Sivukartta

  Pääsivu  English Leena's.com-tietoa Yhteystiedot

Tervetuloa Leena's.com
web-sivulle!

Tervetuloa Leena's.com web-sivulle, jossa opetetaan kaavojen piirtämistä tietokoneohjelman avulla käyttäen
PatternMaker Drafting Software for PC -ohjelmaa.
Tältä sivulta löydätte neuvontaa, ohjeita kaavojen piirtämiseen ja ompelemiseen sekä monia muita ompeluideoita.
Siitä vaan nauttimaan!

Käytä sivukarttaa

Tältä nettisivulta löytyy satoja opastussivuja. Löytääksenne nopeasti haluamanne ohjeen käyttäkää apuna
sivukartta

PatternMaker Manufacturers and Dealers

Yllä mainitun kaavanpiirtoohjelman valmistajista ja myyjistä löydätte lisätietoja nettisivulta
http://www.patternmakerusa.com


Oppimis-keskus

Käyttöoppaat
Mittaaminen
Ompeluohjeet
Kaavanpiirto-
ohjeita

Sivukartta
Yhteystiedot

Pikaopas | Peruskurssi | Jatkokurssi | Sarjonta | Leikkaussuunnitelma

Käyttöopas ja harjoituskirja, peruskurssi

Kopioiright © 1998-2000 Leena Lähteenmäki, Järvenpää

Tässä oppaassa käytetyt lyhenteet:
Hiiren vasen näppäin = H1
Hiiren oikea näppäin = H2
Keskietu = KE
Keskitaka = KT

Tämä käyttöopas/itseopiskeluaineisto on suunniteltu siten, että seuraamalla sitä järjestystä, jossa asiat on esitetty, opit helpoiten ohjelman käytön.

Avustetut alkutoimet

Kun avaat PatternMakerin ensimmäisen kerran, avautuu ikkuna, jossa voit määritellä ohjelman perusasetuksia, esim. käytettävät mittayksiköt ja käyttöliittymän. Myöhemmin voit käynnistää avustettujen alkutoimien ruudun valikosta "Ohje/Avustetut alkutoimet".

Käyttöliittymässä voit valita "Vedä ja pudota" -menetelmän tai perinteisen PatternMaker-menetelmän. Tämä valinta koskee vain kappaleiden ja tekstien siirtämistä. Jos käytät ohjelmaa niin, että ainoa, mitä kappaleille teet, on että siirrät niitä esim. tulostusta varten, valitse "Vedä ja pudota" -menetelmä. Sen ollessa käytössä "Siirrä" -komentoa ei tarvitse ollenkaan valita.

Siirto tehdään tarttumalla siirrettävään kappaleeseen hiiren klikkauksella ja vetämällä kappale uuteen paikkaan. "Vedä ja pudota" -menetelmä on usein hyvä valinta Basic-version käyttäjille. Kun se on käytössä, muista käskyistä ainoastaan tallennus-, tulostus- ja makrokäskyt ovat käytettävänä.

Jos käytät PatternMakerin piirto- ja muunteluityökaluja, valitse PatternMakerin perinteinen menetelmä.

PatternMaker -opas

Avustettujen alkutoimien ruudusta voit käynnistää PatternMaker -oppaan (PM-opas).

Voit myös määritellä, että PatternMaker -opas on aina näkyvillä työalueella ruksaamalla sen ruudusta Asetukset / Perusasetukset / Statuspalkki. Oppaan avulla voit opetella PatternMakerin toimintoja siten, että PatternMaker -opas on koko ajan näkyvillä.

PatternMaker -opas kelluu työalueella. Voit siirtää sen ruudulla muuhun paikkaan vetämällä sen otsikkopalkista hiirellä muualle.

Mitä ovat makrot?

Makro on pieni tietokoneohjelma

Makro on pieni tietokoneohjelma, jonka voit suorittaa PatternMaker kaavanpiirto-ohjelmallasi. Valittuasi makrokäskyn joko menusta tai ikonilla ohjelma pyytää Sinua valitsemaan makron. Sen jälkeen sinua pyydetään antamaan joitakin tietoja, esim. mittoja ja valitsemaan eri vaihtoehtoja, esim. väljyyksiä. Vastattuasi kaikkiin kysymyksiin, ohjelma suorittaa makron.

Suomalaiset makrot

PatternMaker -makrot on ohjelmoitu Suomessa ja ne perustuvat pohjoismaiseen kaavanpiirtojärjestelmään. Ne on testattu Suomessa mm. Helsingin ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitosten tekstiiliopetuksessa. PatternMaker ohjelmaa ja sen makroja käytetään yli sadassa suomalaisessa koulussa ja oppilaitoksessa, kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikouluissa ja yläasteilla jne.

Räätälöityjä vaatteita annetuilla mitoilla

Makrojen avulla saat valmiit, räätälöidyt kaavat annetuilla mitoilla. Jos mitat on otettu oikein, lopputulos on yleensä virheetön. Joillakin erittäin erikoisilla vartalotyypeillä - kuten voimakkaasti epäsymmetrisillä vartaloilla - voi tulla ongelmia (kuten kaavanpiirtämisessä yleensäkin). Sen vuoksi PatternMakerin mittojenotto-ohjeissa suositellaan sovitusvaatteen tekemistä, mikäli halutaan varmistua kaavojen täydellisestä istuvuudesta erikoistilanteissa tai jos on epävarmuutta siitä, onko mitat otettu oikein.

Lue lisää ohjelman ja makrojen ominaisuuksista.

Saumanvarojen lisääminen

Useimmissa makroissa saumanvaran leveys kysytään mittojenantoruudussa viimeisimpänä. Jos haluat kaavat ilman saumanvaroja, syötä saumanveran leveydeksi 0 (nolla).

Makron suorittamisen jälkeen voit lisätä kaavoihin saumanvarat valitsemalla menusta käskyn Piirrä /Saumanvarat koko kappale), jolloin ohjelma piirtää samanlevyiset saumanvarat valitsemasi kappaleen ympärille tai käskyn Piirrä / Saumanvarat (segmentti), jolloin voit antaa saumoille toisistaan erilevyiset saumanvarat.

Saumanvarat saattavat olla varsinkin kaavojen terävissä kulmissa epätarkat. Tämän poistat valitsemalla asetuksista "Tarkat saumanvarat" ja pitämällä sen päällä.

Sisävarojen viivoittaminen

Haluat ehkä, että sisävarat erottuvat muista kaavanosista esim. viivoitettuna. Muuta niiden sisukseen käytettyä kuviota valitsemalla menusta Muuta /Muuta ominaisuuksia/Kappale. Valitse sitten ne kappaleet (yksi tai useampi), joiden sisuksen kuvion haluat muuttaa viivoitetuksi ja hyväksy valinta hiiren oikealla näppäimellä tai Esc-näppäimellä. Valitse esiin tulevista vaihtoehdoista Täyttökuvio ja sen jälkeen haluamasi kuviomalli.

Huom ! Sisävaraviivoitukset vievät paljon printterin mustetta, joten kannattaa harkita, milloin niiden käyttäminen on tarpeellista. Tällä tavalla voit muuttaa myös valitsemiesi objektien väriä ja viivan lajia.

Kankaan menekki

PatternMaker laskee kankaan menekin piirtämillesi kaavoille. Määrittele kankaan leveys valitsemalla menusta "Asetukset / Perusasetukset" ja kirjoita kankaan leveys sille varattuun kohtaan. Jos aiot leikata kaavat kaksinkerroin taitetulta kankaalta, merkitse kankaan leveydeksi puolet sen täydestä leveydestä. Klikkaa myös rasti valinnan "Näytä kangas eteen".

Kankaan leveyden voit muuttaa myös klikkaamalla statuspalkin ruutua, jossa kankaan menekki kerrotaan.

Ohjelma piirtää ruudulle punaisella pilkkuviivalla määrittelemäsi leveyden (esim. 70 cm) levyisiä kaistoja niin monta kuin tarvitaan, jotta kaavat mahtuvat niille vaakasuunnassa. Siirrä tarvittaessa kaavoja peräkkäin pystysuunnassa siten, että ne mahtuvat yhdelle kankaan leveydelle. Voit lukea kaavojen tarvitseman kankaan määrän statuspalkista. Esimerkkitapauksessa se on 94 cm

Kangasmerkintä ruudulla ei tulostu kaavoja tulostaessasi.

Hiiren käyttö

Hiiren vasen näppäin, tässä oppaassa = H1
Hiiren oikea näppäin, tässä oppaassa = H2

Piirrettäessä pisteet osoitetaan hiiren vasemmalla näppäimellä

 • kappaleita muokattaessa ne valitaan hiiren vasemmalla näppäimellä
 • muulloin: hiiren vasenta näppäintä käytetään käskyjen valitsemiseen ja kysymysten vastaamiseen
 • hiiren vasemman näppäimen tilalla voi usein käyttää <ENTER>-näppäintä
  Hiiren oikea näppäimellä, tässä oppaassa = H2
 • ilmoitetaan, että kaikki valittava on valittu (kuitataan valinta)
 • (usein) keskeytetään toiminto
 • hiiren oikean näppäimen tilalla voi aina käyttää <ESC>-näppäintä

Huom .! Älä koskaan "klikkaa ja vedä", kuten joissain muissa piirto-ohjelmissa tehdään. Paina hiiren näppäin alas ja laske se irti ennen kuin siirrät hiirtä.

Katso tämän ohjeen alkupuolella olevasta olevasta kappaleesta "Avustetut alkutoimet / Käyttöliittymä" siitä, miten otat Vedä ja pudota -käyttöliittymän käyttöön.

Mittojen ottaminen

Ennen kuin aloitat makrojen käytön, tutustu tarkkaan mittojenotto-ohjeisiin.
Klikkaa tässä .

Mittataulukoiden luominen ja muuttaminen

Makroissa voidaan käytettää erikseen luotuja ja tallennettuja mittataulukoita.
Lue tästä ohjeet.

PatternMaker-näyttöruudun osat 

Tutustu alla olevan kuvan avulla PatternMaker -näyttöruudun osiin.

Kerrokset

Työalueella on kerroksia "päällekkäin". Kerroksia voidaan hyödyntää esim. sijoittamalla vaatteen eri koot (36, 38, 40, 42 …) tai eri vaatteiden kaavat (hame, housut, bleiseri …) eri kerroksille.

Saat kerroksien asettelua koskevan ruudun esille valikkokomennolla Asetukset / Määrittele ominaisuudet / Kerros tai funktionäppäimellä F11. Kerrokset voidaan nimetä vapaasti. Muuttaaksesi kerroksen nimeä, klikkaa nimiruudussa ja kirjoita uusi nimi entisen päälle.

Kerroksista yksi on kerrallaan aktiivinen. Piirtokäskyt tulostuvat aktiiviselle kerrokselle. Samoin makrot. Muuta tarvittaessa kerros aktiiviseksi klikkaamalla sen Aktiivinen-saraketta.

Kerrokset voivat olla näkyvissä tai piilotettuja. Muuttaaksesi jonkun kerroksen piilotetuksi, klikkaa sen kohdalla "Näytä-sarakkeessa", olevaa On -sanaa, jolloin sarakkeeseen tulee sana "Off". Tulostuskäskyt vaikuttavat näkyvillä oleviin kerroksiin. Jos haluat tulostaa vain yhden kerroksen kaavat, piilota muut kerrokset.

VINKKI : Kun teet kuosittelumuutoksia esim. makroilla piirtämiisi kaavoihin tai peruskaavaan, aja makro kahteen kertaan, ensin kerrokselle 0 ja sitten kerrokselle 1. Piilota sitten kerros 0 ja tee muutokset 1. kerroksen kopioon. Aika ajoin voit muuttaa kerroksen 0 näkyville ja verrata muutettua kappaletta alkuperäiseen.

