisista pisteistä hihan pyöriön muoto muodostuu: hihan pyöriön molemmissa puoliskoissa on kaksi toisiinsa liittyvää kaarta. Jotta kaaret sulautuvat toisiinsa pehmeästi, ensimmäisen kaaren ohjauspisteen ja loppupisteen on sijaittava suoralla viivalla toisen kaaren ohjauspisteen kanssa. Jos tämä asia tuntuu epäselvältä, tutki sitä peruskurssiaineistosta "Kaaren anatomia".

Harjoitus 2: bleiseristä ulsteri

1. Suorita bleiseri-makro (File /Macro, Ljacket.mac/Njakku.mac). Valitse tarjotuista väljyksistä "maksimi" = rinnanympärysväljyys + 16 cm. Anna vaatteen pituudeksi aikomasi ulsterin pituus, esim. 60 cm (pituus lasketaan vyötäröltä).

Lisää vaatteeseen väljyyttä 4 cm (ulsterin väljyys tulee näin olemaan 16 + 4 = 20 cm). Tee väljyyslisäys siirtämällä KE-kappaleen oikean reunan pisteitä 1 cm oikealle ja KT-kappaleen vasemman reunan pisteitä vasemmalle: valitse käsky Point /Move vertex. Osoita kaikkia samaan suuntaan siirrettäviä pisteitä vuorotellen, H1, H1, H1 …, hyväksy valinta, H2. Aktivoi tarvittaessa pistenäyttö, F5, jotta näet valita kaikki pisteet. Käytä tarvittaessa tartuntaa pisteeseen, CtrlF3. Anna siirron alkupisteeksi näppäimistöltä "0,0" <Enter>. Anna siirron loppupisteeksi näppäimistöltä "2,0" <Enter> (etukappaleella) ja "-2,0" <Enter> (takakappaleella).

Bleiserissä on takana olkamuotolaskoksen kärjessä kaaripisteet, jotka on hyvä ennen seuraavaksi tehtävää toimenpidettä muuttaa kulmapisteiksi (Point /Corner vertex).

takki.gif (11308 bytes)

2. Siirrä etu- ja takakappaleet yhteen (Edit /Move): valittuasi käskyn osoita etusivukappaletta, H1 ja hyväksy valinta, H2. Anna siirron alkupisteeksi etusivukappaleen helman vasemmanpuoleisin piste, H1, ja siirron loppupisteeksi KE-kappaleen helman oikeanpuoleisin piste. Käytä tartuntaa pisteeseen, CtrlF3, jotta siirto on tarkka. Siirrä takakappaleet yhteen samalla tavalla.

Piirrä leikkausviiva etukappaleen muotolaskoksen kärjestä etuhihanaukon ohi (Draw /Line) ja takappaleen olkamuotolaskoksen kärjestä takahihanaukon ohi. Varmista, että tartunta pisteeseen, CtrlF3 on päällä, jotta saat piirretyksi viivat tarkasti muotolaskosten kärjistä.

Leikkaa etusivukappale piirtämälläsi viivalla: valitse käsky Edit /Cut. Osoita etusivukappaletta, H1, hyväksy, H2, osoita leikkausviivaa, H1, hyväksy, H2. Leikkaa takasivukappale samalla tavalla. Poista leikkausviivat (Edit/Erase).

Pyöritä leikattuja paloja niin, että olkamuotolaskokset menevät kiinni (Edit /Rotate, CtrlF3). Valittuasi käskyn osoita pyöritettävää palaa, H1, hyväksy, H2. Osoita sitten pyörityksen keski-, alku- ja päätepisteet H1, H1, H1 (ks. kuvaa).

3. Piirrä ulsterin etu- ja takappaleet seuraten olemassa olevia pisteitä (Draw /Poly, CtrlF3). Aktivoi pistenäyttö, F5, niin näet missä pisteet ovat. Hihanaukkojen kaarien muotoa voit tarvittaessa parannella jälkeenpäin siirtämällä pisteitä (Point /Move vertex).

Mittaa etu- ja takahihanaukoille tullut lisäpituus = x ja y. Käytä mittajana-työkalua (Draw /Dim) ja tartuntaa pisteeseen (CtrlF3). Valittuasi käskyn, osoita mitattavan matkan alkupiste, H1 ja loppupiste, H1, liikuta hiirtä ja osoita mittatuloksen kirjoituspaikka, H1.

Levennä kaulusta ja käännettä haluamallasi tavalla, esim. 2 cm. Käytä käskyä Point /Move vertex. Valitse kaikki kauluksen siirrettävät pisteet yhtäaikaa siirrettäviksi, samoin käänteen siirrettävät pisteet. (Kun levennät kaulusta, sen ulkoreunaa on pidennettävä, että se mahtuu laskeutumaan takakappaleen päälle. Ks. tästä harjoitusta 8.)

4. Piirrä leikkausviivat hihaan (Draw /Line). Viivojen päiden on ulotuttava molemmista reunoistaan hihan ulkopuolelle. Jotta hiha sopii muutettuihin hihanaukkoihin, pyöritä leikattuja hihakappaleita saman verran, kuin mittatulos oli kohdassa 3b) = x ja y. Valitse käsky Edit /Rotate. Valitse hihan vasemmanpuoleisin pala, H1, hyväksy, H2 ja pyöritä sitä vastapäivään mittatulos x:n verran. Anna siis pyörityksen keskipiste (ks. kuvaa) ja alkupiste (ks. kuvaa) ja kirjoita pyöritettävä matka nappäimistöltä (= x) ja paina <Enter>.

5. Pyöritä sitten hihan oikeanpuoleisinta palaa samalla tavalla, katso kuvasta pyörityksen keski- ja alkupisteen paikka. Huomaa, että pyöritettävä matka (=y) annetaan nyt miinusmerkkisenä, koska pyöritys tapahtuu myötäpäivään.

6. Piirrä lopuksi hihan uusi muoto olemassaolevia pisteitä seuraten (Draw /Poly. CtrlF3). Katso tarvittaessa harjoituksen 4 kohdasta 6 ohjeita pyöriön kaaren piirtämiseen.

Harjoitus 3: perushousuista leggingsit

1. Suorita perushousu-makro (File /Macro, Lpants.mac/Nhousut.mac). Anna lahkeensuun ympärykseksi se mitta, joka tulee olemaan leggingsien lopullinen lahkeensuun ympärys, esim. 28 cm. Poista taskut, vyötärökaitale, vetoketjuhalkio ja taskunsuun merkkiviiva etukappaleelta sekä prässiviivat.

2. Tee etukappaleesta peilikuva. Valitse käsky Edit /Mirror, osoita etukappaletta, H1, hyväksy, H2, anna peilausviivaksi pystysuora viiva: klikkaa jossakin H1, aktivoi tartunta CtrlF5, liikuta hiirtä alas- tai ylöspäin ruudulla, ja klikkaa H1.

Poista alkuperäinen etukappale. Siirrä peilattu etukappale lahkeensuustaan kiinni takakappaleeseen (Edit /Move, CtrlF3). Valittuasi käskyn osoita etukappaletta, H1 ja hyväksy, H2. Anna siirron alkupisteeksi etukappaleen lahkeensuun vasemman reunan piste, H1 ja siirron loppupisteeksi, takakappaleen lahkeensuun oikean reunan piste, H1.

Pyöritä sitä sitten niin, että etu- ja takakappale kohtaavat lantiolla (Edit /Rotate, CtrlF3). Pyörityksen keskipiste on lahkeiden yhteinen piste, H1. Passivoi tartunta CtrlF1. Anna pyörityksen alkupisteeksi joku piste vapaasta kohtaa ruutua, H1. Liikuta hiirtä ja anna pyörityksen loppupiste siinä kohdassa, jossa olet tyytyväinen pyöritykseen (= etu- ja takakappaleiden lantiot kohtaavat).

houslegg.gif (9805 bytes)  

3. Piirrä leggingsien kaava housujen etu- ja takakappaleiden pisteitä myöten (Draw /Poly, CtrlF3). Piirtäessäsi poista keskellä takana ja edessä silmämääräisesti muotolaskosten ja sivusauman kaarrosten verran tilaa. Siirry näissä kohdissa viivatartuntaan (CtrlF4). Silloin voit liukua viivaa pitkin ja sijoittaa pisteen sopivalle paikalle. Kaarra myös reiden ja polven kohdalla jonkin verran sisempää (passivoi tartunta CtrlF1).

Huomaa, että kaavassa on kaaripisteitä. Kaaripisteet tunnistat siitä, että ne eivät sijaitse viivalla, vaan sen vieressä. Kun tulet piirroksessa tällaiseen kohtaan, vaihda monikulmiotyökalu edellisen pisteen jälkeen kaaritilaan (H2 … Arc(x)) ja palauta monikulmiotyökalu kaaren jälkeen takaisin viivatilaan (H2 … Line). Jos tämä tuntuu Sinusta hankalalta, piirrä kappale "kulmikkaana" ja muuta ao. pisteet jälkeen päin kaaripisteiksi (Point /Round vertex).