PatternMaker -käskyt

Yleistä PatternMakerin käskyjen toiminnasta

Käskyt toimivat yleensä seuraavan kaavan mukaan:

 • ensin valitaan käsky valikkoriviltä tai ikonista
 • sitten valitaan hiiren vasemmalla näppäimellä se tai ne kappaleet, joihin käskyä halutaan soveltaa
 • kun valinta/valinnat on tehty, se/ne hyväksytään joko hiiren oikealla tai Esc-näppäimellä. Jos kyseessä on poistokäsky (Muuta/Poista), poisto tapahtuu nyt. Jos kyseessä on esim. siirto- tai pyörityskäsky, seuraavaksi annetaan siirron tai pyörityksen suunta, määränpää tms.

Käskyn voimassaolo

Valittu käsky on voimassa niin kauan, kunnes valitset uuden käskyn. Ruudun oikeasta yläreunasta näet toiminnassa olevan käskyn. Jos se on kirjoitettu vihreällä, sen suoritus on kesken (etkä voi valita uutta käskyä menusta). Jos käsky on kirjoitettu purppuranpunaisella, ja klikkaat hiirellä ruudulla, käsky toistuu. Tässä vaiheessa voit myös valita uuden käskyn toteutettavaksi. Ota tämä huomioon erityisesti tilanteissa, jossa olet käyttänyt poistokäskyä. Jos et valitse uutta käskyä ja klikkaat ruudulla, tulet helposti poistaneeksi jotain, mitä et tarkoittanut. Onneksi on olemassa käskyn kumoamistoiminta Muuta /Kumoa.

Huom! Jos haluat valita uuden käskyn, kun edellinen on vielä aktiivinen (kirjoitettu vihreällä), paina ESC-näppäintä yhden kerran tai useammin.

Kuvakkeet 

Opettele käyttämään kuvakkeita. Ne jouduttavat työskentelyä huomattavasti. Huomaa, että kuvakevalikoima vaihtuu tilanteen mukaan.

Kuvakevalikoimaan voit tutustua ja sitä muuttaa päävalikon käskyllä Asetukset/Perusasetukset/Kuvakepalkki. Voit määritellä, mitkä kuvakkeet ovat näkyvillä.

Voit lisätä uusia kuvakkeita ja kytkeä niihin haluamiasi makroja. Tämän teet seuraavasti:

Klikkaa "Lisää" -painiketta, jolloin ohjelma lisää uuden painikkeen kuvakelistan loppuun. Vieritä ruutua alaspäin päästäksesi listan loppuun. Kaksoisklikkaa sitten uuden kuvakkeen vieressä olevaa "Makro"-ruutua ja valitse kuvakkeeseen liitettävä makro avautuvasta tiedostoruudusta. Siirry tiedostoruudussa tarvittaessa hakemistoon, jossa haluamasi makro on. Valittuasi makron, klikkaa <OK>. Laita myös rasti ruutuun "Näytetään"

Jo haluat muuttaa kuvakkeen kuvaa tai lisätä tyhjään kuvakkeeseen kuvan, klikkaa ao. kuvaketta ja valitse tiedostolistasta haluamasi kuvatiedosto, jonka olet tehnyt tai hankkinut muualta tarkoitusta varten. Kuvatiedoston pitää olla bmp-muodossa. Siirry tarvittaessa hakemistoon, jossa haluamasi bmp-kuva on. Kuvakkeeseen liitettävän kuvan koko on n. 20x20 pikseliä, jotta se näkyy kokonaan. Vaikka et olisi liittänyt uuteen kuvakkeeseen mitään kuvaa ja se on työalueella kuvakepalkissa "tyhjä", voit lukea, mikä makro siihen on liitetty, asettamalla hiiren kursorin sen päälle.

Jos et halua itse luoda kuvia makrokuvakkeita varten, voit käyttää erivärisiä M-kirjaimia, joita löydät PatternMaker -ohjelmahakemistosta nimillä M_musta, M_punainen jne.

Piirtäminen

Ohjelman piirtotyökaluilla voit piirtää kaiken, minkä voisit piirtää kynällä ja paperilla, harpilla ja viivoittimella.

Harjoitus 1:

Kokeile piirtää yksi kappale kutakin yllä olevassa kuvassa olevaa objektia. Käytä joko menukäskyä Piirrä tai valitse piirtotyökalu kuvakkeesta.

Kappaleet ja pisteet

Kappaleet eli kappaleet

Piirtoalueella olevia kappaleita on neljää lajia:

Teksti

 • koko cm:einä
 • suunta asteina: + tai - 90 astetta pystysuora, 180=ylösalaisin
 • oletuskirjasinta voidaan vaihtaa käskyllä Asetukset /Määritä ominaisuudet /Kirjasin tai Asetukset/Perusasetukset

Mittajana

 • suora välimatkamitta pisteestä pisteeseen
 • mittayksikkö voidaan vaihtaa käskyllä Asetukset /Määritä ominaisuudet /Mittayksiköt tai Asetukset/Perusasetukset

Symbolit

Esim. napinläpi, lankasuora, kohdistusmerkki yms. Näillä ei käytännössä ole paljon arvoa. Ne ovat hitaita ja hankalia käyttää. Napinläven saa merkityksi myös pisteen ominaisuuksia muuttamalla (Piste/Kohdistusmerkki/Napinläpi), lankasuoran voi piirtää pystysuorana viivana jne.

Monikulmio

Monikulmio voi olla suljettu tai avoin. Tällä on merkitystä silloin, kun monikulmio halutaan täyttää täyttökuviolla, esim. viivoituksella. Vain suljetun monikulmion voi täyttää (Muuta /Muuta ominaisuuksia /Kappale /Täyttökuvio)

Pisteet

Monikulmiot muodostuvat pisteistä. Myös pisteitä on erilaisia:

 • Viivapiste (Kulmapiste): suoran viivan tai segmentin molemmissa päissä

 • Kaaren alkupiste (X)

 • Kaaren kulmapiste (Kaaripiste)

 • Kaaren loppupiste

 • Huom! Pisteet saat näkyville ja pois näkyviltä näppäimellä F5.

  Kaaren anatomia

  Voidaksesi käyttää kaaria hallitulla tavalla piirtämiesi objektien osina, Sinun täytyy tietää jotain kaaren "anatomiasta". Kaaren kulmapisteen sijainti määrää kaaren muodon.

  Kaksi sääntöä

  Jos kaaren kulmapiste, loppupiste ja kaaren jälkeen tuleva seuraava piste ovat suoralla viivalla, kaari sulautuu pehmeästi kappaleen seuraavaan segmenttiin, viivaan tai kaareen. Esim. hihanpyöriössä on useita kaaria, joiden täytyy sulautua toisiinsa pehmeästi, ilman kulmikkuutta.

  Jos kaaren kulmapiste, loppupiste ja kaaren jälkeen tuleva seuraava piste ovat suorassa kulmassa, kaari liittyy kappaleen seuraavaan segmenttiin suorassa kulmassa. Tällaista kaarta tarvitaan esim. kaula- ja hihanaukoissa.

  VINKKI: Tutkimalla esim. peruskaavan pisteiden sijaintia, voit nähdä käytännössä, mitä yllä olevat kaksi sääntöä merkitsevät.

  Harjoitus 2:

  Piirrä vapaamuotoinen kaari. Kaaren piirtämiseen käytetään monikulmiotyökalua. Valitse siis menusta (tai ikonista) käsky Piirrä/Monikulmio, H1. Anna kaaren alkupiste jostakin paikasta ruudulla, H1. Avaa monikulmiota koskeva alivalikko hiiren oikealla (H2). Valitse vaihtoehtojen luettelosta Arc(x), H1. Anna kaaren kulmapiste ruudulta, H1, ja loppupiste, H1. Avaa taas monikulmion alivalikko, H2, ja valitse vaihtoehdoista Valmis (avoin). Jotta näet kaaren pisteet, aktivoi pistenäyttö, F5.

  Siirrä kaaren kulmapistettä nähdäksesi, miten sen sijainti vaikuttaa kaaren muotoon. Valittuasi käskyn Piste/Siirrä pistettä, klikkaa kaaren kulmapisteen päällä, H1, (se muuttuu punaiseksi) ja hyväksy valinta, H2. Anna siirron alkupiste lähellä valitsemaasi kaaren kulmapistettä, H1, ja siirrä hiirtä. Huomaat, että piste siirtyy hiiren liikettä vastaavasti.

  Kun haluat siirron tapahtuvan, klikkaa siirron päätekohdassa H1. (Siirtämistoimintoja harjoitellaan myöhemmin systemaattisemmin.)

  Lähtö- ja määränpääpisteen antaminen

  Kun kappaleita tai pisteitä siirretään tai kopioidaan, ohjelma kysyy lähtö- ja määränpääpisteen. Ne voi antaa kahdella eri tavalla:

  • joko ruudulla, hiiren vasemmalla näppäimellä klikkaamalla tai
  • kirjoittamalla kohdepaikan X- ja Y-arvot pilkulla erotettuna. Pilkun vasemmalla puolella on X eli vaakasuora arvo (miinusmerkkisenä vasemmalle ja plusmerkkisenä oikealle) ja pilkun oikealla puolella Y eli pystysuora arvo (miinusmerkkisenä alaspäin ja plusmerkkisenä ylöspäin).

  Absoluuttinen kirjoittamistapa:

  • esim. koordinaatti 1,2 tarkoittaa 1 cm 0-pisteestä (piirtoalueen origosta, keskipisteestä) oikealle ja 2 cm 0-pisteestä ylöspäin
  • ja koordinaatti -1 ,-2 tarkoittaa 1 cm 0-pisteestä vasemmalle ja 2 cm alaspäin

  Suhteellinen eli relatiivinen kirjoitustapa

  • @1,2 tarkoittaa 1 cm annetusta pisteestä oikealle ja 2 cm annetusta pisteestä ylöspäin.

  Harjoitus 3

  a) Piirrä vapaamuotoinen viiva. Valitse käsky Piirrä/Viiva. Osoita viivan alkupiste ruudulta, H1. Siirrä hiirtä ja osoita viivan loppupiste, H1.

  b) Piirrä vaakasuora viiva. Valitse käsky Piirrä/Viiva. Osoita viivan alkupiste ruudulta, H1. Aktivoi vaakasuora tartunta Ctrl F5. Siirrä hiirtä ja osoita viivan loppupiste, H1. (Tartuntatoiminnosta tarkemmin edempänä.) Passivoi vaakasuora tartunta Ctrl F1.

  c) Piirrä vaakasuora 10 cm pitkä viiva. Valitse käsky Piirrä/Viiva. Osoita viivan alkupiste ruudulta, H1. Kirjoita näppäimistöltä @10,0 ja paina <Enter>. (Viivan loppupiste on 10 cm oikealle ja 0 cm ylös/alas viivan annetusta alkupisteestä.)

  tai

  Anna viivan molempien päiden koordinaatit näppäimistöltä: käskyn valinnan jälkeen kirjoita näppäimistöltä 0,0 ja paina <Enter> ja kirjoita näppäimistöltä 10,0 ja paina <Enter>. (Viivan alkupiste on nyt piirtoalueen origossa (keskipisteessä), jonka koordinaatit ovat 0,0 ja sen loppupiste 10 cm origosta oikealle.

  d) Piirrä edellisen viivan päästä alkava pystysuora 5 cm pitkä viiva antamalla loppupiste näppäimistöltä. Klikkaa viivan päässä (käytä hyväksi tartuntaa pisteeseen CtrlF3), H1, kirjoita näppäimistöltä @0,5 ja paina <Enter>.

  Pisteiden tai kappaleiden valitseminen

  Pisteitä ja kappaleita voidaan valita monella tavalla:

  Valitseminen yksitellen

  Klikkaa hiiren vasemmalla, kunnes kaikki on valittu; hyväksy valinta hiiren oikealla. Kappaleen saa valituksi kaikkein helpoiten klikkaamalla lähellä sen jotakin kulmaa, viivan klikkaamalla lähellä sen jompaakumpaa päätä. Pisteen saa valituksin helpoiten klikkaamalla aivan sen läheisyydessä.