4. Siirrä leggingsien kaava pois alkuperäisten housukaavojan päältä. Poista alkuperäiset kaavat. Piirrä leggingsien kaavan sivun/lankasuoran viiva (Draw /Line). Käytä apuna tartuntaa segmentin keskelle (CtrlF6), niin saat viivan kiinnitetyksi vyötärön ja lahkeensuun keskipisteeseen. Odota näissä kohdissa rauhallisesti, että kursori asettuu kohdalleen. Jos Sinun on vaikea pitää kursoria paikallaan, vahvista piste hiirenklikkauksen sijaan painamalla toisella kädellä <Enter> -näppäintä.

5. Pienennä nyt kaavaa käyttämäsi kankaan jouston mukaisesti käskyllä Edit /Resize. Olettakaamme, että kankaasi joustaa 20% vaakasuoraan ja 10% pystysuoraan. Joustokertoimet ovat silloin x=0.8 ja y=0.9. Valittuasi käskyn osoita pienennettävät kappaleet (= housu ja prässiviiva), H1, H1 ja hyväksy, H2. Kirjoita sitten näppäimistöltä kirjain "F" (skaalauskerroin), jotta pääset antamaan pienennyskertoimet. Kirjoita avautuvaan ruutuun x:n kohdalle "0.8" ja y:n kohdalle "0.9" ja klikkaa <OK>. Huomaa, että desimaalipilkkuna käytetään aina pistettä.

6. Jos haluat tehdä kaavasta pyöräilyhousut, lyhennä lahkeita. Piirrä ensin etu- ja takahaarapisteisiin apuympyrät, säteenä esim. 20 cm (Draw /Circle, CtrlF3)). Piirrä sitten viiva joka alkaa ja päättyy lahkeen ja apuympyrän leikkaukseen (Draw /Line, CtrlF7). Poista tartunta viivan piirrettyäsi, ettei se turhaan hidasta ohjelmaa (CtrlF1).

Leikkaa kaava sitten piirtämälläsi viivalla (Edit /Cut). Valittuasi käskyn, valitse leikattava kappale, H1, hyväksy, H2. Valitse sitten leikkausviiva, H1, hyväksy, H2. Poista apuympyrät ja leikkausviiva (Edit /Erase).

Harjoitus 4: kauluksen piirtäminen

Tämä harjoitus opettaa piirtämään kappaleen kolmella eri tavalla: 1) käyttäen apukehikkoa, 2) näppäilemällä kappaleen kaikki pisteet näppäimistöltä ja 3) piirtämällä kappale pitkin taustaruudukon (Grid) pisteitä.

1. Tee ensin suunnitelma. Piirrämme kauluksen, jonka korkeus keskellä takaa on 6 cm (A-J) ja joka on kaarrettu niskassa 3 cm (pisteestä J alaspäin). Kaulus on myös edestä 6 cm korkea (D-E) ja sen kärki (D) ulottuu 5 cm KE-pisteestä (E) ulospäin. Olettakaamme, että vaatteen kaula-aukon mitattu pituus on 40 cm. Silloin kauluksen 1/2-pituus on 20 cm.

2. Tarkkaile suunnitelmaa havaitaksesi miten kaulus muodostuu viivoista ja kaarista. Kauluksen yläreunassa on kaaren (B-C-D) ja viivan (A-B) yhdistelmä. Jotta nämä sulautuvat toisiinsa pehmeästi on viivan pisteen (A) oltava suoralla viivalla kaaren alkupisteen (B) ja kaaren ohjauspisteen (C) kanssa. Tarvittaessa katso tästä asiasta lisää peruskurssiaineistosta ("Kaaren anatomia").

3. Kauluksen alareunassa on kahden kaaren (J-H-G ja G-F-E) yhdistelmä. Jotta nämä sulautuvat toisiinsa pehmeästi, on ensimmäisen kaaren ohjauspisteen (H) ja päätepisteen (G) oltava suoralla viivalla toisen kaaren ohjauspisteen (F) kanssa. Tarvittaessa katso tästä asiasta lisää peruskurssiaineistosta ("Kaaren anatomia").

  piirkaul.gif (4405 bytes)

Kauluksen piirtämistä varten voidaan siis piirtää apukehikko seuraavasti:

1. Piirrä 20 cm leveä ja 9 cm korkea suorakaide (Draw /Rectangle): valittuasi käskyn osoita suorakaiteen vasen alanurkka (E) näytöltä, H1 ja kirjoita oikean ylänurkan (A) koordinaatit näppäimistöltä: "@20,9" <Enter>. Jälkimmäisen pisteen koordinatit annetaan suhteellisina eli lähtien suorakaiteen annetusta vasemmasta alanurkasta (E). Sen vuoksi koordinaattilukujen edessä on oltava merkki "@".

2. Piirrä sitten suorakaiteen vasemmasta alanurkasta lähtien toinen suorakaide, jonka oikean ylänurkan (C) koordinaatit ovat "@5,9" <Enter>.

3. Piirrä sitten vielä kaksi suorakaidetta, joiden koko on 5x9 cm. Ensimmäinen alkaen kohdassa 2. piirretyn pienemmän suorakaiteen oikean alanurkasta (F) (CtrlF3) ja toinen juuri piirtämäsi suorakaiteen oikeasta alanurkasta (CtrlF3).

4. Piirrä kauluksen kärkeä (D) varten suorakaide, jonka koko on 5x6 cm ja joka lähtee pisteestä E vasemmalle: osoita suorakaiteen lähtöpisteeksi piste D, H1 ja kirjoita suorakaiteen vastakkaisen kulman (D) koordinaatit näppäimistöltä: "@-5,6" <Enter>.

5. Piirrä nyt kaulus kehikon pisteitä pitkin (Draw /Poly, CtrlF3). Huomaa, että pisteet C, F ja H ovat kaaripisteitä (kaaren ohjauspisteitä). Näitä edeltävään kohtaan piirroksesta tullessasi Sinun on siis vaihdettava monikulmiotyökalu kaaritilaan (H2 … Arc(x)) ja kaaren jälkeen taas takaisin viivatilaan (H2 … Line). Jos tämä tuntuu Sinusta hankalalta, voit piirtää kauluksen ensin "kulmikkaana" ja muuttaa ao. pisteet myöhemmin kaaripisteiksi (Point /Round vertex).

Huomaa myös, että kohdassa, johon piirrät pisteen G ei ole pistettä. Siinä kohdassa Sinun täytyy käyttää tartuntaa risteyskohtaan, CtrlF7. (Palauta tartunta pisteeseen (CtrlF3) kuitenkin välittömästi tämän kohdan jälkeen, koska CtrlF7 vie paljon koneen muistia ja hidastaa ohjelmaa).

Toinen tapa piirtää tällainen kaulus on antaa kaikki sen pisteet näppäimistöltä seuraavasti:

Osoita piste A jostakin kohdasta näyttöä, H1 kirjoita muut pisteet näppäimistöltä seuraavasti:
piste B: @-5,0 <Enter>, vaihda kaaritilaan, H2 … Arc(x)
piste C: @-10,0 <Enter>
piste D: @-10,-3 <Enter>, vaihda takaisin viivatilaan, H2 … Line
piste E: @5,-6 <Enter>, vaihda kaaritilaan, H2 … Arc(x)
piste F: @5,0 <Enter>
piste G: @5,1.5 <Enter>
piste H: @5,1.5 <Enter>
piste J: @ 5,0 <Enter>, lopeta, H2 … Done (closed)

Kolmas tapa piirtää tällainen kaulus

on kulkea pitkin piirtoalueen taustaruudukon pisteitä. Ne saa päälle valitsemalla käskyn Misc /Grid. Anna pisteiden väleiksi "1". Taustaruutujen koko on siis 1x1 cm:n. Aktivoi tartunta taustaruudukon pisteisiin, CtrlF2. Taustaruudukon saa näkyville ja pois näkyviltä funktionäppäimellä F4.

Osoita nyt kauluksen alkupiste (A) ruudulta, H1. Huomaa, että koska tartunta CtrlF2 on päällä, kursori tarttuu vain taustapisteisiin. Osoita loput pisteet hiiren näppäimellä (H1) kulkien pitkin taustaruudukon pisteitä seuraavasti:

piste B: laske 5 pistettä pisteestä A vasemmalle, vaihda kaaritilaan, H2 … Arc(x)
piste C: laske 10 pistettä pisteestä B vasemmalle
piste D: laske 10 pistettä vasemmalle ja 3 pistettä alas, vaihda takaisin viivatilaan, H2 … Line
piste E: laske 5 pistettä oikealle ja 6 pistettä alas, vaihda kaaritilaan, H2 … Arc(x)
piste F: laske 5 pistettä oikealle
piste G: laske 5 pistettä oikealle ja 1,5 pistettä ylös (koska käytämme taustaruudukkoa 1x1 cm, tässä kohtaa ei ole grid pistettä. Poista tartunta taustaruudukkoon, CtrlF1, osoita piste ja aktivoi jälleen tartunta taustaruudukkoon, CtrlF2)
piste H: laske 5 pistettä oikealle ja 1,5 pistettä ylös
piste J: laske 5 pistettä oikealle, lopeta, H2 … Done (closed)

Harjoitus 5: Pitkä juhlahame

1. Suorita hamemakro, anna hameen pituudeksi 90 cm (File Macro, Lskirt.mac/Nhame.mac). Poista vuorin ja vyötärönauhan kaavat (Edit Erase).