  Valintaikkunan avulla

  Valitse yksi ja sen klikkaa jälkeen joko valintaikkunakuvaketta. Osoita valintaikkunan koko ja paikka hiiren vasemmalla: anna vastakkaisten kulmien paikka. Älä "klikkaa ja vedä", vaan klikkaa molemmissa kulmissa.

  Koko ikkunan sisällön valitseminen yhdellä kertaa

  Valitse yksi ja klikkaa sen jälkeen joko kuvaketta "A". Jos haluat valita melkein kaiken, valitse ensin kaikki ja klikkaa sitten hiiren vasemmalla näppäimellä yksitellen ne, joita et halua valita.

  Valinnan hyväksyminen

  Valittuasi kaikki pisteet tai kappaleet, hyväksy valinta hiiren oikealla (H2) tai <Esc>- näppäimellä.

  Valinnan kumoaminen

  Yhden pisteen tai kappaleen valinta voidaan kumota klikkaamalla sitä hiiren vasemmalla näppäimellä uudelleen.

  Huomaa, että et voi riskittömästi käyttää valinnan kumoamiseen <Esc>-näppäintä, koska se on vaihtoehtoinen tapa valinnan hyväksymiseen. Jos olit tekemässä valintaa Muuta/Poista tai Piste/Poista piste -käskyä varten, <Esc>-näppäimen painaminen toteuttaa käskyn. Jos näin tapahtuu vahingossa, kumoa poistokäsky Muuta/Kumoa -käskyllä.

  Muissa kuin poistokäskyissä voit käyttää <Esc>-näppäintä valinnan kumoamiseen. Paina sitä silloin kaksi kertaa (kumoat sekä valinnan että käskyn).

  Segmenttien valitseminen

  Segmentti on kahden pisteen välinen viiva tai kaari. Segmentit valitaan klikkamalla hiiren vasemmalla näppäimellä halutun segmentin kohdalla. Valinta onnistuu usein paremmin, jos mitään tartuntatoimintoa ei ole päällä (passivoi siis tarvittaessa tartuntatoiminto näppäinyhdistelmällä Ctrl F1).

  Pikanäppäimet

  Opettele myös keskeisimpien pikanäppäinten käyttö. 

  • F1 Pienentää näytössä olevan
  • F2 Suurentaa näytössä olevan
  • F3 Suurentaa hiiren osoittimen kohdalla olevan
  • F4 Näyttää/piilottaa taustaruudukon (grid-pisteet)
  • F5 Näyttää/piilottaa pisteet
  • F6 Tartuntatoiminnon (snap) valinta
  • F7 Näyttää/piilottaa sarjontanuolet (ohjelman ammattilaisversiot)
  • F8 Käytetään vain digitointipöydän kanssa (ohjelman ammattilaisversiot)
  • F9 Vierittää kuvan niin, että sen keskus on hiiren osoittimen kohdalla
  • PageUp Pienentää näytön, sama kuin F1
  • PageDown Suurentaa näytön, sama kuin F2
  • Home Suurentaa hiiren osoittimen kohdalla olevan, sama kuin F3
  • End Näyttää kaiken piirretyn
  • Nuolinäppäimet Näytön vieritys oikealle, vasemmalle, ylös tai alas

  Tartunta

  Ohjelman tartuntatoiminnoista on erittäin suuri apu useita muokkauskäskyjä käytettäessä. Usein niiden käyttäminen on suorastaan välttämätöntä. Niihin kannattaa tutustua hyvin ja opetella käyttämään niitä.

  Tartunta rajoittaa hiiren liikkumista ja tarttumista seuraavasti:

  • Ctrl F1 Tartuntatoiminta pois
  • Ctrl F2 Tartunta taustaruudukon pisteisiin
  • Ctrl F3 Tartunta pisteeseen
  • Ctrl F4 Tartunta lähimpään objektin kohtaan riippumatta siitä, onko siinä piste vai ei
  • Ctrl F5 Vaakasuora tartunta (hiiri liikkuu vain vaaka- tai pystysuoraan)
  • Ctrl F6 Tartunta viivan tai segmentin keskipisteeseen
  • Ctrl F7 Tartunta viivojen tai objektien leikkauspisteeseen
  • Ctrl F8 Tartunta tietylle etäisyydelle kappaleen pisteestä ja viivasta. Käytetään esim. piirrettäessä sisävaroja olemassaolevaan kappaleeseen.
  • Ctrl F9 Tartunta mitatun matkan päähän pisteestä

  VINKKI : tartuntatoiminto vie paljon koneen työmuistia, varsinkin tartunta viivojen leikkauspisteeseen <Crtl> <F7>. Tartuntatoiminnot <Ctrl>+< F6>, <Crtl>+< F8> ja <Crtl>+< F9> taas haittaavat normaalia työskentelyä tarpeettomasti päällä ollessaan. Älä siis pidä ainakaan näitä tartuntatoimintoja päällä, ellet tarvitse niitä. Tarttuminen lähimpään pisteeseen (<Crtl>F3) on usein tarpeellinen ja sen päälläolosta on yleensä enemmän hyötyä kuin haittaa.

  Tallentaminen

  Tee aika ajoin välitalletuksia, niin mitään korvaamatonta ei pääse tapahtumaan, vaikka sattuisit tekemään sellaisen "kardinaalimunauksen", josta et selviä käskyä peruuttamalla (Muuta /Kumoa). Mutta ainahan voi aloittaa alusta ajamalla makron uudelleen.

  Tallenna tiedosto valitsemalla menusta Tiedosto /Tallenna nimellä  ja anna tiedostolle haluamasi nimi. Nimessä ei suositella käytettäväksi skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö). Ohjelma lisää automaattisesti tiedoston tunnusosan (.pat). Sitä Sinun ei tarvitse lisätä. Tallennusruudussa voit valita myös sen hakemiston, johon haluat kaavasi tallentaa. Jatkossa - annettuasi tiedostolle nimen - voit tallentaa sen käskyllä Tiedosto /Tallenna. Tallentamiskäskyn toiminta selostetaan tarkemmin myöhemmin tässä oppaassa

  Kappaleiden ja pisteiden siirtäminen

  Katso tämän ohjeen alkupuolella olevasta olevasta kappaleesta "Avustetut alkutoimet / Käyttöliittymä" siitä, miten otat Vedä ja pudota -käyttöliittymän käyttöön.

  Kappaleita siirretään käskyllä Muuta/Siirrä ja pisteitä käskyllä Piste/Siirrä pistettä. Valitse ensin käsky ja etene sitten alla olevan kuvan mukaan.

  Harjoitus 4:

  Piirrä makron avulla peruskaava ruudulle. Siirrä jotain peruskaavan kappaletta käsivaraisesti: valitse menukäsky Muuta/Siirrä. Valitse siirrettävä kappale, H1, hyväksy valinta, H2. Anna siirron alkupiste esim. siirrettävän kappaleen sisältä, H1. Liikuta hiirtä ja anna siirron loppupiste siinä kohtaa, johon haluat kappaleen siirtää, H1.

  Harjoitus 5:

  Kumoa edellinen siirto käskyllä Muuta/Kumoa. Siirrä nyt etukappaleen sivukappale 2 cm:n päähän keskikappaleesta oikealle: siirtokäsky on edellisen harjoituksen jälkeen voimassa, joten sitä ei tarvitse valita uudelleen. Valitse siirrettäväksi kappaleeksi etukappaleen sivukappale, H1, hyväksy valinta, H2. Anna siirron alkupisteeksi, näppäimistöltä 0,0 <Enter>, anna siirron loppupisteeksi näppäimistöltä 2,0 <Enter>.

  Harjoitus 6:

  Siirrä nyt takakappale helmastaan kiinni etukappaleen sivukappaleeseen: siirtokäsky on edellisen harjoituksen jälkeen voimassa, joten sitä ei tarvitse valita uudelleen. Valitse siirrettäväksi kappaleeksi takakappale (ja myös takakappaleen vyötärömuotolaskos), H1, H1, hyväksy valinta, H2. Anna siirron alkupisteeksi takakappaleen sivusauman helmapiste (käytä avuksi tartuntaa pisteeseen, Ctrl F3), H1. Anna siirron loppupisteeksi etukappaleen sivukappaleen sivusauman helmapiste, H1.

  Kappaleiden ryhmittäminen

  Kappaleita voidaan ryhmittää, jolloin niihin voidaan soveltaa useita käskyjä yhdellä kertaa. Tavallisin tarve ryhmittää kappaleita, on saada siirtää niitä yhtäaikaa. 

  Harjoitus 7

  Jatka edellisen harjoituksen lopputilanteesta. Ryhmitä takakappale ja sen vyötärömuotolaskos yhdeksi ryhmäksi ja siirrä ryhmää. Valitse käsky Symboli/Ryhmitä. Valitse takakappale,H1, ja muotolaskos, H1, hyväksy valinta, H2, hyväksy ryhmittäminen avautuvasta ruudusta klikkaamalla <OK> näppäintä, H1. Tässä ruudussa voit halutessasi myös antaa ryhmälle nimen. Kokeile nyt siirtää tätä ryhmää, huomaat, että voit tehdä valinnan yhdellä hiiren klikkauksella.

  Kappaleiden kopioiminen

  Objektien kopioiminen tapahtuu käskyllä Muuta/Kopioi.

  Harjoitus 8

  Jatka edellisen harjoituksen lopputilanteesta. Kopioi takakappale käsivaraisesti: valitse menukäsky Muuta/Kopioi. Valitse kopioitava kappale, H1 (huomaa, että nyt takakappale ja sen vyötärömuotolaskos on ryhmitetty yhdeksi ryhmäksi ja sen voi valita yhdellä hiiren klikkauksella), hyväksy valinta, H2. Anna kopioinnin alkupiste esim. kopioitavan kappaleen sisältä, H1. Liikuta hiirtä ja anna kopioinnin loppupiste siinä kohtaa, johon haluat kappaleen kopioida, H1.

  Harjoitus 9

  Kopioi nyt etukappaleen keskikappale 30 cm alkuperäisen kappaleen vasemmalle puolelle: kopiointikäsky on edellisen harjoituksen jälkeen voimassa, joten sitä ei tarvitse valita uudelleen. Valitse kopioitavaksi kappaleeksi etukappaleen keskikappale, H1, hyväksy valinta, H2. anna kopioinnin alkupisteeksi näppäimistöltä 0,0 <Enter>, anna kopioinnin loppupisteeksi näppäimistöltä -30,0 <Enter>. Zoomaa piirros maksimikokoon painamalla näppäimistöltä <End>.

  Kappaleiden ja pisteiden pyörittäminen

  Objektien pyörittäminen tapahtuu käskyllä Muuta/Pyöritä ja pisteiden pyörittäminen käskyllä Piste/Pyöritä pistettä. Valittuasi käskyn, valitse pyöritettävä kappale tai kappaleet (piste tai pisteet) H1:llä ja hyväksy valinta H2:lla. Anna sitten pyörityksen keskipiste H1:llä. Pyörityksen keskipiste on se piste, jonka ympäri pyöritys tapahtuu.

  Pyöritettävän matkan voit antaa kolmella eri tavalla:

  • anna H1:llä kaksi pistettä ruudulta (alkupiste ja loppupiste), pyöritettävä matka on näiden pisteiden välinen matka
  • anna H1:llä pyörityksen alkupiste ja kirjoita näppäimistöltä pyöritettävä matka. Jos haluat pyörityksen tapahtuvan myötäpäivään, anna matka miinusmerkkisenä lukuna ja jos haluat pyörityksen tapahtuvan vastapäivään, anna matka plusmerkkisenä lukuna
  • anna näppäimistöltä pyörityskulma. Jos haluat pyörityksen tapahtuvan myötäpäivään, anna kulma miinusmerkkisenä lukuna ja jos haluat pyörityksen tapahtuvan vastapäivään, anna kulma plusmerkkisenä lukuna. Jos annat pyörityskulmaksi 180°, kappale kääntyy ylösalaisin. Jos annat kulmaksi 90°, kappale kääntyy 90° vastapäivään ja jos annat kulmaksi -90°, kappale kääntyy 90° myötäpäivään.