2. Piirrä hameen etu- ja takakappaleiden vyötärölle apuviivat (Draw /Line) ja siirrä ne 3 cm ylöspäin (Edit Move): valittuasi käskyn valitse kaikki viivat yksitellen, H1, H1, H1 … ja hyväksy valinta, H2. Anna sitten siirron alkupisteeksi "0,0" <Enter>, ja loppupisteeksi "0,3" <Enter> näppäimistöltä

3. Piirrä vyötärön ja apuviivojen pisteiden avulla vyötärön korotuskappaleet (Draw Poly, Ctrl F3).

4. a) kopioi vyötärön korotuskappaleet hamekappaleiden yläpuolelle (Edit /Copy) vyötärön sisävarojen piirtämistä varten.

b) siirrä sisävarojen kappaleet kiinni toisiinsa (Edit Move, CtrlF3). Valittuasi käskyn osoita siirrettävää kappaletta, H1, hyväksy, H2. Anna siirron alkupisteeksi joku kappaleen reunapisteistä, H1 ja siirron loppupisteeksi setoisen kappaleen reunapiste, johon haluat siirrettävän kappaleen siirtyvän, H1.

c) yhdistä sisävarakappaleiden palat yhtenäisten kappaleiden aikaasaamiseksi (Edit /Join). Valittuasi käskyn osoita yhtä yhdistettävistä kappaleista, H1, hyväksy, H2. Osoita sitten sen vieressä olevaa kappaletta, H1, H2. Jatka yhdistämistä osoittamalla juuri yhdistämääsi kappaletta, H1, H2 ja siihen yhdistettävää kappaletta, H1, H2.

5. Yhdistä hame- ja vyötärön korotuskappaleet yhtenäisten hamekappaleiden aikaansaamiseksi (Edit/ Join).

Lisää pisteet keskietuviivalle 10 cm:n päähän helmasta ja helmaan 10 cm:n päähän KE:sta etukappaleen alakulman pyöristämistä varten; piirrä ensin apuympyrä säteenään 10 cm (Draw Circle, CtrlF3). Lisää sitten pisteet ympyrän ja KE-viivan ja helman leikkauspisteisiin (Point /Add Vertex; CtrlF7).

Muuta KE-viivan helmapiste pyöreäksi pisteeksi (Point /Round vertex)

pitkhame.gif (8053 bytes)

Harjoitus 6: Kietaisuhame

1. Suorita hamemakro (File /Macro, Lskirt.mac/Nhame.mac). Poista muut kuin etukappale (Edit /Erase).

2. a) Peilaa etukappale (Edit /Mirror). Valitse käsky, valitse etukappale, H1, hyväksy, H2, osoita peilausviivaksi hameen KE-viiva.

b) piirrä viiva (Draw /Line) muotolaskoksen kärjestä (CtrlF3) pystysuoraan (CtrlF5) alas ohi helman kuten kuvassa.

c) piirrä piste puoliväliin oikeanpuoleisen etukappaleen helmaviivaa (Draw /Dot, CtrlF6)

 

kiethame.gif (9367 bytes)

3. Piirrä etukappaleen kietaisuosa olemassaolevia pisteitä pitkin (Draw /Poly, CtrlF3)

Huomaa, että lantiolta vyötärölle on sivusaumassa kaari = ylälantion piste on kaaripiste (Round vertex); voit muuttaa tämän pisteen kaaripisteeksi jälkeenpäin (Point/Round vertex) tai voit tultuasi tähän kohtaan muuttaa monikulmiotyökalun kaaritilaan avaamalla monikulmion alivalikon (H2 …Arc(x)). Kun olet piirtänyt kaaren loppuun, vaihda monikulmiotyökalu taas viivatilaan (H2 … Line)

4. Siirrä kietaisukappale erilleen (Edit /Move) ja muuta helman kulmapiste kaaripisteeksi (Point /Round vertex). Piirrä kappaleelle KE-viiva (Draw /Line, CtrlF3 ja CtrlF5)

Harjoitus 7: Toinen kietaisuhame

1. Suorita hamemakro (File /Macro, Lskirt.mac/Nhame.mac). Poista vyötärökaitaleen ja vuorin kaavat (Edit Erase):

Poista takakappaleesta vetoketjuhalkion ja kävelyhalkion ulommaiset pisteet (Point /Delete vertex)

Peilaa etukappale KE-viiva peilausviivana: valitse käsky Edit/Mirror, osoita etukappaletta H1, hyväksy H2, osoita peilausviivan yläpääksi etukappaleen vyötärön KE-piste, H1, ja alapääksi etukappaleen helman KE-piste, H1 (CtrlF3).

Piirrä apuympyrät etukappaleen vyötärön ja helman KE-pisteisiin, säde 10 cm (Draw Circle, CtrlF3).

2. Piirrä apuympyröiden ja helman leikkauspisteistä apuviivat kohtisuoraan ylös (Draw/Line, CtrlF3, CtrlF5). Piirrä toiset apuympyrät piirtämiesi viivojen ja helman leikkauspisteisiin, säteet 3 ja 9 cm  (Draw Circle, CtrlF3).

3. a) Piirrä oikeanpuoleinen kietaisukappale kuten kuvassa hameen oikean sivun ja muotolaskoksen pisteitä sekä 9 cm:n ympyrän ja vasemmanpuoleisen apuviivan leikkauspistettä myöten (Draw/Polygon). kietham2.gif (11891 bytes)

b) Piirrä vasemmanpuoleinen kietaisukappale kuten kuvassa hameen vasemmansivun ja muotolaskoksen pisteitä sekä 3 cm:n ympyrän ja oikeanpuoleisen apuviivan leikkauspistettä myöten (Draw/Polygon).

Huomaa, että lantiolta vyötärölle on sivusaumassa kaari = ylälantion piste on kaaripiste (Round Point); voit muuttaa tämän pisteen kaaripisteeksi jälkeenpäin (Point/Round vertex) tai voit tultuasi tähän kohtaan muuttaa monikulmiotyökalun kaaritilaan avaamalla monikulmion alivalikon (H2 …Arc(x)). Kun olet piirtänyt kaaren loppuun, vaihda monikulmiotyökalu taas viivatilaan (H2 … Line)

Kun piirrät kietaisukappaleita, sijoita yksi piste vyötärön KE:n kohdalle, jotta voit myöhemmin piirtää KE-viivan tätä pistettä hyväksikäyttäen.

Poista kaikki apuviivat ja -ympyrät (Edit /Erase).

4. Piirrä 7 cm leveät sisävarat kietaisukappaleiden etureunoihin:

a) Piirrä pystysuora viiva oikeanpuoleisen kietaisukappaleen etureunan yläpisteestä helman alapuolelle kuten kuvassa (Draw/Line, CtrlF3, CtrlF5).

b) Kopioi tämä viiva 7 cm oikealle ja vasemmalle (Edit / Copy), valitse kopioitava viiva select, H1, ja hyväksy valinta, M2. kirjoita kopioinnin alkupisteeksi näppäimistöltä "0,0" <Enter> ja päätepisteeksi "7,0" <Enter>. Valitse sama viiva uudelleen ja kirjoita nyt kopioinnin alku- ja loppupisteiksi "0,0" <Enter> ja "-7,0" <Enter>.

c) Piirrä apuviiva, joka alkaa äsken piirretyistä viivoista vasemmanpuoleisen ja helman leikkauspisteestä vaakasuoraan (CtrlF5) oikeanpuoleisen apuviivan ohi kuten piirroksessa (Draw / Line), anna viivan alkupisteeksi vasemmanpuoleisen apuviivan ja helman leikkauspiste (CtrlF7), H1, muuta tartunta vaakasuoraksi tartunnaksi (CtrlF5), liikuta hiirtä ja klikkaa H1, kun olet siirtynyt oikeanpuoleisen apuviivan ohi.

Piirrä samanlaiset apuviivat vasemmanpuoleiseen kietaisukappaleeseen.

5. Piirrä kietaisukappaleet sisävaroineen pitkin olemassaolevia hameen, sisävaran ulomman apuviivan ja helman vaakasuoran apuviivan pisteitä myöten (Draw / Poly). Siirrä kietaisukappaleen tyhjään kohtaan ruutua ja poista kaikki tarpeettomat viivat ja kappaleet (Edit /Erase).

6. Lisää saumanvarat kietaisukappaleiseen (Draw / Seam Allowance). Anna helman saumanvaran leveydeksi 4 cm, etureunan saumanvaran leveydeksi 0 cm ja muiden reunojen saumanvaran leveydeksi 1 cm (Draw / Line, CtrlF3).