  Harjoitus 10:

  Harjoittele kappaleen pyörittämisen kolmea tapaa tekemällä tämä harjoitus.

  Tyhjennä ruutu valitsemalla käsky Tiedosto/Uusi. Piirrä ruudulle viiva. Valitse viivan piirtokäsky Piirrä/Viiva. Osoita viivan päät ruudulta H1 ja H1. Valitse pyörityskäsky Muuta/Pyöritä.

  a) Pyöritä viivaa antamalla pyörityksen keskipiste, alkupiste ja loppupiste. Valitse viiva, H1, ja hyväksy valinta, H2. Anna pyörityksen keskipisteeksi viivan toinen pää ja alkupisteeksi viivan toinen pää. Liikuta hiirtä ja anna pyörityksen loppupiste paikasta, johon haluat pyörityksen tapahtuvan.

  b) Pyöritä viivaa antamalla pyörityksen keskipiste, alkupiste ja pyöritysmatka. Valitse viiva, H1, ja hyväksy valinta, H2. Anna pyörityksen keskipisteeksi viivan toinen pää ja alkupisteeksi viivan toinen pää ja kirjoita näppäimistöltä: 5 <Enter> (pyöritysmatka on siis 5 cm).

  c) Pyöritä viivaa antamalla pyörityksen keskipiste ja pyörityskulma. Valitse viiva, H1, ja hyväksy valinta, H2. Anna pyörityksen keskipisteeksi viivan toinen pää ja kirjoita näppäimistöltä: 30 <Enter> (pyörityskulma on siis 30°).

  Harjoitus 11:

  Harjoittele nyt pisteiden pyörittämistä tekemällä seuraava harjoitus: Tyhjennä ruutu valitsemalla käsky Tiedosto/Uusi. Piirrä ruudulle suorakaide. Valitse käsky Piirrä/Suorakaide. Osoita suorakaiteen yksi kulma ruudulta, H1, liikuta hiirtä vinosti ja osoita suorakaiteen vastakkainen kulma, H1

  Pyöritä suorakaiteen vasenta sivua 5 cm vasemmalle (= vastapäivään): Valitse käsky Piste/Pyöritä pistettä. Valitse suorakaiteen vasemman sivun yläreunan piste, H1, hyväksy valinta H2. Osoita pyörityksen keskipisteeksi suorakaiteen vasemman sivun alareunan pistettä (käytä apuna tartuntaa pisteeseen Ctrl F3), osoita pyörityksen alkupisteeksi (valittu) suorakaiteen vasemman sivun yläreunan piste, ja kirjoita näppäimistöltä 5 <Enter>.

  Pyöritä oikeaa sivua 3 cm oikealle (= myötäpäivään): valitse suorakaiteen oikean sivun yläreunan piste, H1, hyväksy valinta H2. Osoita pyörityksen keskipisteeksi suorakaiteen oikean sivun alareunan pistettä (käytä apuna tartuntaa pisteeseen Ctrl F3), osoita pyörityksen alkupisteeksi (valittu) suorakaiteen oikean sivun yläreunan piste, ja kirjoita näppäimistöltä -3 <Enter>. (Huom! miinusmerkkinen matka!).

  Muistisääntö pyöritystä varten:

  Hiiren klikkaukset kappaleen ja pisteiden pyörityksessä ovat:

  • H1, H1, H1 … (valinta), H2 (hyväksyminen), H1 (keskipiste), H1 (alkupiste), H1 (loppupiste)
  • H1, H1, H1 … (valinta), H2 (hyväksyminen), H1 (keskipiste), H1 (alkupite), matka <Enter> tai
  • H1, H1, H1 … (valinta), H2 (hyväksyminen), H1 (keskipiste), kulma <Enter> .

  Alla olevissa harjoituksissa pyörityksen alkupistettä kutsutaan joskus myös peruspisteeksi.

  Harjoitus 12

  Tee nyt harjoitus, jossa sovellat kappaleen pyöritystä oikeassa kuositustilanteessa sulkemalla etukappaleen olkamuotolaskoksen ja siirtämällä se helmaan.

  Tyhjennä ruutu valitsemalla käsky Tiedosto/Uusi. Suorita peruskaavamakro käskyllä Tiedosto/Makro, valitse makro niiden nimiluettelosta kaksoisklikkaamalla sen nimen päällä, hyväksy ohjelman tarjoamat testimitat klikkaamalla molemmissa mittojen syöttöruuduissa <OK>. Zoomaa piirros maksimikokoon painamalla näppäimistöltä <End>.

  Poista takakappale, sen muotolaskos, hiha ja hihan keskiviiva valitsemalla käsky Muuta/Poista. Valitse sitten poistettavat kappaleet yksitellen, H1, H1, H1, H1 ja hyväksy valinta H2. Zoomaa piirros maksimikokoon painamalla näppäimistöltä <End>. Valitse käsky Muuta/Pyöritä. Jatka harjoitusta kuvan mukaan.

  Harjoitus 13

  Tee nyt harjoitus, jossa sovellat pisteiden pyöritystä oikeassa kuositustilanteessa tekemällä paitapuseron kaavasta A-linjaisen tunikan/jakun.

   

  Tyhjennä ruutu valitsemalla käsky Tiedosto/Uusi. Suorita paitapuseron makro käskyllä Tiedosto/Makro, valitse makro niiden nimiluettelosta kaksoisklikkaamalla sen nimen päällä, hyväksy ohjelman tarjoamat testimitat klikkaamalla molemmissa mittojen syöttöruuduissa <OK>. Zoomaa piirros maksimikokoon painamalla näppäimistöltä <End>.

  Poista hiha ja hihan keskiviiva sekä kaulus- ja mansettikappaleet valitsemalla käsky Muuta/Poista. Valitse sitten poistettavat kappaleet yksitellen, H1, H1…. ja hyväksy valinta H2. Zoomaa piirros maksimikokoon painamalla näppäimistöltä <End>. Valitse käsky Piste/Pyöritä pistettä. Jatka harjoitusta kuvan mukaan.

   

   

   

   

  Kappaleiden leikkaaminen ja yhdistäminen

  Harjoitus 14:

  Kuvatekstien suomennokset:

  1) Valitse käsky Muuta/Leikkaa
  2) Valitse leikattava kappale (suorakaide), H1, hyväksy valinta H2
  3) Valitse leikkaava kappale (viiva), H1, hyväksy valinta H2

  Siirrä kappaleet erilleen toisistaan, jotta näet lopputuloksen
  1) Valitse käsky Muuta/Siirrä
  2) Valitse yksi kappaleista H1, hyväksy valinta H2
  3) Osoita siirron peruspiste kappaleen sisältä, H1
  4) siirrä hiirtä ja osoite siirron päätepiste, H1

  Harjoittele seuraavaksi kappaleen leikkaamista. Tyhjennä ruutu valitsemalla käsky Tiedosto/Uusi.

  Piirrä suorakaide: valitse käsky Piirrä/Suorakaide, osoita ruudulta suorakaiteen vastakkaisten kulmien pisteet H1 ja H1. Piirrä suorakaidetta leikkaava viiva: valitse käsky Piirrä/Viiva, osoita ruudulta viivan molempien päiden pisteet H1 ja H1. Jatka harjoitusta kuvan mukaan: leikkaa suorakaide viivalla ja poista viiva. Siirrä sen jälkeen leikatut kappaleet erilleen.

  Harjoitus 15:

  Harjoittele seuraavaksi objektien yhdistämistä. Jatka edellisen harjoituksen lopputilanteesta.

  Siirrä erilleen siirretyt suorakaiteen palaset jälleen yhteen: Valitse käsky Muuta/Siirrä. Valitse palasista oikeanpuoleinen, H1 ja hyväksy valinta H2. Aktivoi tartunta pisteeseen, Ctrl F3. Osoita siirron alkupisteeksi siirrettävän palasen alareunan vasenta reunapistettä, H1 ja osoita siirron loppupisteeksi toisen palasen alareunan oikeanpuoleinen piste, H1.

  Valitse käsky Muuta/Yhdistä. Valitse vasemmanpuoleinen yhdistettävistä palasista, H1 ja hyväksy valinta, H2. Valitse oikeanpuoleinen yhdistettävistä palasista, H1, ja hyväksy valinta, H2; kappaleet yhdistyvät.

  Katso ruudun alareunassa olevalta siniseltä komentoriviltä, että yhdistäminen todella tapahtuu. Rivillä pitää lukea seuraavat sanat: "suoritetaan laskutoimitusta ... valmis". Joskus voi käydä, ettei ohjelma pysty yhdistämään kappaleita, joiden reunat ovat päällekkäin. Poista sellaisessa tapauksessa ensin joku tai joitakin päällekkäisiä segmenttejä jommankumman tai molempien objektien reunalta (Piste/Poista segmentti). Valitse poistettava segmentti, H1 ja hyväksy, H2. Huomaa, että segmenttejä on aina päällekkäin kaksi, toisen ja toisen kappaleen segmentti.

  Kappaleiden peilaaminen

  Harjoitus 16:

  Seuraavaksi harjoittelemme objektien peilaamista oikeassa kuosittelutilanteessa. Teemme peruskaavan etukappaleeseen sisävaran.

  Tyhjennä ruutu valitsemalla käsky Tiedosto/Uusi. Suorita peruskaavamakro käskyllä Tiedosto/Makro, valitse makro niiden nimiluettelosta kaksoisklikkaamalla sen nimen päällä, hyväksy ohjelman tarjoamat testimitat klikkaamalla molemmissa mittojen syöttöruuduissa <OK>. Zoomaa piirros maksimikokoon painamalla näppäimistöltä <End>.

  Poista takakappale, sen muotolaskos, hiha ja hihan keskiviiva valitsemalla käsky Muuta/Poista. Valitse sitten poistettavat kappaleet yksitellen, H1, H1, H1, H1 ja hyväksy valinta H2. Zoomaa piirros maksimikokoon painamalla näppäimistöltä <End>.

  Valitse peilaus-käsky Muuta/Peilaa. Valitse peilattavaksi kappaleeksi etukappaleen keskietukappale, H1, hyväksy valinta, H2. Ohjelma pyytää Sinua osoittamaan peilausviivan, osoita se klikkaamalla kaula-aukon KE-pisteessä, H1, ja lantion KE-pisteessä, H1. Käytä tartuntaa pisteeseen Ctrl F3.

  Siirrä sisävarakappale nappikaitaleen verran (2*2 cm) vasemmalla: Valitse käsky Muuta/Siirrä, valitse sisävarakappale, H1, hyväksy valinta, H2; kirjoita siirron alkupisteeksi näppäimistöltä "0,0" <Enter> ja loppupisteeksi "-4,0" <Enter>.

  Siirrä KE-kappaleen KE-viivan pisteet nappikaitaleen verran (2 cm) vasemmalle: valitse pisteiden siirto-käsky Piste/Siirrä pistettä; valitse KE-kappaleen KE-viivan kaikki pisteet H1, H1, H1, H1, H1 ja hyväksy valinta, H2; kirjoita siirron alkupisteeksi näppäimistöltä "0,0" <Enter> ja loppupisteeksi "-2,0" <Enter>.

  Siirrä sisävaran KE-pisteet samalle linjalle KE-kappaleen KE-pisteiden kanssa; valitse sisävarakappaleen KE-viivan kaikki pisteet H1, H1, H1, H1, H1 ja hyväksy valinta, H2; osoita siirron alkupisteeksi sisävarakappaleen KE:n helmapiste, H1, ja loppupisteeksi KE-kappaleen KE:n helmapiste, H1.