7. Piirrä takakappaleeseen leikkausviiva alkaen takamuotolaskoksen kärjestä (CtrlF3) ja päättyen pystysuoraan (CtrlF5) helman alapuolelle (Draw / Line).

8. Leikkaa takakappale tällä viivalla (Edit /Cut). Valittuasi käskyn, valitse ensin leikattava kappale (= takakappale), H1, hyväksy, M2, ja sitten leikkaava kappale (= viiva), H1, hyväksy, M2. Poista leikkausviiva (Edit/Erase) ja siirrä leikatut takakappaleet erilleen toisistaan (Edit / Move).

9. Lisää saumanvarat takakappaleisiin (Draw / Seam Allowance). Anna helman saumanvaran leveydeksi 4 cm, KT:n saumanvaran leveydeksi 0 cm ja muiden reunojen saumanvaran leveydeksi 1 cm (Draw / Line, CtrlF3).

Harjoitus 8: kauluksen leventäminen

Jos levennät herrain- tai shaalikaulusta, kauluksen ulkoreunaa on pidennettävä, jotta se mahtuu laskeutumaan takakappaleen päälle. Herrainkaulus on KT:na PatternMaker -kaavoissa 7 cm korkea. Sen kohoamisvara on 3 cm ja näkyvä osa 4 cm. Kauluksesta jää siis niskassa pystyyn 3 cm ja loput kääntyy päälle.

1. suorita bleiserikaava (File /Macro, Ljacket.mac/Njakku.mac). Poista sisävarat, taskut ja hiha.

2. Siirrä kaulus miehustaan kiinni, ks. kuvaa (Edit/Move). Piirrä apuviiva A-B-C: käytä käskyä Draw/Polygon (monikulmiotyökalua, koska viivaan tarvitaan enemmän kuin 2 pistettä). Osoita viivan alkupisteeksi kauluskäänteen alapää (A), H1, ja viivan seuraavaksi pisteeksi kauluskäänteen yläpää (B), H1. Avaa monikulmiotyökalun alivalikko, H2, ja valitse sieltä vaihtoehto "Tangent Line" (= samaan suuntaan jatkuva viiva), H1. Liikuta hiirtä ja klikkaa H1 jossakin kauluksen yläpuolella (C) ja lopeta monikulmiotyökalu, H2 … Open (done) (avoin monikulmio).

3. Levennä kaulusta 3 cm siirtämällä kauluksen ulkoreunan pisteitä (Point /Move vertex): valittuasi käskyn, valitse siirrettävät pisteet yksitellen, H1, ja hyväksy valinta, H2. Anna siirron alkupiste jostakin ruudulta, H1 ja loppupiste (käsivaraisesti) haluamassasi kohdassa, H1.

Mittaa ja laita muistiin kauluksen uusi korkeus keskitakana, käytä mittajanatyökalua (Draw /Dimension). Olettakaamme, että kauluksen uusi korkeus on 10 cm, kuten kuvassa.

Pyöritä etusivukappaletta niin, että olkamuotolaskos menee kiinni (Edit /Rotate). Valittuasi käskyn osoita pyöritettävää kappaletta, H1 ja hyväksy, H2. Osoita pyörityksen keskipisteeksi rintapiste, H1, alkupisteeksi olkamuotolaskoksen oikeanpuoleinen piste olalla, H1 ja päätepisteeksi olkamuotolaskoksen vasemmanpuoleinen piste olalla, H1. levekaul2.gif (4103 bytes)

4. Leikkaa kaulus viivalla A-B-C (Edit/Cut). Valitse ensin leikattava kappale (= kaulus) H1, hyväksy valinta H2. Valitse sitten leikkaava kappale (= viiva), H1, H2.

Peilaa kauluksen leikattu kappale viivaa A-B-C vasten (Edit/Mirror). Valitse peilattavat kappaleet H1, H1 ja hyväksy valinta H2, osoita sitten peilausviiva A (H1) ja C (H1).

Seuraavaksi mittaamme kaaren D-E pituuden. Tämä osa kauluksesta on valmiissa vaatteessa takakappaleen päällä ja sen pituuden täytyy olla sama kuin kohdassa 5 piirrettävän kaaren F-G-H.

Voidaksesi mitata kaaren D-E pituuden Sinun täytyy lisätä piste E olkaviivan ja peilatun kauluksen leikkauspisteeseen (Point /Add vertex): Valittuasi käskyn osoita olkaviivaa, H1, hyväksy valinta, H2. Osoita sitten uuden pisteen paikaksi olkaviivan ja peilatun kauluksen leikkauspiste (CtrlF7), H1. Kun pisteiden vaihtoehtojen luettelo avautuu, valitse vaihtoehto "None" (= ei kohdistusmerkkejä), H1, <OK>. Joskus on vaikea saada segmentti valituksi, jos joku tartunnoista on päälle. Passivoi tartunta tarvittaessa, CtrlF1.

Mittaa sitten kaaren D-E pituus käyttäen käskyä Point/Set/Meas.Dist. Osoita kaaren toisessa päässä (D) (CtrlF3), H1, hyväksy H2, ja sitten toisessa pääsä (E), H1, hyväksy H2. Lue ja kirjoita ylös kaaren pituus. Kuvassa se on 23.7 cm.

levekaul3.gif (6911 bytes)

5. Piirrä jakun takappaleen päälle kaari H-G-F. Se kuvaa sitä paikkaa, jossa kauluksen takaosan ulkoreuna on valmiissa vaatteessa (Draw / Polygon). Kaari on 7 cm niskan KT-pisteestä (J) ja takaolan kaulanpuolesesta päästä (K) (kauluksen kohoamisvaraa ei ole muutettu ja se on edelleenkin 3 cm). Käytä käskyä Draw/Polygon ja tartuntaa mitatun matkan päähän (CtrlF9).

Valittuasi monikulmiotyökalun, aktivoi tartunta CtrlF9. Kun näppäilet CtrlF9, ohjelma kysyy, minkä mitan päähän tartunnan haluat tapahtuvaksi. Anna "7" (cm). Klikkaa H1 ensin siinä pisteessä, josta tuo matka mitataan (= piste J), H1. Liikuta hiirtä alaspäin ja klikkaa H1 siinä paikassa, jonka ohjelma tarjoaa (H) pisteestä J. Vaihda sitten monikulmiotyökalu kaaritilaan, H2, Arc(x), aktivoi tartunta CtrlF5 (vaakasuora) ja liikuta hiirtä vasemmalle ja klikkaa H1 suurinpiirtein kohdassa G. Aktivoi taas tartunta CtrlF9, määrämittana sama 7 cm kuin aikaisemminkin. Klikkaa H1 siinä pisteessä, josta 7 cm:n matka mitataan pisteessä K, liikuta hiirtä pitkin olkaviivaa vasemmalle ja klikkaa H1 paikassa, jonka ohjelma tarjoaa (F).

Mittaa kaaren H-G-F pituus käyttäen käskyä Point /Set/Meas.dist kuten yllä, kuvassa kaaren pituus on 28.8 cm.

Tee nyt laskelma siitä, paljonko kauluksen ulkoreunaa on pidennettävä, että se on yhtä pitkä kaaren H-G-F kanssa. Kuvassa kauluksen ulkoreunaa on pidennettävä 5.1 cm.

6. Piirrä leikkausviiva kaulukseen (Draw/Line).

7. Leikkaa kaulus tällä viivalla (Edit/Cut). Valittuasi käskyn, valitse ensin kaulus, H1, hyväksy H2, ja sitten viiva, H1, hyväksyv H2.

Lisätäksesi kauluksen ulkoreunaan pituutta pyöritä toista kauluksen leikatuista paloista. Valitse pyöritettävä kappale (kuvassa se on palasista oikeanpuoleinen), H1, hyväksy H2. Osoita pyörityksen keskipiste, H1, (merkitty kuvaan), alkupiste (myös merkitty kuvaan), ja lopuksi näppäile pyöritysmatkaksi -5.1 näppäimistöltä (pyöritysmatka on negatiivinen, koska pyöritys tapahtuu myötäpäivään. Piirrä kauluksen uusi muoto olemassaolevia pisteitä myöten (Draw/Polygon, CtrlF3). Korjaa tarvittaessa kauluksen muotoa siirtämällä pisteitä käsivaraisesti  (Point/Move vertex).

Harjoitus 9: Raglan-hiha

1. Suorita peruskaavamakro (File /Macro, Lbodice.mac/Nperus.mac). Poista hihan keskiviiva (Edit /Erase).

Siirrä etu- ja takaolkamuotolaskokset tilapäisesti keskietuun ja keskitakaan. Piirrä sen vuoksi leikkausviivat A-B ja C-D muotolaskosten päistä KE- ja KT-viivojen ulkopuolelle (Draw /Line, CtrlF3). Valittuasi käskyn osoita viivan alkupää (A), H1 ja loppupää kappaleen ulkopuolelta (B), H1. Piirrä toinen viiva samoin.

ragla1.gif (7403 bytes)

Leikkaa etu- ja takakappaleet piirtämilläsi viivoilla (Edit /Cut). Valittuasi käskyn valitse ensin leikattava kappale (= etu- tai takakappale), H1, hyväksy, H2. Valitse sitten leikkaava kappale (= viiva), H1, hyväksy, H2. Leikkaa toinen kappale samoin.