  Yhdistä KE-kappale ja sisävara: valitse yhdistä-käsky Muuta/Yhdistä, valitse sisävara, H1, ja hyväksy, H2; valitse KE-kappale, H1, ja hyväksy, H2.

  Pisteiden linjaaminen

  Harjoitus 17:

  Tee seuraava harjoitus, jossa opettelet linjaamaan pisteitä vaaka- ja pystysuoraan. Ks. alla olevaa piirrosta. Tässä harjoituksessa suoristetaan bleiserin KT-sauma ja lyhennetään bleiseri ulottumaan ylälantiolle.

  Suorita bleiserimakro (Tiedosto/Makro). Poista kaikki hiha-, tasku- ja sisävarakappaleet. Valitse käsky Muuta/Poista. Valitse poistettavat kappaleet, H1, H1, H1…, hyväksy, H2. Aktivoi pistenäyttö painamalla F5.

  Linjaa KT-sauman pisteet kaula-aukon KT-pisteen mukaan. Valitse käsky Piste/Align X. Valitse takakaula-aukon KT-piste, H1, hyväksy H2. Valitse KT-sauman vyötärö-, ylälantio- alalantio- ja helmapisteet, H1, H1, H1, H1, hyväksy, H2.

  Linjaa sitten kaikkien objektien helmapisteet jonkun alalantiopisteen mukaan. Valitse käsky Piste/Align Y. Valitse (esim.) KT-sauman alalantiopiste, H1, hyväksy, H2. Valitse kaikkien objektien helmapisteet H1, H1, H1 …, hyväksy valinta H2.

  Huom ! Järkevämpi tapa lyhentää jakku olisi poistaa kaikki lantio- ja helmapisteet. Yllä kuvattu lyhennystapa on mukana koulutuksellisista syistä. Kun lyhennys tehdään siten, kuin yllä on ohjeistettu, uuteen helmaan jää kahdet pisteet päällekkäin. Ne muodostavat ongelmia, jos kaavan ympärille on tarkoitus piirtää saumanvarat. Poista siis nuo päällekkäin olevat pisteet. (Se että jossain kohtaa on pisteitä päällekkäin, näkyy siten, että kun aktivoit pistenäytön F5, kulmassa ei näy ollenkaan pistettä). Lisää kuositteluharjoituksia

  Harjoitus 18:

  Seuraavaksi opettelemme yksinkertaisimman mahdollisen tavan tehdä herrainkaulusbleiseristä shaalikaulusbleiseri. Ks. piirrosta.

  Suorita bleiserimakro (Tiedosto/ Makro). Poista kaikki muut kappaleet paitsi KE-kappale ja kaulus. Valitse käsky Muuta /Poista. Valitse poistettavat kappaleet, H1, H1, H1…, hyväksy, H2.

  Siirrä kaulus kiinni KE-kappaleeseen: Valitse käsky Muuta /Siirrä. Valitse kaulus, H1, hyväksy, H2. Osoita siirron alkupisteeksi kuvassa nuolella osoitettu kauluksen piste, H1, ja loppupisteeksi nuolella osoitettu KE-kappaleen piste, H1. Käytä apuna tartuntaa pisteeseen (Ctrl F3).

  Yhdistä kaulus ja KE-kappale: valitse käsky Muuta /Yhdistä. Valitse kaulus, H1, hyväksy H2 ja valitse KE-kappale, H1, hyväksy, H2. Jos haluat, voit poistaa shaalikauluksen käänteessä olevan kulman poistamalla siinä olevan pisteen. Valitse käsky Point/Delete vertex. Valitse poistettava piste, H1, ja hyväksy se, H2.

  VINKKI : Vaikka shaalikauluksen ulkoreuna on näkyvillä ilman objektien yhdistämistäkin, kappaleen yhdistäminen on yleensä järkevää sen vuoksi, että yhdistetyn kappaleen ympärille on helpompi piirtää saumanvarat ja muutenkin käsitellä kappaletta yhtenä kokonaisuutena.

  Harjoitus 19:

  Seuraavaksi harjoittelemme yksinkertaisimman mahdollisen tavan tehdä normaalista bleiseristä A-linjainen bleiseri. Ks. piirrosta. Suorita bleiserimakro (Tiedosto/ Makro). Siirrä etu- ja takaobjektien osat kiinni toisiinsa (Muuta/ Siirrä). Siirron alku- ja loppupisteet on merkitty kuvaan. Pyöritä etukappaleen olkamuotolaskos kiinni (Muuta/ Pyöritä). Kuvaan on merkitty pyörityksen keski-, alku- ja loppupisteet. Takakappaleen olkamuotolaskos pyöritetään kiinni vastaavasti.

  Yhdistä etu- ja takaobjektien osat, niin että saat yhden yhtenäisen etukappaleen ja yhden yhtenäisen takakappaleen. Valitse käsky Muuta /Yhdistä. Osoita ensimmäinen yhdistettävistä kappaleista, H1 ja hyväksy se, H2. Valitse sen jälkeen toinen yhdistettävistä kappaleista, H1 ja hyväksy se, H2.

  Rivillä pitää lukea seuraavat sanat: "suoritetaan laskutoimitusta ... valmis". Joskus voi käydä, ettei ohjelma pysty yhdistämään kappaleita, joiden reunat ovat päällekkäin. Poista sellaisessa tapauksessa ensin joku tai joitakin päällekkäisiä segmenttejä jommankumman tai molempien kappeleiden reunalta (Piste/Poista segmentti). Valitse poistettava segmentti, H1 ja hyväksy, H2. Huomaa, että segmenttejä on aina päällekkäin kaksi, toisen ja toisen kappaleen segmentti.

  Katso ruudun alareunassa olevalta siniseltä komentoriviltä, että yhdistäminen todella tapahtuu. Poista yhdistämisessä syntyneet "helmamuotolaskoksen" pisteet (Piste/Poista piste). Valitse poistettavat pisteet yksitellen, H1, H1, H1 …, hyväksy valinta, H2

  Jos kappale on pisteiden poistamisen jälkeen helmasta "auki", sulje se. Valittuasi käskyn Muuta/Sulje kappale valitse suljettava kappale, H1 ja hyväksy valinta, H2. Sivusaumat voit halutessasi suoristaa poistamalla vyötäröllä olevat pisteet (Piste/Poista piste).

   

  Harjoitus 20:

  Tee sitten harjoitus, jolla opit lisäämään kaavaan väljyyttä.

  HUOM ! PatternMaker -kaavat ovat valmiita ommeltaviksi. Niissä on tarpeellinen kuosittelu- ja liikkumisväljyys. Mutta jos haluat tehdä esim. hupparin paitapuseron kaavoilla taikka ulsterin bleiserin kaavoilla, silloin haluat varmaankin lisätä kaavoihin väljyyttä. Suorita peruskaava-makro (Tiedosto /Makro). Poista kaikki muut paitsi etu- ja takappale sekä takappaleen muotolaskos. Valitse käsky Muuta /Poista. Valitse poistettavat kappaleet, H1, H1, H1…, hyväksy, H2.

  Siirrä etu- ja takakappaleen pisteitä valintaikkunan avulla siten, kuin piirroksessa on tehty: Valitse käsky Point/Siirrä Vertex. Kirjoita näppäimistöltä "W" tai osoita ikkuna-kuvaketta, H1. Osoita ruudulta valintaikkunan vasen yläkulma, H1, liikuta hiirtä ja osoita valintaikkunan oikea alakulma, H1. Hyväksy valintaikkuna, H2. Siirron alku- ja loppupisteet on kuvattu alla olevassa piirroksessa.

  Harjoitus 21:

  On hyödyllistä osata myös siirtää muotolaskos toiseen paikkaan. Tee seuraava harjoitus.

  Jatka edellisen harjoituksen lopputilanteesta. Siirrä etukappaleen osat helmastaan kiinni toisiinsa. Valitse käsky Muuta/Siirrä. Valitse siirrettävä kappale, H1, hyväksy, H2. Osoita alla olevaan piirrokseen merkityt siirron alku- ja loppupisteet, H1 ja H1. Käytä apuna tartuntaa pisteeseen(Ctrl F3).

  Pyöritä olkamuotolaskos kiinni (Muuta/Pyöritä). Valittuasi käskyn ja pyöritettävän kappaleen (H1, H2) osoita piirrokseen merkityt pyörityksen keski-, alku- ja loppupisteet, H1, H1, H1. Piirrä leikkausviiva rintapisteestä sivusauman ohi (Piirrä Viiva). Valittuasi käskyn osoita viivan loppupisteet, H1 ja H1. Viivan täytyy alkaa tarkalleen rintapisteestä ja sen vuoksi on tärkeätä, että tartunta pisteeseen, Ctrl F3, on päällä.

   

   

  Leikkaa etusivukappale piirtämälläsi viivalla (Muuta/Leikkaa). Valittuasi käskyn valitse sivukappale, H1 ja hyväksy, H2 Valitse sitten leikkausviiva, H1, H2. Katso ruudun alareunan siniseltä komentoriviltä, että leikkaaminen todella tapahtuu. Siellä pitää lukea . Poista leikkausviiva (Muuta/Poista). Valittuasi käskyn osoita viivaa, H1 ja hyväksy valinta, H2.

  Pyöritä sivukappaleen alempaa palaa niin, että muotolaskos aukeaa sivusaumaan ja helman muotolaskos menee kiinni (Muuta/Pyöritä). Valittuasi käskyn ja pyöritettävän kappaleen (H1, H2) osoita piirrokseen merkityt pyörityksen keski-, alku- ja loppupisteet, H1, H1, H1. HUOM .! Leikkaus-käskyssä (Muuta/Leikkaa), osoitetaan aina ensin leikattava kappale ja vasta sitten se, millä leikataan.

   

   

   

  Harjoitus 22:

  Harjoittele pisteiden pyörittämistä tekemällä kellohelmainen mekko.

  Suorita mekkomakro (Tiedosto/Makro). Poista hihakappaleet ja sisävarat (Muuta/Poista) valitsemalla käskyn valinnan jälkeen poistettavat kappaleet yksitellen H1, H1. H1 … ja hyväksymällä valinta, H2.

  Valitse käsky Piste/Pyöritä pistettä. Osoita KE-kappaleen pyöritettävät pisteet, H1, H1, H1 (ks. alla olevaa piirrosta: "nämä pisteet on kellotettu"). Osoita sitten pyörityksen keskipisteeksi ao. kappaleen vyötäröpiste, H1 (ks. piirrosta). Osoita pyörityksen alkupisteeksi pyöritettävistä pisteistä helman piste, H1. Kirjoita näppäimistöltä "2" ja paina <Enter>.

  Jatka harjoitusta kuvan mukaan ja pyöritä myös muiden objektien ao. pisteet. Huomaa, että KE- ja KT-sauman pisteitä ei pyöritetä.

   

  HUOM .! Kun pyörität kappaleen molempia sivuja, helma nousee sille tasolle, jolle helmapisteet pyörityksen jälkeen tulevat. Ennen pisteiden pyöritystä on siksi tarpeellista lisätä helmaan uusi piste pyöritettävien helmapisteiden puoliväliin. Se osoittaa kellotuksen jälkeen oikean helmapituuden. Jotta helma voidaan pyöristää oikean muotoiseksi, on syytä lisäksi lisätä uudet pisteet alkuperäisten helmapisteiden ja niiden puoliväliin lisättyjen pisteiden puoliväliin. (Ks. piirrosta yllä).

   

  Harjoitus 23:

  Tässä harjoituksessa muutetaan herrainkauluksen muotoa. Suorita bleiseri-makro (Tiedosto/Makro). Poista kaikki muut kappaleet paitsi kaulus- ja KE-kappale (Muuta/Poista). Älä poista käänteen merkkiviivaa.

  Siirrä kaulus kiinni KE-kappaleeseen: (kuva 1) Valitse käsky Muuta Siirrä. Valitse kaulus, H1, hyväksy, H2. Osoita siirron alkupisteeksi kuvassa kirjaimella "a" osoitettu kauluksen piste, H1, ja loppupisteeksi kirjaimella "b" osoitettu KE-kappaleen piste, H1. Käytä apuna tartuntaa pisteeseen (Ctrl F3).

  Piirrä leikkausviiva, joka alkaa KE-kappaleen ulkopuolelta (kuva 1 c) , kulkee pitkin käänteen merkkiviivaa (kuva 1 d-e) ja jatkaa sen jälkeen samansuuntaisena kauluksen yli (kuva 1 f) . Koska tässä viivassa on monta pistettä, se pitää piirtää monikulmiotyökalulla. Valitse käsky Piirrä/Monikulmio. Osoita monikulmion ensimmäinen piste KE-kappaleen ulkopuolella, H1. Osoita seuraavat pisteet käänteen merkkiviivan alapäässä, H1, ja yläpäässä, H1. Avaa monikulmiota koskeva valikko, H2 ja valitse sieltä "Tangent Viiva" (= samaan suuntaan jatkuva viiva), H1. Osoita lopuksi leikkausviivan yläpiste kauluksen ulkopuolelta (yläpuolelta), H1. Vieritä ruutua tarvittaessa nuolinäppäimellä.

  Leikkaa kaulus ja KE-kappale juuri piirtämälläsi viivalla (kuva 1). Valitse käsky Muuta/Leikkaa. Valitse kaulus, H1 ja hyväksy se, H2. Valitse leikkausviiva, H1 ja hyväksy, H2. (Viivan saa valituksi helpoiten läheltä sen päätä.)

  Valitse KE-kappale, H1 ja hyväksy se, H2. Valitse leikkausviiva, H1 ja hyväksy, H2. Lue ruudun alareunassa olevalta siniseltä komentoriviltä, että leikkaaminen on todella tapahtunut (Lasketaan ... valmis). Poista leikkausviiva (Muuta/Poista). Valittuasi käskyn osoita viivaa, H1 ja hyväksy valinta, H2.

  Peilaa juuri leikkaamasi kauluksen ja käänteen palat miehustan päälle oikealle. Valitse käsky Muuta/Peilaa. Valitse leikattu kauluksen pala, H1 ja leikattu käänteen pala, H1. Hyväksy valinta, H2. Osoita peilausviivan alapää(kuva 2 b) ; (= käänteen alapää), H1 ja yläpää (kuva 2 a) (= piste, jossa leikkausviiva leikkasi kauluksen), H1.

  Poista alkuperäiset kauluksen ja käänteen leikatut palat (Muuta/Poista) (kuva 2) .

  Muotoile kaulus ja/tai käänne haluamaasi muotoon siirtämällä jotakin tai joitakin sen pisteitä (kuva 2 c ja d) . Valitse käsky Point/Siirrä vertex. Osoita siirrettävää/siirrettäviä pisteitä yksitellen tai usea kerrallaan H1, H1 …, hyväksy valinta, H2. Osoita siirron alkupiste (mielellään) läheltä siirrettäviä pisteitä. Liikuta hiirtä ja osoita siirron loppupiste haluamastasi paikasta, H1. Jos olet tyytymätön lopputulokseen, kumoa siirto valitsemalla käsky Muuta/Kumoa ja kokeile uudelleen.

  Kun olet tyytyväinen kauluksen ja käänteen uuteen muotoon, peilaa ne takaisin alkuperäiseen asentoonsa käänneviivan vasemmalle puolelle (kuva 3) . Valitse taas käsky Muuta/Peilaa. Valitse kauluspala, H1 ja käänne, H1, hyväksy valinta, H2. Osoita peilausviiva, joka on sama kuin äsken (kuva 3 a-b) , H1, H1.

  Poista miehustan päällä oleva kauluksen pala ja käänne (Muuta/Poista).

  Halutessasi yhdistä kauluksen palat ja käänne miehustaan (Muuta/Yhdistä) ( kuva 3 ). Tämä ei ole välttämätöntä, mutta jos haluat piirtää kappaleelle saumanvarat, se on helpompaa, kun kappaleet ovat yhtenäiset.

   

  PatternMaker -valikot

  Aikaisemmin olet jo käyttänyt monia PatternMakerin käskyjä valitsemalla ne PatternMakerin piirtoikkunan valikosta. Käy nyt läpi systemaattisesti kaikki menuvalinnat kokeilemalla niitä yksitellen.

  Tiedosto

  Uusi Tyhjentää näytön ja aloittaa uuden tiedoston

  AvaaTyhjentää näytön ja avaa tallennetun tiedoston

  Tallenna Tallentaa nykyisen tiedoston entisellä nimellä

  Tallenna nimellä ... Tallentaa nykyisen tiedoston uudella nimellä

  Yhdistä tiedostoon Yhdistää kaksi tiedostoa yhdeksi tiedostoksi.

  Tulosta Tulostaa kaiken näkyvillä olevalla keroksella olevan. PatternMaker tulostaa sille Windows-kirjoittimelle, joka on asennettu tietokoneesi oletuskirjoittimelle. Tulostuskäsky avaa tulostuksen esikatseluruudun ennen kuin se aloittaa tulostuksen.

  Tulostusalue
  Tulostusruudukko Päälle/Pois F12
  Aseta yhden sivun kokoinen tulostusalue
  Tulosta asetettu, yhden sivun kokoinen alue
  Tulosta kaikki

  Tulosta valitut Valitse tulostettavat kappaleet H1, H1, H1 ... Hyväksy valinta H2.

  Tulosta määritelty alue Määrittele tulostettava alue klikkaamalla H1 alueen vastakkaisissa kulmissa

  Tulostusasetukset Määrittele tulostimen asetukset

  Makro Suorittaa makro-aliohjelman. Valitse haluamasi makro avautuvasta makrojen nimilistasta. Vaihda tarvittaessa hakemistoa. Makron kysyessä erilaisia asioita Sinun on aina valittava joku niistä klikkaamalla vaihtoehdon päällä H1 ennenkuin klikkaat <OK>. Voit ajaa eri makroja päällekkäin esim. yhdistääksesi kaavakappaleita eri makroista.

  Makrot ja mittataulukot: ks. ohjeita tästä.

  Poistu Sulkee PatternMakerin.

  Tulostuksen esikatseluikkuna

  Kun valitset käskyn "Tulosta", avautuu tulostuksen esikatseluikkuna.

  Pienet laatikot, jotka näet ikkunassa, ovat tulostukseen tarvittavan sivujen kohdistusmerkkejä. Niiden avulla näet, paljonko tulostukseen kuluu papereita. Voit vaihtaa paperin asentoa pystysuorasta vaakasuoraan pystysuoraan esiketseluikkunan käskyllä Tulosta/Tulostusasetukset.

  Esikatseluikkunan valikkokäskyt ovat

  Tulosta
  Tulosta, tulostaa
  Asetukset, tulostimen asetukset
  Poistu, sulkee tulostuksen esikatseluikkunan

  Asetukset
  Yhdistysmerkit
  Nimiöi sivut; rivi- ja sarakenumerot

  Asettelu, kaavojen sijoittuminen tulostusalueelle
  Ylös
  Keskelle
  Alas

  Vasemmalle
  Keskelle
  Oikealle

  Zoomaa
  Zoomaa lähemmäksi F2
  Zoomaa kauemmaksi F1

  Tulostimen sivujako näkyville

  Voit määritellä tulostimen sivujaon näkyville piirtoalueelle. Sillä tavalla voit varmistaa, että kaavakappaleet eivät ulotu tarpeettomasti arkkien reunojen yli. Paperijako määritellään näkyville valitsemalla menusta Asetukset / Perusasetukset ja klikkaamalla rasti valinnan "Tulostimen paperijako" eteen.

  Tulostimen paperiruudukko voidaan myös panna päälle/poistaa päältä funktionäppäimellä F12. Tai käyttämällä valikosta komentoa "Tiedosto / Tulostusalue/ Tulostusalue PÄÄLLE/POIS".

  Paperiruudukko ei tulostu kaavoja tulostettaessa

  Pienoiskaavojen tulostaminen

  Voit tulostaa kaavat myös pienemmässä koossa. Jos haluat tehdä esim. 1:10 pienoiskaavat, tee seuraavasti: valitse menusta Muuta /Skaalaa. Kirjoita seuraavaksi näppäimistöltä kirjain A (=All) valitaksesi kaikki kappaleet ja hyväksy valinta hiiren oikealla näppäimellä tai Esc-näppäimellä. Kirjoita sitten näppäimistöltä kirjain F (= Skaalaa Factor = skaalauskerroin), anna arvoksi 0.1 ja klikkaa hiiren vasemmalla näppäimellä OK-painiketta. Paina End-näppäintä nähdäksesi tuloksen taas koko ruudun kokoisena. Tulosta pienoiskaava käskyllä Tiedosto /Tulosta.

  VINKKI : Tulosta kaavojen pienoiskaavat johonkin kohtaan kaavoja. Arkistoidessasi kaavat, taita ne niin, että pienoiskaava näkyy. Myöhemmin Sinun on pienoiskaavasta helppo nähdä, mitä kaavanosia taitoksessa on.

  Tulosteiden kokoaminen

  Tulosteissa on kohdistusmerkit, joiden mukaan sivut liimataan tai teipataan yhteen. Kohdistusmerkit muodostavat valmiissa koosteessa yhtenäisen kuvion, niitä ei siis kohdisteta papereita koottaessa päällekkäin vaan vierekkäin. Tulosteita koottaessa katkaistujen viivojen päät tulevat kohdakkain.

  Kun annat tulostuskäskyn, ohjelma kysyy Sinulta "Nimiöi sivut ?" (Kirjoitetaanko papereihin sivujen numerot?). Jos ruksaat tämän vaihtoehdon, kunkin sivun alareunaan tulostuu sivun rivi- ja sarakenumero. Näiden numeroiden mukaan Sinun on helpompi koota papereita, jos niitä on paljon.

  Paperit eivät kaikissa Tulostimissa aina pysy tulostuksen aikana aivan suorassa. Jos paperit pääsevät "elämään" tulostuksen aikana, niissä olevat yhdistämismerkit eivät tulostu toisiinsa nähden aivan oikein. Tarkista siis se, että paperit printterissäsi ovat napakasti ja että printteri vetää paperit suoraan. Ongelma voi korostua, jos tulostuksessa käytetään A4-kokoista paperia, jolloin papereiden määrä on suuri. Ongelma ei tule esille muita tulostustöitä tehtäessä, koska niissä ei yleensä ole näin tarkkaa tulostuksen kohtaa, josta tarkkailla tilannetta. Kysy asiasta oman printterisi osalta tarvittaessa lisää printterin valmistajalta. Tällaisessa tapauksessa on parasta yhdistää paperit niin, että kaavojen viivat jatkuvat oikein ja jättää kohdistusmerkit vähemmälle huomiolle. Normaalitilanteissa tämä ei yleensä aiheuta ongelmia itse kaavan istuvuuden tms. osalta.

  PatternMaker -ohjelmassa ei ole omaa tulostuksenhallintaa. Se käyttää Windowsin tulostuksenhallintaa ja kulloinkin oletuskirjoittimena olevaa kirjoitinta marginaali- ym. asetuksineen. Näitä seikkoja ei siis voida säätää PatternMakerin puolelta.

  VINKKI : Järjestä paperit ensin esim. lattialle oikeaan järjestykseen. Teippaa paperit ensin joko riveittäin tai sarakkeittain. Teippaa sitten rivit/sarakkeet keskenään.

  Piirrä

  Mittajana Piirtää mittajanan. Osoita mittajanan päät, H1 ja H1. Osoita sen jälkeen paikka, johon haluat mittaustuloksen tulostuvan, H1. Muuta tarvittaessa mittayksikön määritystä Asetukset /Mittayksiköt ja/tai mittaustuloksen kirjasinkokoa Asetukset /Muuta ominaisuuksia / Mittajana . Mittajana tulostuu kaavojen mukana.