Leikkaa myös hiha kahteen kappaleeseen. Piirrä sitä varten hihaan leikkausviiva, joka lähtee ylhäältä hihanpyöriön keskipisteestä ja päättyy hihansuun keskellä olevaan pisteeseen (Draw/Line, CtrlF3). Muuta tarvittaessa pisteet näkyville, F5. Piirrettyäsi viivan leikkaa hiha sillä (Edit /Cut). Valittuasi käskyn valitse leikattava kappale (= hiha), H1, hyväksy, H2 ja leikkaava kappale (= viiva), H1, hyväksy, H2.

Poista kaikki leikkausviivat (Edit /Erase).

2. Pyöritä keskietu- ja takakappaleiden yläosia niin, että muotolaskset sulkeutuvat olalla ja avautuvat KE:uun ja KY:aan (Edit /Rotate, CtrlF3). Valittuasi käskyn, valitse pyöritettävä kappale, H1, hyväksy, H2. Osoita sitten pyörityksen keskipiste (= muotolaskoksen kärki), H1 ja pyörityksen alkupiste (= edessä olkamuotolaskoksen vasemmanpuoleinen piste ja takana olkamuotolaskoksen oikeanpuoleinen piste), H1. Osoita lopuksi pyörityksen loppupiste (= edessä olkamuotolaskoksen oikeanpuoleinen ja takana olkamuotolaskoksen vasemmanpuoleinen piste), H1.

3. Mittaa matka etukappaleen kainalopisteestä (E) hihankaaren pisteeseen (F) (Draw /Dimension, CtrlF3). Valittuasi käskyn osoita mitattavan matkan toista päätä, H1 ja toista päätä, H1. Liikuta hiirtä ja osoita paikka, johon mittatulos kirjoitetaan. Kuvassa mitattava matka on 8,1 cm. Takakappaleella on samalainen ja samalla etäisyydellä kainalosta oleva piste.

b) piirrä apuympyrät 8,1 cm:n säteellä hihan kainalopisteisiin, kuten kuvassa (Draw /Circle, CtrlF3). Saat pisteet G ja H.

raglan2.gif (9259 bytes)

4. Siirrä hihan etupuolisko kiinni etukappaleeseen kuten kuvassa (Edit /Move, CtrlF3). Valittuasi käskyn valitse hihan etupuolisko, H1 ja hyväksy, H2. Osoita siirron alkupisteeksi hihan ja siihen piirretyn apuympyrän leikkauspiste (G), H1. Osoita siirron loppupisteeksi etukappaleen hihankaaren se piste, jonka etäisyys kainalopisteestä alussa mitattiin (F), H1.

Siirrä hihan takapuolisko samalla tavalla kiinni takakappaleeseen.

5. Pyöritä etuhihaa niin, että pyöriöviiva osuu olkapisteeseen (Edit /Rotate, CtrlF3). Valittuasi käskyn valitse pyöritettävä kappale (= etuhiha), H1 ja hyväksy, H2. Osoita pyörityksen keskipisteeksi se etukappaleen hihankaaren piste, johon hiha siirrettiin (F), H1, pyörityksen alkupisteeksi etuhihan pyöriön huippupiste, H1 ja pyörityksen loppupisteeksi etuolan päätepiste, H1. Pyöritä takahihaa samoin.

6. Piirrä olemassaolevien pisteiden avulla raglanhihat (Draw /Poly, CtrlF3). Kuvaan on merkitty hihan pisteet. Osa niistä on lisätty kappaletta piirrettäessä, osa on olemassa olleita pisteitä. Se, minkä muodon annat raglansaumalle kaunalosta kaula-aukkoon, on Sinun päätettävissäsi. Valittuasi käskyn osoita monikulmion pisteet yksitellen, H1, H1, H1… Kun olet osoittanut kaikki pisteet eli olet tulossa takaisin alkupisteeseen, avaa monikulmion alivalikko, H2 ja valitse sieltä Done (closed) (= suljettu monikulmio).

7. Piirrä nyt samalla tavalla uudet etu- ja takakappaleet (Draw /Poly, CtrlF3). Kulje olemassaolevia pisteitä myöten. Piirrä keskietukappale kahtena eri kappaleena ja erikseen myös sivuetukappale. Piirrä samoin keskitakakappale kahtena eri kappaleena ja sivutakakappale erikseen.

raglan3.gif (3022 bytes)

8. Pyöritä lopuksi keskietukappaleista ylempää niin, että eteen siirretty muotolaskos menee kiinni (Edit /Rotate, CtrlF3). Valittuasi käskyn osoita pyöritettävää kappaletta (=ylempi keskietukappale), H1, hyväksy, H2. Osoita pyörityksen keskipisteeksi muotolaskoksen kärki, H1, pyörityksen alkupisteeksi eteen siirretyn muotolaskoksen ylempi päätepiste, H1 ja pyörityksen loppupisteeksi eteen siirretyn muotolaskoksen alempi päätepiste, H1.

9. Pyöritä samalla tavalla keskitakakappaleista ylempää niin, että KT:aan siirretty muotolaskos menee kiinni.

Harjoitus 10: Haalari

1. a) tee ensin valmisteluja haalarin yläosaa varten ja suorita peruskaavamakro (File /Macro, Lbodice.mac/Nperus.mac). Poista kaikki muut kappaleet paitsi etu- ja takakappaleet sekä takappaleen vyötärömuotolaskos (Edit /Erase). Valittuasi käskyn osoita kaikkia poistettavia kappaleita peräperää, H1, H1, H1…, hyväksy, H2.

b) piirrä kappaleiden leikkaamista varten viiva, joka lähtee KE-vyötäröpisteestä ja päättyy KT-vyötäröpisteeseen (Draw /Line, CtrlF3). Leikkaa kappaleet piirtämälläsi viivalla (Edit /Cut): valittuasi käskyn osoita KE-kappaletta, H1, hyväksy, H2 ja osoita leikkausviivaa, H1, hyväksy, H2. Leikkaa samalla tavalla myös sivuetu- ja takakappale sekä takakappaleen vyötärömuotolaskos.

Poista leikkausviivat ja leikatuista kappaleista vyötärön alapuolella olevat (Edit /Erase). haalari.gif (8536 bytes)

2. a) ota käsiteltäväksi etukappale. Piirrä sivuetukappaleelle leikkausviiva (Draw /Line), joka lähtee rintapisteestä (CtrlF3) ja päättyy sivusauman ulkopuolelle. Valittuasi käskyn osoita viivan lähtöpää, H1 ja loppupää, H1. Leikkaa sivuetukappale tällä viivalla (Edit /Cut). Valittuasi käskyn osoita leikattavaa kappaletta (= sivuetukappale), H1, hyväksy, H2 ja osoita leikkausviivaa, H1, hyväksy, H2. Poista leikkausviiva (Edit /Erase).

b) pyöritä sivuetukappaleen leikattua yläosaa niin, että olkamuotolaskos sulkeutuu ja avautuu sivusaumaan (Edit /Rotate). Valittuasi käskyn osoita leikattavaa kappaletta, H1, hyväksy, H2. Osoita pyörityksen keskipiste (= rintapiste), H1 (CtrlF3), osoita pyörityksen alkupiste (= muotolaskoksen oikeanpuoleinen olkapiste), H1 ja pyörityksen loppupiste (muotolaskoksen vasemmanpuoleinen olkapiste), H1.

c) yhdistä etukappaleet yhdeksi kappaleeksi (Edit /Join): valittuasi käskyn osoita KE-kappaletta, H1, hyväksy, H2 ja osoita pyörittämääsi sivukappaleen yläosaa, H1, hyväksy, H2. Osoita nyt yhdistämääsi kappaletta, H1, hyväksy, H2 ja vielä yhdistämättä olevaa sivukappaleen alaosaa, H1, hyväksy, H2.

Lisää kappaleeseen väljyyttä siirtämällä kappaleen pisteitä kuvan mukaisesti 2 cm oikealle. Valitse käsky Point /Move vertex. Osoita siirrettävät pisteet valintaikkunalla, kuten kuvassa. Valintaikkunan pääset antamaan valitsemalla käskyn valitsemisen jälkeen kuvakkeista ikkunakuvakkeen tai kirjoittamalla näppäimistöltä "W". Osoita valintaikkunan vasen yläkulma, H1, liikuta hiirtä ja osoita ikkunan oikea alakulma, H1 (ks. kuvaa). Hyväksy valinta, H2. Anna nyt näppäimistöltä siirron alkupisteeksi "0,0" <Enter> ja loppupisteeksi "2,0" <Enter>.