  Teksti Kirjoittaa tekstiä. Osoita tekstin paikka ruudulla, H1. Kirjoita avautuvaan ikkunaan ensimmäiselle riville itse teksti, toiselle riville tekstin koko ja kolmannelle tekstin suunta (0 = vaakasuoraan, 180 = ylösalaisin, 90 ja -90 pystysuoraan - kokeile kahden viimeksimainitun ero). Hyväksy <OK>.

  Kirjasin voidaan valita käskyllä Asetukset/Muuta ominaisuuksia/Kirjasin (istuntokohtainen valinta) tai Asetukset/perusasetukset (pysyvä valinta). Kaikki muut kirjasimet paitsi "PatternMaker" ovat ääriviivallisia.

  Monikulmio Piirtää monikulmion joko käsivaraisesti tai koordinaatteina annettujen pisteiden mukaan. Jos piirrät monikulmion käsivaraisesti, anna monikulmion pisteet klikkaamalla niiden kohdalla, H1, H1, H1. H2 avaa monikulmion alivalikon ja mahdollistaa sen päättämisen joko suljettuna tai avoimena.

  Monikulmion alivalikko (monikulmiota piirrettäessä H2 tai <Esc>). Alivalikosta pääset tekemään monikulmion segmenttien määrityksiä:

  • Viivat
   Samaan suuntaan jatkuva viiva,
   edellisen segmentin suuntaan jatkuva viiva
   Suorakulmainen viiva,
   edelliseen segmenttiin nähden suorakulmainen viiva

  • Kaaret
   Kaari (x),
   normaali kaari, sen alku- ja päätepisteet sijaitsevat kaaren päissä ja niiden välillä on kaaren ohjauspiste, joka sijaitsee kaaren ulkopuolella. Muut kaarivaihtoehdot on selostettu yllä "Kaaren anatomia" -kohdassa.
   Automaattinen kaari (y)
   Kaari pisteen kautta (Z)

  • Kohdistusmerkit, voit liittää pisteisiin kohdistusmerkkejä
   Ei kohdistusmerkkiä
   Kohdistusmerkki
   Kaksoiskohdistusmerkki
   Palkki
   Leveä palkki
   Napinläpi
   Kohdistusmerkkejä voit lisätä jo piirrettyihin kappaleisiin käskyllä Piste/Kohdistusmerkki. Kohdistusmerkin suunnan voit muuttaa käskyllä Piste/Kohdistusmerkin suunta

  • Monikulmion päättäminen
   Valmis (suljettu)
   Valmis (avoin)
   Peruuta
   Kumoa viimeisin piste

  Suorakaide Piirtää suorakaiteen joko käsivaraisesti tai koordinaatteina annettujen pisteiden mukaan. Anna vastakkaisten kulmien pisteet, H1, H1.

  Viiva Piirtää viivan joko käsivaraisesti tai koordinaatteina annettujen pisteiden mukaan. Anna lähtöpiste ja loppupiste, H1, H1.

  Ympyrä Piirtää ympyrän joko käsivaraisesti tai koordinaatteina annettujen pisteiden mukaan. Anna keskipiste, H1, ja piste kehältä, H1. Keskipisteen antamisen jälkeen voit vaihtoehtoisesti antaa ympyrän säteen lukuna näppäimistöltä.

  Piste Piirtää pisteen = monikulmio, jossa on vain 1 piste. Huom. kaikki Tulostaterit eivät tulosta pistettä siten, kuin se näkyy ruudulla. Kokeile. Pisteen kokoa voit muuttaa joko viivan leveyttä muuttamalla tai käskyllä Asetukset/Perusasetukset/Pisteen säde

  Saumanvarat (koko kappale) Piirtää saumanvarat eli annetun saumanvaramitan joka suuntaan suuremman kappaleen kuin mitä alkuperäinen kappale on. Saumanvaran leveys annetaan, kun ohjelma kysyy sitä. "Saumanvarakappaletta" voidaan käsitellä kuin mitä tahansa muuta kappaletta. Terävissä kulmissa tai sisäkulmissa saumanvarassa voi olla epätarkkuutta. Tarkemmat saumanvarat saat määräämällä ja pitämällä päällä valinnan Asetukset/Muuta ominaisuudet/Tarkat saumanvarat (istuntokohtainen) tai Asetukset/Perusasetukset/Tarkat saumanvarat (pysyvä).

  Saumanvarat (segmentti) Mahdollistaa eri levyisten saumanvarojen piirtämisen eri saumoihin. Valittuasi käskyn, osoita saumanvaran aloituspiste, H1 ja seuraava piste, H1. Ohjelma valaisee pisteiden välisen segmentin ja kysyy, onko tämä se segmentti, jolle saumanvara piirretään. Vastaa "Kyllä" tai "Ei". Sen jälkeen avautuu ikkuna, jossa voit ilmoittaa näiden kahden pisteen välisen saumanvaran leveyden: kirjoita leveys ja klikkaa <Sulje>, valitun levyinen saumanvara piirretään valittujen pisteiden välille, minkä jälkeen voit valita seuraavan pisteen ja piirtää sille eri levyisen saumanvaran. Kun tulet viimeistä edelliseen pisteeseen, ohjelma kysyy, suljetaanko kappale. Jos vastaat "Kyllä", voit antaa viimeisen segmentin saumanvaran leveyden, minkä jälkeen saumanvarakappale suljetaan. Jos vastaat "Ei", viimeisen segmentin kohdalle ei piirretä saumanvaraa ja saumanvarakappale jätetään avoimeksi.
  <Avaa>, valitun levyinen saumanvara piirretään valittujen pisteiden välille ja toiminto lopetetaan
  tai <Suljettu> aina kun valitset tämän vaihtoehdon, pääset antamaan kappaleen loppujen segmenttien saumanvaran leveyden ja saumanvarakappale suljetaan.

  Saumanvarat voidaan piirtää myös miinusmerkkisinä , jolloin ne tulostuvat kappaleen sisäpuolelle. Tätä ominaisuutta voit käyttää hyväksi piirtääksesi sisävaroja. Kuvassa on käytetty käskyä Piirrä/Saumanvarat (segmentti). Klikkaa H1 ensin etukappaleen pisteessä 1 ja sen jälkeen pisteessä 2 ja vastaa myöntävästi kysymykseen, onko tämä se sektori, jolle haluat saumanvaran piirrettävän, anna saumanvaran leveydeksi "0" ja klikkaa "Sulje". Klikkaa sitten pisteessä 3 ja anna nyt saumanvaran leveydeksi -5 (sisävaran leveys tulee siis olemaan 5 cm). Klikkaa vaihtoehtoa "Suljettu" ja <OK>. Anna viimeisessä ruudussa saumanvaran leveydeksi "0".

  Ohjelma piirtää keltaisella väritetyn kappaleen eli ei siis sisävaraa vaan sen ulkopuolelle jäävän alkuperäisen kappaleen alan. Jos haluat siirtää sisävarakappaleen pois alkuperäisen kappaleen päältä, piirrä sen pisteitä myöten kulkien ensin varsinainen sisävarakappale.

  Muuta

  Kumoa Kumoaa edellisen käskyn.

  Siirrä Siirtää yhtä tai useampaa objektia (kappaletta). Valitse objekti /kappaleet, H1, H1 …, hyväksy valinta, H2. Anna alkupiste (Base point), H1 ja määränpää (Destination point), H1.

  Katso tämän ohjeen alkupuolella olevasta olevasta kappaleesta "Avustetut alkutoimet / Käyttöliittymä" siitä, miten otat Vedä ja pudota -käyttöliittymän käyttöön.

  Kopioi Kopioi yhden tai useamman objektin. Valitse objekti /kappaleet, H1, H1 …, hyväksy valinta, H2. Anna alkupiste, H1 ja määränpää, H1

  Peilaa Tekee peilikuvakopion yhdestä tai useammasta objektista. Valitse objekti /kappaleet, H1, H1 …, hyväksy valinta, H2. Osoita kaksi pistettä, jotka muodostavat peilausviivan, H1, H1

  Pyöritä Pyörittää yhtä tai useampaa objektia annetun pisteen ympäri käsivaraisesti tai annetussa kulmassa. Tätä asiaa on käsitelty aikaisemmin harjoituksissa.

  Skaalaa Suurentaa/pienentää yhtä tai useampaa objektia joko käsivaraisesti tai annetun suhdeluvun mukaan, X- ja Y-suhde säilyy.

  • Valitse objekti/kappaleet, H1, H1 …, hyväksy valinta, H2.
  • Kirjoita näppäimistöltä F (Scaling factor, skaalauskerroin) ja anna suurennus/pienennyskerroin
  • tai suurenna/pienennä kappaletta/kappaleita käsivaraisesti hiirellä

  Muuta kokoa Suurentaa/pienentää yhtä tai useampaa objektia joko käsivaraisesti tai annetun suhdeluvun mukaan, X- ja Y-suurennus/pienennys voidaan määritellä erikseen

  valitse objekti/kappaleet, H1, H1 …, hyväksy valinta, H2.

  • Kirjoita näppäimistöltä F ja anna suurennus/pienennyskerroin erikseen X ja Y -asteikkoa varten TAI
  • kirjoita X, valitse vaakasuora etäisyys ja anna uusi etäisyys TAI
  • kirjoita Y, valitse pystysuora etäisyys ja anna uusi etäisyys
  • tai suurenna/pienennä kappaletta/kappaleita käsivaraisesti hiirellä

  VINKKI: käytä tätä pienentääksesi elastisista kankaista tehtävien vaatteiden kaavoja kankaan joustavuden verran. Jos esim. käytät Muuta/Muuta kokoa -käskyä ja kirjoitat pienennyskertoimiksi X=1 ja Y=0.80, kaava kapenee 20%. Tällainen kavennus voisi käytännössä soveltua esim. tapaukseen, jolloin pienennät housujen kaavoja leggingsejä varten.

  Muuta ominaisuuksia Muuttaa yhden tai useamman objektin väriä, täyttökuviota, viivan lajia, viivan leveyttä, tekstin kirjasinta, tekstiä tai kerrosta. Valitse objekti /kappaleet, H1, H1, hyväksy valinta, H2 . Valitse alivalikosta muutatko objektin ominaisuuksia, tekstiä vai kirjasinta. Tekstiä ja Kirjasintia voit muuttaa vain yhden kerrallaan

  • Muuta/ Kappale Muuta kappaletta
  • Muuta/ Kirjasin Muuta kirjasinta
  • Muuta/ teksti Muuta tekstiä

  Poista Poistaa yhden tai useamman objektin. Valitse objekti/kappaleet, H1, H1, H1 … ja toteuta käsky, H2 tai Esc-näppäimellä

  Close obj. Muuttaa avoimen monikulmion suljetuksi monikulmioksi. Valitse objekti /kappaleet, H1, H1 …, hyväksy valinta, H2 ja toteuta käsky klikkaamalla hiiren oikealla tai Esc-näppäimellä

  Leikkaa leikkaa yhden objektin toisella. Valitse ensin leikattava objekti H1, H2, valitse sen jälkeen leikkaava objekti H1, H2.

  Yhdistä Yhdistää kaksi erillistä objektia yhdeksi. Valitse ensimmäinen yhdistettävä objekti H1, H2, valitse toinen yhdistettävä objekti H1, H2.

  Piste

  Lisää piste Lisää pisteen kappaleeseen. Valitse segmentti, H1, hyväksy, H2. Näytä uuden pisteen paikka, H1 (tai osoitus ilman klikkaamista ja <Enter>). Valitse annettavista vaihtoehdoista pisteen tyyppi.