3. a) tee takakappaleesta peilikuva (jotta se on samassa asennossa, kuin housun takaosa jatkossa) (Edit /Mirror). Valittuasi käskyn osoita peilattavaa kappaletta (= takayläosa), H1, hyväksy, H2. Osoita peilausviivan yläpääksi KT-niskapiste, H1 ja alapääksi KT-vyötäröpiste, H1. Poista alkuperäinen takakappale (Edit /Erase).

b) lisätäksesi myös takakappaleelle väljyyttä 2 cm siirrä takakappaleen pisteitä samoin kuin teit etukappaleella (Point /Move vertex). Käytä kuvan mukaista valintaikkunaa.

haalari2.gif (9820 bytes)

4. Ota käsiteltäväksi haalarin housuosa. Suorita housumakro (File /Macro, Lpants.mac/Nhousut.mac). Poista taskut, taskun merkkiviiva, lankasuoraviivat, vyötärönauha ja vetoketjuhalkio (Edit /Erase).

5. Lisää housuosiin 2 cm väljyyttä samalla tavalla kuin yläosiin (Point /Move vertex). Käytä kuvan mukaista valintaikkunaa.

6. a) siirrä takappaleen yläosa kiinni housujen takakappaleeseen niin, että niiden KT-vyötäröpisteet kohtaavat (Edit /Move, CtrlF3). Valittuasi käskyn, osoita siirrettävää kappaletta (= takayläosa), H1, hyväksy, H2. Osoita siirron alkupisteeksi yläosan KT-vyötäröpiste, H1 ja siirron loppupisteeksi housun KT-vyötäröpiste, H1.

b) kallista yläosaa niin, että sen vyötäröviiva kulkee housun vyötäröviivaa pitkin (Edit /Rotate). Valittuasi käskyn valitse pyöritettävä kappale (yläosa), H1, hyväksy, H2. Osoita pyörityksen keskipisteeksi KT-vyötäröpiste, H1, lähtöpisteeksi yläosan vyötärön sivupiste, H1 ja loppupisteeksi housun sivun vyötäröpiste, H1.

c) pystyväljyyden lisäämiseksi haalarin vyötärölle, siirrä takakappaleen yläosa 2 cm ylöspäin (Edit /Move). Valittuasi käskyn osoita siirrettävää kappaletta (=takayläosa), H1 ja hyväksy, H2. Anna siirron alkupisteeksi näppäimistöltä "0,0" <Enter> ja loppupisteeksi "0,2" <Enter>.

d) kallista vielä takayläosaa niin, että KT-saumaan tulee vyötärölle 2 cm pystyväljyyttä lisää (Edit /Rotate). Valittuasi käskyn osoita pyöritettävä kappale (takayläosa), H1 ja hyväksy, H2. Anna pyörityksen keskipisteeksi yläosan sivusauman vyötäröpiste, H1 ja lähtöpisteeksi yläosan KT-sauman vyötäröpiste sekä kirjoita pyöritettävä matka näppäimistöltä "-2" (miinus, koska pyöritys tapahtuu myötäpäivään) <Enter>.

haalari3.gif (5892 bytes)

7. a) siirrä etukappaleen yläosa kiinni etuhousuun (Edit /Move, CtrlF3). Valittuasi käskyn osoita siirrettävää kappaletta (= etuyläosa), H1, hyväksy, H2. Osoita siirron peruspisteeksi yläosan vyötärön KE-piste, H1 ja päätepisteeksi etuhousun vyötärön KE-piste, H1.

b) lisää etukappaleelle pystyväljyyttä 2 cm. Siirrä etukappaletta sen verran ylöspäin (käskyä ei tarvitse valita, koska se on ennestään aktiivinen). Osoita etuyläosaa, H1, hyväksy, H2. Kirjoita siirron alkupisteeksi näppäimistöltä "0,0" <Enter> ja loppupisteeksi "0,2" <Enter>.

haalari4.gif (6655 bytes)

8. Piirrä lopuksi haalarin kaavat seuraten olemassa olevia pisteitä (Draw /Poly). Aktivoi pistenäyttö, F5. Oikaise vyötärön kohdalla.

Huomaa, että kaavaan tulee viivoja ja kaaria. Olemassaolevat kaaripisteet havaitset, kun etsit ne pisteet jotka eivät ole viivalla vaan vähän sen vieressä. Kun tulet kaaripistettä edeltävään pisteeseen, avaa monikulmion alivalikko, H2 ja valitse sieltä vaihtoehto "Arc(x)" (= kaari). Kun kaari on piirretty, ellei sitä seuraa toinen kaari, vaihda takaisin viivatilaan (H2 … Line). Jos tämä tuntuu Sinusta hankalalta, voit piirtää kaavan "kulmikkaana" (= vaihtamatta ollenkaan kaaritilaan) ja korjata kaaripaikat myöhemmin käskyllä Point /Round vertex.

Kun haalarin etu- ja takakappaleet ovat valmiit, poista alkuperäiset apukappaleet. Piirrä kappaleille lankasuoramerkit (Draw /Line, CtrlF5).

Harkitse minkälaisen kaula-aukon ja/tai kaulukset haluat haalariin ja piirrä ne. Kauluksen voit piirtää kaulusmakrolla (collars.mac tai nkaulus.mac). Suurenna kaula-aukkoa ensin esim. 1 cm kauttaaltaan (Point /Move vertex). Tämä harjoitus pohjautuu peruskaavaan, jossa on liian pieni kaula-aukko varsinaista vaatekaavaa varten. Mittaa sitten kaula-aukon yhteenlaskettu pituus edessä ja takana (Point /Set/Meas.dist) ja kerro tulos kahdella. Kaulusmakrossa kysytään vaatteen kaula-aukon ympärys.

Harkitse minkälaiset hihat haalariin haluat. Oikeassa kuosittelutilanteessa et olisi alussa poistanut hihan kaavoja. Huomaa, että jos kaavaan tulee hihat, täytyy myös hihanaukkoja suurentaa. Jos käytät haalarin yläosaan jotakin muuta kuin peruskaavaa (esim. istuvan puseron tai bleiserin makroa), niissä on väljyyslisäykset ja kaula- ja hihanaukkojen avarrukset jo tehty. Niiden kanssa riittää, että lisäät tarvittavan väljyyden vain housuosaan.

Harjoitus 11: Liehukekaulus

1. a) käytä harjoitukseen peruskaavaa (File /Macro, Lbodice.mac/Nperus.mac). Poista hiha ja sen keskiviiva (Edit /Erase). Pyöritä etusivukappaletta niin, että olkamuotolaskos menee kiinni (Edit /Rotate, CtrlF3). Valittuasi käskyn osoita pyöritettävää kappaletta, H1 ja hyväksy, H2. Osoita pyörityksen keskipisteeksi rintapiste, H1, alkupisteeksi olkamuotolaskoksen oikeanpuoleinen piste olalla, H1 ja päätepisteeksi olkamuotolaskoksen vasemmanpuoleinen piste olalla, H1.

b) suunnittele kauluksen muoto etukappaleen päälle. Piirrä kauluksen piirtämistä varten apuympyrät (Draw /Circle, CtrlF3): 10 cm:n säteellä olan kaulanpuoleiseen pisteeseen ja 14 cm:n säteellä KE-viivan kaulapisteeseen.

liehkaul.gif (9392 bytes)

c) piirrä ympyröiden avulla etukauluksen muoto (Draw /Poly, CtrlF3). Ks. kuvaa. Huomaa, että kaulukseen tulee viivoja ja kaaria. Kuvaan on merkitty kaaripisteet (R). Kun tulet kaaren kohtaan muuta monikulmiotyökalu kaaritilaan (H2 … Arx(x)). Voit myös piirtää kauluksen kulmikkaana ja muuttaa  pisteet myöhemmin kaaripisteiksi (Point /Round vertex).

2. Piirrä samalla tavalla apuympyrät (Draw /Circle, CtrlF3) ja takakauluksen muoto takakappaleen päälle (Draw /Poly, CtrlF3).

3. Siirrä etu- ja takakaulus toiseen paikkaan ja niin, että ne koskettavat toisiaan niiden yhteisessä olkapisteessä kuvan mukaisesti (Edit /Move, CtrlF3).

Pyöritä takakaulusta niin, että kauluksista tulee yhtenäinen (Edit /Rotate, CtrlF3). Kuvaan on merkitty pyörityksen keski-, alku- ja loppupisteet.

4. Korjaa tarvittaessa kauluksen muotoa nuolen osoittamassa paikassa siirtämällä pistettä käsivaraisesti (Point /Move vertex).

5. Piirrä kaulukseen leikkausviivoja (Draw /Line). Leikkaa kaulus piirtämilläsi viivoilla (Edit /Cut): valittuasi käskyn valitse kaulus, H1 ja hyväksy se, H2. Valitse sitten ylin leikkausviiva, H1 ja hyväksy se, H2. Valitse sitten leikattavaksi kauluksen vielä leikkaamatta olevista palasista suurempi, H1, hyväksy, H2 ja valitse leikkausviivaksi toinen viiva ylhäältä, H1, hyväksy. H2. Leikkaa tällä tavalla kaulus kaikilla leikkausviivoilla.