  Poista piste Poistaa yhden tai useamman pisteen. Valitse piste/pisteet, H1, hyväksy, H2 ja toteuta käsky, H2 tai Esc-näppäimellä

  Siirrä pistettä Siirtää yhtä tai useampaa pistettä. Valitse piste/pisteet, H1, hyväksy, H2 , anna alkupiste (base point), H1 ja määränpää (Destination point), H1

  Pyöritä pistettä Pyörittää yhtä tai useampaa objektia annetun pisteen ympäri käsivaraisesti tai annetussa kulmassa. Pisteiden pyöritystä on käsitelty aikaisemmissa harjoituksissa.

  Poista segmentti Poistaa objektista segmentin, suljetusta monikulmiosta tulee avoin. Valitse segmentti, H1, hyväksy, H2

  Kulmapiste Muuttaa kaaripisteen kulmapisteeksi. Valitse piste, H1, hyväksy, H2.

  Kaaripiste Muuttaa kulmapisteen kaaripisteeksi. Valitse piste, H1, hyväksy, H2 .

  Linjaa X Kohdistaa pisteet annetun pisteen mukaan pystyviivalle. Valitse ensin se piste, jonka suhteen haluat kohdistaa, H1, hyväksy, H2. Valitse ne pisteet, jotka haluat kohdistaa, H1, H1 ja toteuta käsky, H2 tai Esc-näppäimellä

  LinjaaY Kohdistaa pisteet annetun pisteen mukaan vaakaviivalle. Valitse se piste, jonka suhteen haluat kohdistaa, H1, hyväksy, H2. Valitse ne pisteet, jotka haluat kohdistaa, H1, H1 ja toteuta käsky, H2 tai Esc-näppäimellä

  Aseta/Mittaa matka Mittaa kaarevien viivojen pituuden, mahdollistaa pituuden muuttamisen annetuksi. Valitse ensimmäinen piste, H1, hyväksy, H2, valitse toinen piste, H1, hyväksy, H2, vastaa kysymykseen, tuliko oikea välimatka valituksi (kyllä, ei) ja lue vastaus. Jos haluat, voit ilmoittaa mitattavalle kaarelle uuden pituuden, jolloin ohjelma kaartaa viivan loivemmaksi tai jyrkemmäksi halutun matkan mukaan. Tätä voit käyttää kaarien pituuden hienosäätöön, esim. hihanpyöriön ja hihanaukon justeeraamisessa. Jos teet isompia kuin 0.5-1.0 cm:n muutoksia, kaari saattaa vääristyä.

  KohdistusmerkkiTekee pisteeseen kohdistusmerkin, tällä saadaan tehdyksi myös napinläpimerkit. Valitse piste/pisteet, H1. H1, H1 …, hyväksy, H2 tai valintaikkunan avulla, valitse annetuista vaihtoehdoista kohdistusmerkin tyyppi. Tällä käskyllä voit myös poistaa kohdistusmerkit, kohdistusmerkin tyyppi on silloin "Ei kohdistusmerkkiä".

  Kohdistusmerkin suunta Määrittelee kohdistusmerkin suunnan, saumaviivan sisä- vai ulkopuolelle

  Näytä

  Taustaruudukko Näyttää/piilottaa piirtoalueen taustaruudukon. Määritä taustaruudukon pisteiden väli käskyllä Asetukset/Taustaruudukko.

  Pisteet Näyttää/piilottaa pisteet (F5) ja/tai pisteiden nimet.

  Zoomaa Suurentaa/pienentää piirtoalueen. Valittuasi käskyn, osoita zoomattavan alueen rajat H1. H1. (Zoomausalue on suorakaiteen muotoinen, osoita sen vastakkaiset kulmat.)

  Päivitä Päivittää ikkunan.

  Eteen Siirtää yhden tai useamman kappaleen muiden eteen (=päälle), valittuasi käskyn valitse objekti, H1, H2. Ohjelma sijoittaa aina viimeksi piirretyn objektin edellisten päälle. Asialla on merkitystä silloin, kun kyseessä on täytetty objekti. Jos se on päällä, se peittää kaikki allaan olevat kappaleet.

  Taakse Siirtää yhden tai useamman kappaleen muiden taakse (=alle), valittuasi käskyn valitse objekti, H1, H2

  Kappaleen tunnistus Näyttää komentorivillä valitun kappaleen tietoja

  Pisteen tunnistus Näyttää komentorivillä valitun pisteen tietoja

  Symboli

  Lisää symboli Tuo symbolin kirjastosta piirtoalueelle. Ensin on valittava Symbolikirjasto ja noudettava siitä halutut Symboliit eli toteuttaa alla seuraavaksi selostetut kaksi käskyä.

  Valitse kirjasto Valitsee Symbolikirjaston.

  Lataa kirjastosta Nouda halutut Symboliit kirjastosta.

  Poista symbolit muistista Poistaa kaikki käyttämättömät Symboliimääritykset muistista.

  Hajoita osiksi Purkaa monikulmion komponenteiksi eli viivoiksi ja kaariksi. Komponentit voidaan yhdistää takaisin alkuperäiseksi objektiksi käskyllä Muuta /Yhdistä

  Ryhmitä Ryhmittää kappaleet. Valitse ryhmitettävät kappaleet, H1, H1 H1, hyväksy H2, anna avautuvassa ruudussa ryhmälle halutessasi nimi. Ryhmiteltyjä objekteja voidaan siirtää ja kopioida yhdessä.

  Pura ryhmä Purkaa ryhmityksen. Valitse ryhmä, H1, hyväksy, H2.

  Sarjonta (vain Expert ja Marker-versioissa)

  Ks. erillistä ohjetta

  Marker (Asettelusuunnitelma, vain Marker -versiossa)

  Ks. erillitä ohjetta

  Asetukset

  Tartuntatila Asettaa päälle tartuntatoiminnon. Yleensä helpompi tapa on asettaa tartuntatoiminnot päälle käyttämällä pikanäppäinyhdistelmiä CtrlF1, CtrF2.

  Mittayksiköt Asettaa käytettävän mittayksikön. Kun käytät ohjelmaa ensimmäisen kerran, voit valita käytettävät mittayksikä Avustettujen alkutoimien ikkunassa.

  Taustaruudukko Näyttää taustaruudukon ja antaa määritellä sen mitat

  Määritä ominaisuudet Käytä "Asetukset / Määrittele ominaisuudet" -valikkokomentoa määritelläksesi eri toimintojen istuntokohtaisia ominaisuuksia. Nämä muutokset lakkaavat olemasta voimassa, kun suljet ohjelman ja avaat sen jälleen.

  Kerros Valinnalla "Kerros" määrittelet aktiivisen kerroksen, näkyvillä olevat kerrokset ja kerrosten nimet. Piirtämäsi kappaleet ja makroilla toteuttamasi kaavat tulevat aktiiviksi määritellylle kerrokselle. Voit muuttaa, siirtää, kopioida ja poistaa kaikkia näkyvillä olevilla kerroksilla olevia kappaleita ja kaikki "Tulosta -käskyt" kohdistuvat kaikkiin näkyvillä olevilla kerroksilla oleviin kappaleisiin.

  Kerrosten ominaisuuksia joudutaan usein muuttamaan kesken piirto- tai muutelutoimintojen. Siksi kannattaa muistaa, että kerrosten ominaisuuksien ikkunan voi avata myös funktionäppäimellä F11.

  Rekisteröinti Rekisteröimällä ohjelman aktivoit ohjelman kaupallisten versioiden toiminnot. Seuraa ruudulle tulevia ohjeita.

  Mittaulukot "Asetukset" -valikossa ovat myös käskyt, joilla luot ja muutat mittataulukoita. Ohjeet mittataulukoiden käyttämiseen voit lukea klikkaamalla tässä.

  Asetukset / Perusasetukset

  Käytä "Asetukset / Perusasetukset" -valikkokomentoa määritelläksesi toimintojen pysyviä ominaisuuksia.

  Kirjasin
  Kirjasimista kaikki muut paitsi "PatternMaker" ovat ääriviivallisia. Kokeile tulostaa muutama versio, niin näet. Ääriviivalliset ovat ruudulla aika suttuisen näköisiä, mutta tulostettuna paperille, oikein hyviä.

  Taustakuva
  Välilehdellä "Taustakuva" voit ladata bmp-formaatissa olevan kuvan työalueelle. Taustakuva ei tulostu kaavojen mukana.Taustakuvaa voit käyttää siten, että skannaat haluamasi kuvan, lataat sen taustakuvaksi ja piirrät PatternMakerin piirtotoiminnolla kuvan mukaisen PatternMaker -objektin, esim. logon, vaatteen kuvan tms. tämän taustakuvan "päälle". Voit myös skannata pienoiskaavan, ladata sen taustakuvaksi ja piirtää sen mukaan PatternMaker-kaavat. Piirrettyäsi kaavat voit skaalata kaavat täyteen kokoon.

  Statuspalkki
  Välilehdellä "Statuspalkki" määrittelet, mitkä statuspalkin elementeistä ovat näyvillä:

  Hiiri = näyttää hiiren koordinaatit ja käytössä olevat mittayksiköt
  Kangas= kankaan menekkiruutu
  Kerros = Kerroksen nimi
  Kirjasin = aktiivinen kirjasin
  Tartunta = käytössä oleva tartuntatila
  Täyttökuvio = käytössä oleva suljettujen kappaleiden täyttökuvio
  Viivan laji = käytössä oleva piirtoviivan laji
  Viivan leveys = käytössä oleva piirtoviivan leveys
  Väri = käytössä oleva piirtoväri

  Tällä välilehdellä määrittelet lisäksi sen, mitkä seuraavista paneelit ovat näkyvillä:

  Kuvakepalkki
  Komentorivi
  Statusrivi ja
  PatternMaker -opas
  (PM-opas)(enemmän tästä alla)

  Ohje

  Contents Sisältää englanninkieliset kuvaukset kaikista PatternMaker -käskyistä.
  Avustetut alkutoimet
  Tästä voit käynnistää avustetut alkutoimet ja PM-oppaan
  About Näyttää ohjelmaversion numeron ja Kopioiright-tiedot

  Anna itsellesi aikaa oppia

  Mikäli et ennestään ole sinut CAD-ohjelmien kanssa, tällaisen ohjelman käyttäminen tuntuu Sinusta todennäköisesti alussa kömpelöltä. Joskus ajattelet, että "tämän voisi tehdä paljon nopeammin paperilla ja kynällä". Niin saattaa voidakin - siinä vaiheessa. Mutta harjoiteltuasi ohjelman käyttöä muutaman viikon, huomaat että se on täysin ylivoimainen kasinpiirtämistekniikkaan verrattuna.

  Voit tehdä kaiken kuosittelun ruudulla ja tulostaa kaavan vasta, kun olet siihen lopullisesti tyytyväinen. Voit helposti verrata erilaisia kuositteluversioita, tulostaa niitä pienoiskaavoina ja tallentaa niitä. Peruskaavan piirtäminen ikävine laskutoimituksineen jää pois. Voit panostaa siihen, mikä todella on tärkeätä ja jättää ikävät rutiiniasiat tietokoneen tehtäväksi.

  Jos haluat kuositella makroilla piirtämääsi peruskaavaa tai muita vaatteita ennen kuin olet ehtinyt opetella ohjelman muokkaustoiminnot tai jos ne vielä tuntuvat hankalilta ja Sinulla on kiire, voit alussa tehdä niin, että tulostat makrovaatteen tai peruskaavan sellaisenaan täysikokoisena ja teet siihen tarvittavat kuosittelumuutokset käsin ennen kuin leikkaat kappaleet irti paperista.

  Jatkokurssi

  Jatkokurssissa syvennetään ohjelman käyttämistä kuosittelutilanteissa. Harjoitukset tekemällä saat myös kaavojen kuositteluoppia.

   

   

   


     Pääsivu       |          English       |        Leena's.com-tietoa       |          Yhteystiedot
  Leena's.com kuuluu alaosastona PatternMaker Software'een. Copyright© 1998, 2006 Leena Lähteenmäki, PatternMaker Software.
    http://www.patternmakerusa.com