Poista leikkausviivat (Edit /Erase).

6. Pyöritä kauluksen leikattuja paloja niin, että kaulus aukeaa kussakin leikkauskohdassa 2,5 cm (Edit /Rotate, CtrlF3). Valittuasi käskyn osoita pyöritettävää kauluksen ylintä palaa, H1, hyväksy, H2. Osoita pyörityksen keskipiste ja alkupiste kuten kuvassa, H1, H1 ja kirjoita pyöritettävä matka näppäimistöltä "2.5" <Enter>.

7. Yhdistä lopuksi kauluksen palat yhtenäiseksi kappaleeksi (Edit /Join). Valittuasi käskyn valitse palasista ylin, H1, hyväksy, H2 ja toiseksi ylin, H1, H2. Valitse taas ylin (joka on nyt kahden edellä yhdistetyn palan yhdistelmä, H1, H2 ja siitä seuraava pala, H1, H2. Yhdistä kaulus näin pala palalta.

Harjoitus 12: Drapeerattu leninki

1. Käytä harjoituksessa kotelomekon kaavaa (File /Macro, Ldress.mac/Nmekko.mac). Poista hiha, takakappaleet ja sisävarat. Tee etukappaleista peilikuva (Edit /Mirror, CtrlF3). Valittuasi käskyn osoita etukappaleita, H1, H1 ja hyväksy, H2. Osoita sitten peilausviivan yläpääksi KE-viivan kaulapiste, H1, ja alapääksi KE-viivan helmapiste, H1.

Piirrä leikkausviiva peilatun etusivukappaleen poikki kuten kuvassa (Draw /Poly, CtrlF3). Koska viivaan tässä tapauksessa tarvitaan enemmän kuin kaksi pistettä, pitää käyttää monikulmiotyökalua, eikä viivatyökalua. Osoita viivan alkupisteeksi joku piste kappaleen hihanaukon vasemmalta puolelta (ulkopuolelta), H1, seuraavaksi pisteeksi rintapiste (CtrlF3), H1 ja viimeiseksi pisteeksi joku piste sivukappaleen oikealla puolella, H1, avaa monikulmion alivalikko H2 ja päätä toiminto Open (done).

2. Leikkaa vasen sivukappale tällä viivalla (Edit /Cut). Valittuasi käskyn valitse leikattava kappale (= sivukappale), H1, hyväksy, H2 ja leikkaava kappale (= viiva), H1, H2.

Pyöritä leikattua kappaletta niin, että olkamuotolaskos menee umpeen ja avautuu hihanaukkoon (Edit /Rotate, CtrlF3).

3. Yhdistä etukappaleen muut paitsi oikeanpuoleinen etusivukappale yhdeksi kappaleeksi (Edit /Join). Valittuasi käskyn valitse vasemmanpuoleisista sivukappaleen paloista alempi, H1, hyväksy, H2 ja sen jälkeen sen viereinen KE-etukappale, H1, H2. Valitse sen jälkeen näin yhdistetty kappale, H1, H2 ja etusivukappaleen pieni (pyöritetty) yläkappale, H1, H2. Valitse taas yhdistämäsi kappale, H1, H2 ja toinen (oikeanpuoleinen) KE-kappale, H1, H2.

liehmekk.gif (13174 bytes)

4. Piirrä isomman etukappaleen poikki leikkausviivoja kuten kuvassa (Draw /Line). Kaikkien viivojen on ulotuttava leikattavan kappaleen reunojen yli. Huomaa, että yhden - kuvassa nuolella osoitetun - viivan on kuljettava rintapisteen kautta. Käytä sitä piirtäessäsi tartuntaa pisteeseen, CtrlF3, jotta voit olla tarkka.

Leikkaa isompi etukappale piirtämilläsi viivoilla (Edit /Cut). Valittuasi käskyn osoita leikattavaa kappaletta, H1, hyväksy, H2 ja sitten leikkausviivaa, H1, H2. Valitse ensin leikattavaksi koko kappale ja leikkausviivaksi yli. Valitse sen jälkeen leikattavaksi juuri leikatun palan alapuolella oleva kappale, H1, H2 ja leikkausviivaksi toiseksi ylin, H1, H2. Jatka samalla tavalla, kunnes koko kappale on leikattu leikkausviivoilla palasiksi.

5. Pyöritä nyt leikattuja paloja niin, että hihanaukkoon siirretty muotolaskos menee kiinni ja että muiden leikkauskohtien vasemmassa reunassa avautuu 5 cm:n matkat. Kuvaan on merkitty pyöritysten keski- ja alkupisteet sekä muotolaskoksen kohdalla myös loppupiste. Muiden pyöritysten loppupiste (= pyöritettävä matka) annetaan näppäimistöltä "5" <Enter>.

Harjoitustehtävä 13: Peruskaavasta korsetti

1. Käytä peruskaavaa (File /Macro, Lbodice.mac/Nperus.mac). Poista sen etu- ja takappaleelta väljyyttä 2 cm (koko ympäryksestä poistuu siis väljyyttä 8 cm, joten kaava on väljyyden poiston jälkeen vartalon mittojen mukainen ilman väljyysvaraa). Suorita väljyyden poisto siirtämällä pisteitä (Point /Move vertex). Valitse kaikki samaan suuntaan siirrettävät pisteet yhdellä kertaa, H1, H1, H1 … hyväksy, H2. Anna siirron alkupisteeksi näppäimistöltä "0,0" ja loppupisteeksi "2,0" (siirto oikealle) tai "-2,0" (siirto vasemmalle) <Enter>.

Piirrä etukappaleen rintapisteeseen 8 cm säteellä ja etu- ja takakappaleen yhteiseen kainalopisteeseen 2 cm:n säteellä apuympyrät (Draw /Circle, CtrlF3). Osoita ympyrän keskipiste ja kirjoita säteen pituus näppäimistältä "8" ja "2" <Enter>.

korset_2.gif (9614 bytes)

2. Tutki kuvaa ja piirrä korsettikappaleet sen mukaan olemassaolevia pisteitä hyväksi käyttäen (Draw /Poly, CtrlF3). Kaaripisteet on merkitty kirjaimella "R".

Piirrä olkaimet (Draw /Line tai Draw /Poly). Olkainten piirtämisen sijaan voit vain mitata olkainten pituuden (Draw /Dim). Kun jätät mittaustuloksen piirrokseen se tulostuu kaavan mukana ja voit leikata olkaimet oikean pituisina.

Harjoitustehtävä 14: Sivupalableiseri

Suorita bleiserimakro (File /Macro, Ljacket.mac/Njakku.mac). Siirrä kappaleet niin, että ne ovat toisistaan kiinni helmapisteistä (Edit /Move, CtrlF3).

1. a) Piirrä pystysuorat viivat piirroksen mukaisista pisteistä hihanaukolla alas ohi helman (Draw /Line). Käytä ensin tartuntaa pisteeseen (CtrlF3). jotta voit tarttua tarkasti hihanaukolla olevaan pisteeseen ja sitten vaakasuora/pystysuora -tartuntaa (CtrlF5), jotta voit piirtää pystysuoran viivan.

1. b) Piirrä apumonikulmio sen alan ympärille, joka jää etu- ja takakappaleen sivusaumojen väliin (Draw /Poly, CtrlF3). Liiku olemassaolevia pisteitä myöten (vyötäröllä on sivusaumoissa kolme pistettä, joista keskimmäinen on kaaripiste. Näitä pisteitä ei tarvitse kaikkia piirtää, piirrä yksi (viiva)piste näistä keskimmäiseen, kuten kuvassa.

1. c) Piirrä samalla tavalla apumonikulmio takamuotolaskoksen ympärille (Draw /Poly, CtrlF3).

2. Siirrä nyt apumonikulmiot vaakasuunnassa niin, että ne sijaitsevat kohdassa 1. a) piirrettyjen viivojen päällä (Edit /Move, CtrlF3). Valittuasi käskyn valitse sivusaumojen väliin piirretty monikulmio, H1, hyväksy, H2. Anna siirron alkupisteeksi etu- ja takakappaleen sivusauman yhteinen helmapiste (CtrlF3), H1 ja loppupisteeksi etukappaleelle kohdassa 1. a) piirretyn viivan ja helmaviivan leikkauspiste (CtrlF7), H1. Siirrä toinen apumonikulmio samalla tavalla, nyt takakappaleelle kohdassa 1. a) piirretyn viivan päälle. Siirron alkupiste on nyt takamuotolaskosta helmaan jatkuvan viivan ja helman leikkauspiste (CtrlF3) ja loppupiste takakappaleelle piirretyn viivan ja helman leikkauspiste.

3. Piirrä nyt etu-, taka- ja sivukappaleiden uudet muodot seuraten olemassaolevia pisteitä (Draw /Poly, CtrlF3). Piirrä etukeski- ja -sivukappale kahtena eri kappaleena. Piirrä takakappale yhtenä kappaleena olkamuotolaskoksin. Piirrä sivupala yhtenä kappaleena.

sivupala.gif (12080 bytes)

Kappaleiden muodot eivät ole aivan tyydyttävät: takappaleen vyötärökaartoa ei ole juuri ollenkaan edessä olevaan verrattuna ja sivupala on vino. Siirrä sen vuoksi kappaleiden vyötäröpisteitä siten kuin kuvassa on tehty: etusivu- ja takakappaleen vyötäröpisteitä (yhtäaikaa) oikealle ja sivupalan vyötäröpisteitä (yhtäaikaa) vasemmalle (Point /Move vertex). Tee siirto käsivaraisesti käyttäen ensin tartuntaa pisteeseen (CtrlF3) ja siirron aikana vaakasuora/pystysuoraa tartuntaa (CtrlF5). Tällä tavalla pareittain pisteitä siirrettäessä siirto ei aiheuta vyötärönympäryksen muuttumista.

4. Piirrä sivuetukappaleen päälle viiva ylälantiokorkeudelle, lähde vaikka keskietukappaleen ylälantiopisteestä (CtrlF3) ja siirry siitä vaakasuoraan (CtrlF5) sivuetukappaleen yli (Draw /Line). Pääasia on, että viiva kulkee kappaleen molempien reunojen yli.

Leikkaa sivuetukappale piirtämälläsi viivalla (Edit /Cut). Valittuasi käskyn, valitse sivuetukappale, H1, hyväksy, H2 ja valitse sitten leikkausviiva, H1, hyväksy, H2. Poista leikkausviiva (Edit /Erase).

Pyöritä sivuetukappaleen ylempää palaa niin, että olkamuotolaskos menee kiinni (Edit /Rotate, CtrlF3). Kuvaan on merkitty pyörityksen keski-, alku- ja loppupiste. Tällaisessa leikkauksessa tasku sijoitetaan sivuetupalan leikkausviivalle muotolaskoksen ompelemisen jälkeen. Ommeltuasi etumuotolaskoksen, harsi leikkausviiva tilapäisesti kiinni ja silitä sen nurjalle puolelle kovitekangaskaitale. Taskua kiinnittäessäsi leikkaat taskunsuun tästä auki. Jos ompelet jakkuun paikkataskun, sijoita se leikkaussauma.

Harjoitus 15: Sisävarojen piirtäminen

Piirrä sisävarat käyttäen hyväksi tartuntaa pisteeseen CtrlF3 ja annetun mitan päähän pisteestä ja viivasta, CtrlF8. Käytä CtrlF3 -tartuntaa kulkiessasi kappaleen olemassa olevia pisteitä pitkin (kuvassa esim. KE-sisävaran pisteet 1-6) ja CtrlF8 -tartuntaa määritelläksesi sisävaran muut pisteet kappleen pisteiden avulla (kuvassa esim. KE-sisävaran pisteet 7-11).

Olettakaamme, että haluat piirtää sisävarat 5 cm:n levyisinä. Valitse käsky Draw/Polygon. Klikkaa ensin hiiren vasemmalla näppäimellä niitä sisävaran pisteitä, jotka ovat sen ja kappaleen kanssa yhteiset eli kuvassa esim. KE-sisävaran pisteitä 1-6. Käytä tartuntaa CtrlF3.

Vaihda tartunta sen jälkeen CtrlF8:ksi. CtrlF8-tartunnassa kysytään kahta mittaa (distance). Jos haluat määritellä pisteen, joka on sisävaran leveyden verran pisteestä ja kappaleen alkuperäisellä viivalla (kuvassa esim. KE-sisävaran pisteen 7, joka on sisävaran leveyden verran pisteestä 6 ja alkuperäisellä helmaviivalla), anna mitoiksi 5 ja 0 (tai 0 ja 5, mittojen järjestyksellä ei ole väliä) ja klikkaa <OK>. Liikuta hiiren kursoria pisteen 6 lähellä. Ohjelma tarjoaa valittavaksesi 4 pistettä, jotka kaikki ovat 5 cm:n päässä pisteestä 6 ja alkuperäisen kappaleen viivalla (tai sellaisen jatkeella). Liikuttaessasi hiirtä sen kursori vilkkuu keltaisena näissä kohdissa. Valitse tarjotuista pisteistä kuvan pistettä 7 vastaava piste.

Pisteet 8-10 eivät ole alkuperäisen kappaleen viivalla, joten vaihda CtrlF8-tartunnan mitat niin, että molemmat ovat "5". Jotta pääset antamaan mitat, paina CtrlF8. Vie nyt hiiren kursoria ylöspäin ja valitse kuvan pisteen 8 mukainen piste. Jatka edelleen ylöspäin ja valitse pisteet 9 ja 10. Vaihda CtrlF8-tartunnan mitat taas 5:ksi ja 0:ksi ja valitse lopuksi piste 11. Avaa monikulmiotyökalun alivalikko (H2) ja sulje monikulmio valitsemalla Done (closed).

Piirrä muut sisävarat vastaavasti.

VINKKI: Mihin voit käyttää hihanpyöriön sisävaraa? Bleisereissä, jakuissa ja takeissa hihanpyöriö istuu kauniisti, jos varustat sen tällaisella paksusta, pehmeästä villakankaasta leikatulla sisävaralla.

 

Kun valmistelet hihaa sen kiinnittämistä varten, aseta sisävara hihanpyöriön nurjalle puolelle ja ompele yksi kiristysommel sisävaran pituudelta molempien kankaiden läpi tarkalleen saumaviivaa pitkin ompelukoneen pisimmällä tikillä. Höyrytä hinanpyöritötä, jotta sisävara kutistuu ja samalla syöttää pyöriötä.

Jos tarvitset hihanpyöriöön lisää syöttöä, kiristä kiristysommelta. Kiinnitä hiha ommellen pitkin kiristysommelta. Höyrytä hihanpyöriön saumanvarat hihaan päin.

Toinen tapa tehdä tämä on ommella hihanpyöriöön sisävaran sijasta paksusta villakankaasta täysvinoon leikattu kaitale, jonka leveys on n. 8 cm ja joka taitetaan pituussuuntaan kahtia.

Huomaa, että sisävara muodostuu viivoista ja kaarista. Kuvassa kaaret on piirretty punaisina. Esim. KE-sisävarassa kaaria ovat 1-2-3 ja 9-10-11. Etukappaleen hiha-aukon sisävarassa on kaksi kaarta peräkkäin esim. 1-2-3 ja 3-4-5. Kaarien keskimmäinen piste on kaaripiste( kuvassa punaisena). Osoitettuasi kaaripistettä edeltävän pisteen paikan, vaihda monikulmiotyökalu (Draw/Poly) kaaritilaan klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä (H2). Valitse avautuvasta listasta kaari eli Arc (x) ja osoita kaaripisteen paikka. Avaa jälleen monikulmiotyökalun alivalikko (H2) ja vaihda työkalu takaisin viivatilaan (Line). Jos Sinusta tuntuu hankalalta vaihtaa kaaritilaan ja takaisin, voit piirtää sisävaran ensin kulmikkaana ja muuttaa kaaripisteet sisävaran piitämisen jälkeen erikseen kaaripisteiksi. Käytä silloin valikosta käskyä (Point /Round vertex) ja osoita kaaripisteet yksi toisensa jälkeen H1, H2.

Lisää harjoitustehtäviä

Seuraavassa on vielä lisää harjoitustehtäviä, joille ei anneta sanallisia selityksiä. Tutki kuvia tarkkaan, osaat varmasti tehdä nämäkin harjoitukset. Käytä pohjana perusmakroa tai jotakin muuta kaavaa, halujesi mukaan.

Huolehdi siitä, että kuhunkin vaatteeseen tulee riittävä liikkuma- ja kuositteluväljyys. Helpoimmin tämä tapahtuu käyttämällä jotakin muuta kuin peruskaavaa kuosittelun pohjana.

Harjoitukset 16 ja 17

Kaksi iltapuvun korsettiyläosaa peruskaavasta

korset_4.gif (12065 bytes)

 

korset_3.gif (12371 bytes)

 

Harjoitus 18: Pitkä juhlamekko ja bolero

Käytä pohjana esim. istuvan puseron kaavaa. Valitse puseron väljyysvaihtoehdoista se, mikä Sinusta tuntuu sopivalta.

evendre3.gif (10407 bytes)

Harjoitus 19: Piirrä huppu

           huppu.gif (4529 bytes)       

Harjoitus 20: piirrä laakakaulus

laakkaul.gif (4986 bytes)

Harjoitus 21: bleiseristä niukka juhlableiseri

(käytä pohjana bleiseriä +12 cm)

evenjac2.gif (11973 bytes)

 

 

 

Copyright © 1998 Leena Lähteenmäki, Järvenpää

 

 

 


   Pääsivu       |          English       |        Leena's.com-tietoa       |          Yhteystiedot
Leena's.com kuuluu alaosastona PatternMaker Software'een. Copyright© 1998, 2006 Leena Lähteenmäki, PatternMaker Software.
  http://www.patternmakerusa.com